DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duytankchy@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

oreilly learning php mysql and javascript, wi...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bannhansu24h@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhsumq@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhsumq@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - bài 39, 40 ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhsumq@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - bài 39, 40 ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quyquy279@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quyquy279@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng thiết kế và điều hành tour du lịch ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuandc2001@yahoo.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuandc2001@yahoo.co
13/11/2019 14:31:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quyquy279@gmail.com
13/11/2019 14:15:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhsumq@gmail.com
13/11/2019 13:13:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bannhansu24h@gmail.
13/11/2019 10:24:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khathong80@gmail.co
13/11/2019 09:22:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhxuan0398@gmail
13/11/2019 09:20:35
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthiyentg@gmai
13/11/2019 09:08:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngockhanhthptcd@gma
13/11/2019 09:08:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maiphuongchuvu4@gma
13/11/2019 08:22:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhkaito1806@gmail
13/11/2019 07:58:04

GDCD - Đạo đức

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Môn Đạo đức - GDCD vốn có nhiều kiến thức liên quan với cuộc sống hiện tại cho nên việc liên hệ giữa bài học và cuộc sống thực tiễn là điều cần thiết. Để làm được điều này buộc người thầy phải tham khảo nhiều tài liệu, tích lũy nhiều vốn sống, có kiến thức sâu rộng và truyền đạt đến học sinh bằng niềm say mê thực sự của mình. Để gây hứng thú cho học sinh, trong từng bài học, tiết dạy của mình người thầy cần phải đưa ra nhiều tình huống thật gần gũi với cuộc sống để các học sinh nhận xét, xử lý, lựa chọn và sau mỗi tình huống đó giáo viên sẽ chỉ ra cho các em thấy được vấn đề đúng ở đâu và sai ở đâu. Tổng hợp nhiều bài giảng điện tử Đạo đức - GDCD giúp cho giáo viên cho nhiều tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy tốt hơn.
Kết quả 1-10 trong khoảng 348
Bài 15: Chính sách đối ngoại - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1629
Lượt tải: 29
Thiết kế bài giảng Chính sách đối ngoại chúng ta biết được vai trò nhiệm vụ chính sách đối ngoại nước ta. Biết quan hệ hữu nghị với nước ngoài. Tích cực học tập văn hoá, ngoại ngữ để đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế trong tương lai. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 2.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 3065
Lượt tải: 34
Thiết kế bài giảng Chính sách quốc phòng an ninh chúng ta biết vai trò nhiệm vụ của quốc phòng an ninh nước ta. Biết tham gia tuyên truyền thực hiện tốt chính sách quốc phòng an ninh phù hợp khả năng của bản thân. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 12509
Lượt tải: 126
Thiết kế bài giảng Chính sách giáo dục đào tạo khoa học chúng ta biết nhiệm vụ, phương hướng bản để phát triển giáo dục - đào tạo nước ta. Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục đào tạo khoa học của nhà nước. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 4.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 3984
Lượt tải: 38
Thiết kế bài giảng Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường chúng ta biết tình hình tài nguyên, môi trường nước ta. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1255
Lượt tải: 18
Thiết kế bài giảng Chính sách dân số giải quyết việc làm chúng ta biết tình hình dân số việc làm nước ta. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số. Nắm được nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường do dân số. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1047
Lượt tải: 51
Thiết kế bài giảng Nền dân chủ hội chủ nghĩa chúng ta biết bản chất của nền dân chủ nghĩa hội. Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi. Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ hội chủ nghĩa. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 2.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1097
Lượt tải: 40
Thiết kế bài giảng Nhà nước hội chủ nghĩa chúng ta biết nguồn gốc, bản chất của nhà nước. Tôn trọng tin tưởng vào nhà nước pháp quyền chủ nghĩa hội Việt Nam. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 8: Chủ nghĩa xã hội - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 9745
Lượt tải: 58
Thiết kế bài giảng Chủ nghĩa hội chúng ta biết chủ nghĩa hội giai đoạn đầu của hội cộng sản chủ nghĩa. Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa hội nước ta. ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa hội. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 7: Thực hiện nền KT nhiều thành phần - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 990
Lượt tải: 2
Thiết kế bài giảng Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần tăng cường vai trò quản kinh tế của nhà nước chúng ta biết thành phần kinh tế . Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần nước ta. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 861
Lượt tải: 47
Thiết kế bài giảng Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước chúng ta biết công nghiệp hóa hiện đại hóa , tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa. Biết xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến