DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pntplily@email.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng vật lý đại cương (pgs.ts đỗ ngọc uấ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tayphcn@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tayphcn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình quản lý và tổ chức y tế: phần 1 – ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tayphcn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình quản lý và tổ chức y tế: phần 2 – ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tayphcn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

trắc nghiệm - các chương trình y tế quốc gia

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tayphcn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

thông tư 15-byt/tt

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tayphcn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

chương trình y tế quốc gia

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tayphcn@gmail.com
21/7/2019 00:08:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pntplily@email.com
20/7/2019 22:28:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
yuripham2202@gmail.
20/7/2019 22:08:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buichien620@gmail.c
20/7/2019 22:07:00
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phaptran96@gmail.co
20/7/2019 14:01:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phaptran13@gmail.co
20/7/2019 14:01:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hango10121997@gmail
20/7/2019 12:30:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
leminhthanh.art@gma
20/7/2019 11:05:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vantuho123@gmail.co
20/7/2019 10:43:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
sinjikagawa57@gmail
20/7/2019 09:28:56

GDCD - Đạo đức

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Môn Đạo đức - GDCD vốn có nhiều kiến thức liên quan với cuộc sống hiện tại cho nên việc liên hệ giữa bài học và cuộc sống thực tiễn là điều cần thiết. Để làm được điều này buộc người thầy phải tham khảo nhiều tài liệu, tích lũy nhiều vốn sống, có kiến thức sâu rộng và truyền đạt đến học sinh bằng niềm say mê thực sự của mình. Để gây hứng thú cho học sinh, trong từng bài học, tiết dạy của mình người thầy cần phải đưa ra nhiều tình huống thật gần gũi với cuộc sống để các học sinh nhận xét, xử lý, lựa chọn và sau mỗi tình huống đó giáo viên sẽ chỉ ra cho các em thấy được vấn đề đúng ở đâu và sai ở đâu. Tổng hợp nhiều bài giảng điện tử Đạo đức - GDCD giúp cho giáo viên cho nhiều tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy tốt hơn.
Kết quả 1-10 trong khoảng 348
Bài 15: Chính sách đối ngoại - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1504
Lượt tải: 29
Thiết kế bài giảng Chính sách đối ngoại chúng ta biết được vai trò nhiệm vụ chính sách đối ngoại nước ta. Biết quan hệ hữu nghị với nước ngoài. Tích cực học tập văn hoá, ngoại ngữ để đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hợp tác, hội nhập quốc tế trong tương lai. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 2.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 2855
Lượt tải: 34
Thiết kế bài giảng Chính sách quốc phòng an ninh chúng ta biết vai trò nhiệm vụ của quốc phòng an ninh nước ta. Biết tham gia tuyên truyền thực hiện tốt chính sách quốc phòng an ninh phù hợp khả năng của bản thân. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 12036
Lượt tải: 125
Thiết kế bài giảng Chính sách giáo dục đào tạo khoa học chúng ta biết nhiệm vụ, phương hướng bản để phát triển giáo dục - đào tạo nước ta. Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến chính sách giáo dục đào tạo khoa học của nhà nước. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 4.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 3703
Lượt tải: 38
Thiết kế bài giảng Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường chúng ta biết tình hình tài nguyên, môi trường nước ta. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1194
Lượt tải: 18
Thiết kế bài giảng Chính sách dân số giải quyết việc làm chúng ta biết tình hình dân số việc làm nước ta. Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số. Nắm được nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường do dân số. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 975
Lượt tải: 51
Thiết kế bài giảng Nền dân chủ hội chủ nghĩa chúng ta biết bản chất của nền dân chủ nghĩa hội. Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi. Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ hội chủ nghĩa. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 2.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1037
Lượt tải: 40
Thiết kế bài giảng Nhà nước hội chủ nghĩa chúng ta biết nguồn gốc, bản chất của nhà nước. Tôn trọng tin tưởng vào nhà nước pháp quyền chủ nghĩa hội Việt Nam. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 8: Chủ nghĩa xã hội - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 9582
Lượt tải: 58
Thiết kế bài giảng Chủ nghĩa hội chúng ta biết chủ nghĩa hội giai đoạn đầu của hội cộng sản chủ nghĩa. Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa hội nước ta. ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa hội. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 7: Thực hiện nền KT nhiều thành phần - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 903
Lượt tải: 2
Thiết kế bài giảng Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần tăng cường vai trò quản kinh tế của nhà nước chúng ta biết thành phần kinh tế . Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần nước ta. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Bài 6: Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước - Bài giảng GDCD lớp 11 - GV:Minh Kiều
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 812
Lượt tải: 47
Thiết kế bài giảng Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước chúng ta biết công nghiệp hóa hiện đại hóa , tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa. Biết xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Mong rằng qua bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến