DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thenguyenb911@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

10 kỹ thuật giải sudoku nâng cao

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: niêm yết chứng khoán tr...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: các định chế tài chính ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: các định chế tài chính ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: thực trạng và giải pháp...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: một số biện pháp phát t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài bg điện tử bài thông điệp nhân ngày thế g...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài bg điện tử bài thông điệp nhân ngày thế g...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: phân tích thị trường ch...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail
19/10/2019 18:24:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thenguyenb911@gmail
19/10/2019 17:40:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.
19/10/2019 17:06:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
huynkimphuong4444@g
19/10/2019 16:52:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhkhoino131@gmail.
19/10/2019 16:50:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranquangtrongdat@g
19/10/2019 16:34:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhban1998@gmail.com
19/10/2019 16:11:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
chaucamtu1999@gmail
19/10/2019 12:23:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenminh82a@gmail
19/10/2019 10:53:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyensykhai2807201
19/10/2019 10:49:15

GDCD - Đạo đức

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Môn Đạo đức - GDCD vốn có nhiều kiến thức liên quan với cuộc sống hiện tại cho nên việc liên hệ giữa bài học và cuộc sống thực tiễn là điều cần thiết. Để làm được điều này buộc người thầy phải tham khảo nhiều tài liệu, tích lũy nhiều vốn sống, có kiến thức sâu rộng và truyền đạt đến học sinh bằng niềm say mê thực sự của mình. Để gây hứng thú cho học sinh, trong từng bài học, tiết dạy của mình người thầy cần phải đưa ra nhiều tình huống thật gần gũi với cuộc sống để các học sinh nhận xét, xử lý, lựa chọn và sau mỗi tình huống đó giáo viên sẽ chỉ ra cho các em thấy được vấn đề đúng ở đâu và sai ở đâu. Tổng hợp nhiều bài giảng điện tử Đạo đức - GDCD giúp cho giáo viên cho nhiều tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy tốt hơn.
Kết quả 41-50 trong khoảng 348
Bài giảng 12: Công dân với tình yêu hôn nhân gia đình - Giáo dục CD 10 - GV:Trọng Dũng
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 524
Lượt tải: 30
Qua bài giảng Công dân với tình yêu hôn nhân gia đình môn giáo dục công dân 10 học sinh cần biết được thế nào tình yêu? Thế nào tình yêu chân chính? Nắm được những điều cần tránh trong tình yêu. Biết nhận xét đánh giá một số quan niệm sai lầm về tình yêu. Mời các thầy tham khảo bài giảng công dân với tình yêu hôn nhân gia đình để giảng dạy tốt hơn.
Bài giảng 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - Giáo dục CD 10 - GV:Trọng Dũng
Dung lượng: 4.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1017
Lượt tải: 46
Qua bài giảng Một số phạm trù bản của đạo đức học môn giáo dục công dân 10 học sinh cần biết được thế nào nghĩa vụ lương tâm. Biết thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bản thân. Biết giữ gìn lương tâm của mình, biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân hội. Mời các thầy tham khảo bài giảng Một số phạm trù bản của đạo đức học để giảng dạy tốt hơn.
Bài giảng 10: Quan niệm về đạo đức - Giáo dục CD 10 - GV:Trọng Dũng
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 555
Lượt tải: 48
Qua bài giảng Quan niệm về đạo đức môn giáo dục công dân 10 học sinh cần biết được thế nào đạo đức, phân biệt được sự giống nhau khác nhau giữa đạo đức với pháp luật. Hiểu được vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của nhân, gia đình hội. Mời các thầy tham khảo bài giảng Quan niệm về đạo đức để giảng dạy tốt hơn.
Bài giảng 7: Thực tiễn và vai trò đối với nhận thức - Giáo dục CD 10 - GV:Trọng Dũng
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 347
Lượt tải: 23
Qua bài giảng Thực tiễn vai trò của thực tiễn đối với nhận thức môn giáo dục công dân 10 học sinh cần biết được thế nào nhận thức nắm được quá trình nhận thức trải qua hai giai đoạn. Giải thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn. Mời các thầy tham khảo bài giảng Thực tiễn vai trò của thực tiễn đối với nhận thức để giảng dạy tốt hơn.
Bài giảng 6: Khuynh hướng phát triển sự vật hiện tượng - Giáo dục CD 10 - GV:Trọng Dũng
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 362
Lượt tải: 28
Qua bài giảng Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng môn giáo dục công dân 10 học sinh cần biết được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng phủ định siêu hình. Biết được phát triển khuynh hướng chung của sự vật hiện tượng. Mời các thầy tham khảo bài giảng Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng để giảng dạy tốt hơn.
Bài giảng 5: Cách thức vận động PTcủa sự vật hiện tượng - Giáo dục CD 10 - GV:Trọng Dũng
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 330
Lượt tải: 28
Qua bài giảng Cách thức vận động phát triển của sự vật hiện tượng môn giáo dục công dân 10 học sinh cần biết được khái niệm chất lượng của sự vật hiện tượng, mối quan hệ biện chứng giữa biến đổi về lượng sự biến đổi về chất của sự vật hiện tượng. Mời các thầy tham khảo bài giảng Cách thức vận động phát triển của sự vật hiện tượng để giảng dạy tốt hơn.
Bài giảng 4: Nguồn gốc vận động PT của SV và hiện tượng - Giáo dục CD 10 - GV:Trọng Dũng
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 317
Lượt tải: 48
Qua bài giảng Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật hiện tượng môn giáo dục công dân 10 học sinh cần biết được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Biết phân tích so sánh giữa mâu thuẫn triết học với mâu thuẫn thông thường. Mời các thầy tham khảo bài giảng Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật hiện tượng để giảng dạy tốt hơn.
Bài giảng điện tử bài Chính sách đối ngoại - GDCD 11 - GV:Bảo Bông
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 386
Lượt tải: 17
Thiết kế bài giảng Chính sách đối ngoại chúng ta biết được vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại nước ta. Nêu được những nguyên tắc, phương hướng bản để thực hiện chính sách đối ngoại của nước ta hiện nay. Mong rằng bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo trước giờ lên lớp.
Bài giảng điện tử bài Chính sách quốc phòng an ninh - GDCD 11 - GV:Bảo Bông
Dung lượng: 3.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 789
Lượt tải: 30
Thiết kế bài giảng Chính sách quốc phòng an ninh chúng ta biết được vai trò, nhiệm vụ của quốc phòng an ninh. Nêu được những phương hướng bản nhằm tăng cường quốc phòng an ninh nước ta hiện nay. Mong rằng bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo trước giờ lên lớp.
Bài giảng điện tử bài Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học - GDCD 11 - GV:Bảo Bông
Dung lượng: 2.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 291
Lượt tải: 31
Thiết kế bài giảng Chính sách giáo dục đào tạo khoa học chúng ta biết được nhiệm vụ phương hướng bản để phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hoá nước ta hiện nay. Mong rằng bài giảng này sẽ ích cho các thầy giáo trước giờ lên lớp.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến