DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thientinh363@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài 20: các dạng cân bằng. cb một vật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcminhtec@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcminhtec@gmail.com

vừa xem tài liệu

ngan hang cau hoi chi tiet may

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcminhtec@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

ngan hang cau hoi chi tiet may

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcminhtec@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcminhtec@gmail.com

vừa xem tài liệu

cau hoi thi trac nghiem

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dongnengiau@yahoo.com.vn

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dongnengiau@yahoo.com.vn

vừa xem tài liệu

mẫu đơn đăng ký tàu cá thường xuyên khai thá...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dongnengiau@yahoo.com.vn

vừa tải thành công tài liệu

mẫu đơn đăng ký tàu cá thường xuyên khai thá...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dongnengiau@yahoo.c
6/12/2019 08:22:16
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcminhtec@gmail.com
6/12/2019 07:06:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khanhbtq99@gmail.co
6/12/2019 03:08:28
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamtoquyen110698@g
6/12/2019 01:02:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangbich1597@gmail
6/12/2019 01:00:26
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truc06220@gmail.com
6/12/2019 00:55:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
giangvu160999@gmail
5/12/2019 23:14:41
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
letatquang2992001@g
5/12/2019 22:29:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhphuongsctn@gmai
5/12/2019 22:24:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuha23092000
5/12/2019 22:06:08

Hóa học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Hóa học là môn học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó. Hóa học cũng là cầu nối với những ngành khoa học tự nhiên khác như Vật lý, Sinh học. Ở chương trình giáo dục phổ thông, học sinh sẽ được làm quen với môn Hóa từ năm lớp 8 với những kiến thức cơ bản và các kiến thức hóa học nâng cao vào những năm học kế tiếp. Với mục đích giúp cho các bạn học sinh hiểu được các phản ứng hóa học, các phương trình phản ứng... vận dụng được kiến thức đã học để giải các bài tập. Sưu tầm các bài giảng điện tử Hóa học hay giúp quý thầy cô giáo có tư liệu để tham khảo, phục vụ thiết kế bài giảng và xây dựng giáo án bài học được tốt hơn.
Kết quả 1-10 trong khoảng 358
Bài 19: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1039
Lượt tải: 34
Bài giảng Luyện tập phản ứng oxi hóa khử tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết sự khử, sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa phản ứng oxi hóakhử trên sở kiến thức về cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học số oxi hóa.
Mục: Hóa học
Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1168
Lượt tải: 21
Bài giảng Phân loại phản ứng trong hóa học tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết phản ứng hóa hợp phản ứng phân huỷ thể thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử cũng thể không thuộc loại phản ứng oxi hoá khử. Phản ứng thế luôn thuộc loại phản ứng oxi hoákhử. Phản ứng trao đổi luôn không thuộc loại phản ứng oxi hoákhử.
Mục: Hóa học
Bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1362
Lượt tải: 40
Bài giảng Phản ứng oxi hóa - khử tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết cách xác định chất oxi hóa, chất khử, qúa trình oxi hóa, qúa trình khử. Thế nào phản ứng oxi hóa- khử. Muốn lập PTHH của phản ứng oxi hóa - khử theo phương pháp thăng bằng electron phải tiến hành qua mấy bước.
Mục: Hóa học
Bài 16: Luyện tập liên kết hóa học - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1008
Lượt tải: 41
Bài giảng Luyện tập liên kết hóa học tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết hệ thống hóa những kiến thức được học trong chương. Bản chất của liên kết hóa học, phân biệt được các kiểu liên kết hóa học. Đặc điểm về cấu trúc tính chất của mạng tinh thể nguyên tử phân tử. Phân biệt được hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion cộng hóa trị.
Mục: Hóa học
Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 3.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 868
Lượt tải: 33
Bài giảng Hóa trị số oxi hóa tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết hóa trị trong hợp chất ion. Hoá trị trong hợp chất cộng hoá trị. Số oxi hóa ?. Về năng vận dụng các qui tắc để xác định hóa trị số oxi hóa trong hợp chất ion cộng hóa trị.
Mục: Hóa học
Bài 14: Tinh thể nguyên tử  và tinh thể phân tử - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 4.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 858
Lượt tải: 13
Bài giảng Tinh thể nguyên tử tinh thể phân tử tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử. Liên kết trong mạng tinh thể nguyên tử LKCHT. Tính chất chung của mạng tinh thể nguyên tử. Cấu tạo mạng tinh thể phân tử. Liên kết trong mạng tinh thể phân tử LK yếu giữa các phân tử. Tính chất chung của mạng tinh thể phân tử.
Mục: Hóa học
Bài 13: Liên kết cộng hóa trị - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 3.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1111
Lượt tải: 43
Bài giảng Liên kết cộng hóa trị tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết được liên kết cộng hóa trị ? Nguyên nhân của sự hình thành kiên kết cộng hóa trị. Nêu được đặc điểm của liên kết cộng hóa trị. Giải thích đươc sự tạo thành liên kết cộng hóa trị trong một số phân tử ( đơn chất hợp chất ).
Mục: Hóa học
Bài 12: Liên kết ion, tinh thể ion - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 2.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 921
Lượt tải: 2
Bài giảng Liên kết ion, tinh thể ion tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết khái niệm về liên kết hóa học. Ion ? Khi nào nguyên tử biến thành ion? mấy loại ion?. Liên kết ion được hình thành như thế nào?. Học sinh vận dụng liên kết ion ảnh hưởng như thế nào đến tính chất của các hợp chất ion.
Mục: Hóa học
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố HH - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1316
Lượt tải: 20
Bài giảng Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết thế nào tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố. Sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại tính phi kim. Khái niệm độ âm điện. Sự biến đổi tuần hoàn độ âm điện. Sự biến đổi tuần hoàn hóa trị cao nhất với oxi hóa trị với Hidro.
Mục: Hóa học
Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học  - Bài giảng Hóa 10 - GV.Đoàn T.Dũng
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1046
Lượt tải: 17
Bài giảng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học vào bảng tuần hoàn. Cấu tạo của bảng tuần hoàn. Dựa vào các dữ liệu ghi trong ô vị trí của ô trong bảng tuần hoàn để suy ra các thông tin về thành phần nguyên tử của nguyên tố nằm trong ô.
Mục: Hóa học
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến