DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phongbndt@gmail.com

vừa xem tài liệu

tổng quan báo hiệu mạng viễn thông

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phongbndt@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tổng quan báo hiệu mạng viễn thông

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phongbndt@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phongbndt@gmail.com

vừa xem tài liệu

tiểu luận: tổng quan về đồng bộ mạng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phongbndt@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: tổng quan về đồng bộ mạng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phongbndt@gmail.com

vừa xem tài liệu

tổng quan về các hệ thống báo hiệu

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
victinivictory@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
victinivictory@gmail.com

vừa xem tài liệu

skkn: nâng cao hiệu quả dạy văn bản thuyết mi...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
victinivictory@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

skkn: nâng cao hiệu quả dạy văn bản thuyết mi...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
victinivictory@gmai
19/8/2019 05:43:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phongbndt@gmail.com
19/8/2019 00:14:57
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
totueman@gmail.com
18/8/2019 22:46:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhamnhungjs@gmaiol.
18/8/2019 22:28:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vuquochoang0812@gma
18/8/2019 20:36:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duonghuongbp@gmail.
18/8/2019 20:25:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuanthao403@gmail.
18/8/2019 18:09:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ldquang1@gmail.com
18/8/2019 16:41:06
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenhiendhtb@gmai
18/8/2019 16:30:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoachanh123@gmail.
18/8/2019 14:26:28

Lịch sử

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh ta đều sinh ra, lớn lên và biến đổi. Xã hội loài người cũng vậy. Những gì mà các em thấy ngày hôm nay đều trải qua những thay đổi theo thời gian, nghĩa là đều có lịch sử. Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay. Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. Là 1 giáo viên bạn muốn giúp học sinh hiểu hõ hơn về môn Lịch sử, hãy tham khảo kho bài giảng Lịch sử được thiết kế bằng Powerpoint đẹp mắt, hấp dẫn phù hợp cho các lớp từ 4 đến 12 như bài giảng Lịch sử 5, bài giảng Lịch sử 8...
Kết quả 1-10 trong khoảng 845
Bài giảng  Đất nước trên đường lên chủ nghĩa xã hội - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1018
Lượt tải: 30
Mục đích chính của bài giảng Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa hội (1986 - 2000) giúp cho học sinh nắm được nội dung, thành tựu, ý nghĩa những hạn chế trong 15 năm đổi mới của Đảng 1986-2000.
Bài giảng  Việt Nam xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 7.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1090
Lượt tải: 8
Mục đích chính của bài giảng Việt Nam xây dựng chủ nghĩa hội đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986) giúp cho học sinh nắm được sau Đại thắng mùa xuân 1975 Việt Nam hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, cả nước chuyển sang giai đoạn mới - đi lên CNXH, đó con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.
Bài giảng Việt Nam sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 4.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 995
Lượt tải: 45
Mục đích chính của bài giảng Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975 giúp cho học sinh nắm được nhiệm vụ cách mạng nước ta trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế hội, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Bài giảng Khôi phục và phát triển KT - XH ở miền Bắc 1973 - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 3.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 839
Lượt tải: 4
Mục đích chính của bài giảng Khôi phục phát triển kinh tế - hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) giúp cho học sinh nắm được nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền năm.
Bài giảng Nhân dân hai miền chiến đấu chống đế quốc Mỹ  - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 2.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 757
Lượt tải: 15
Mục đích chính của bài giảng Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) giúp cho học sinh nắm được cuộc chiến đấu của quân dân ta miền Nam đánh bại liến tiếp hai chiến lượcChiến tranh cục bộViệt Nam hoá chiến tranh”; quân dân ta miền Bắc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của ; về sự kết hợp ciữa cách mạng hai miền NamBắc.
Bài giảng Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954 - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 6.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 787
Lượt tải: 14
Mục đích chính của bài giảng Xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc chính quyền Sài Gòn miền Nam (1954 - 1965) giúp cho học sinh nắm được những thành tựu to lớn nhân dân hai miền NamBắc đã đạt được những khó khăn, yếu kém cả sai lầm nhân dân gặp phải.
Bài giảng Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 746
Lượt tải: 18
Mục đích chính của bài giảng Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1956 - 1950) giúp cho học sinh nắm được cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã bùng nổ trong bối cảnh lịch sử thế nào. Ghi nhớ nét chính của đường lối kháng chiến chống Pháp.
Bài giảng Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa  sau 2-9-1945 - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 793
Lượt tải: 42
Mục đích chính của bài giảng Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946 giúp cho học sinh nắm được sự lãnh của Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn đưa đất nước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, chống lại thù trong giặc ngoài.
Bài giảng Phong trào giải phóng DT và Tổng khởi nghĩa tháng 8 - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 824
Lượt tải: 17
Mục đích chính của bài giảng Phong trào giải phóng dân tộc Tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời giúp cho học sinh nắm được công cuộc chuẩn bị, diễn biến, ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Bài giảng Phong trào dân chủ 1936 - 1939 - Sử 12 - GV.L.T.Anh
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 890
Lượt tải: 41
Mục đích chính của bài giảng Phong trào dân chủ 1936 - 1939 giúp cho học sinh nắm được phong trào dân chủ 19361939 diễn ra với sự tác động của yếu tố khách quan rất lớn, nhất Nghị quyết của Đại hội lấn thứ VII Quốc tế Cộng sản(71935) Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến