DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

phân tích chính sách sản phẩm của công ty app...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmail.com

vừa xem tài liệu

bí mật thành công của "trái táo" apple

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề kiểm tra 1 tiết hk2 tiếng anh 8 - thcs ngu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề kiểm tra 1 tiết hk2 tiếng anh 8 - thcs ngu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình nhập môn mạng máy tính - hồ đắc ph...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình nhập môn mạng máy tính - hồ đắc ph...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Khánh Chi

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.
24/1/2020 15:00:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com
24/1/2020 14:28:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmai
24/1/2020 13:13:30
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@luvina
24/1/2020 08:22:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngocnn112004@gmail.
23/1/2020 22:03:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kiuanh17@gmail.com
22/1/2020 18:23:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhinhiphan03122003@
22/1/2020 17:34:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynhnhunguyen0409@
21/1/2020 23:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trannhu0810@gmail.c
21/1/2020 22:39:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hovanlocthu100@gmai
21/1/2020 22:14:04

Sinh học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kết quả 41-50 trong khoảng 233
Bài giảng Vệ sinh da - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 4.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 472
Lượt tải: 7
Bài giảng Vệ sinh da giúp học sinh hiểu được sở khoa học của các biện pháp bảo vệ rèn luyện da. Bên cạnh đó, biết cách vệ sinh da hợp . Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Cấu tạo và chức năng của da - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1183
Lượt tải: 45
Bài giảng Cấu tạo chức năng của da giúp học sinh hiểu được cấu tạo của da. Bên cạnh đó, phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo chức năng. Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 4.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 433
Lượt tải: 13
Bài giảng Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu giúp học sinh hiểu được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết hậu quả của . Bên cạnh đó, biết được các thói quen để sống khoa học. Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Bài tiết nước tiểu - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 7.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 432
Lượt tải: 6
Bài giảng Bài tiết nước tiểu giúp học sinh hiểu được quá trình hình thành nước tiểu bài tiết nước tiểu. Bên cạnh đó, phân biệt được nước tiểu đầu, máu nước tiểu chính thức. Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Thực hành phân tích một khẩu phần - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 2429
Lượt tải: 0
Bài giảng Thực hành phân tích một khẩu phần cho trước giúp học sinh hiểu được các bước thành lập khẩu phần. Bên cạnh đó, biết cách đánh giá định mức đáp ứng một khẩu phần ăn mẫu. Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Vitamin và muối khoáng - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 7.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 646
Lượt tải: 3
Bài giảng Vitamin muối khoáng giúp học sinh hiểu được vai trò của vitamin muối khoáng. Bên cạnh đó, vận dụng được để xây dựng khẩu phần ăn hợp . Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Thân nhiệt - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 577
Lượt tải: 3
Bài giảng Thân nhiệt giúp học sinh hiểu được khái niệm thân nhiệt các chế điều hòa thân nhiệt. Bên cạnh đó, giải thích được sở khoa học vận dụng được vào đời sống các biện pháp chống nóng lạnh. Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Chuyển hóa - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 512
Lượt tải: 8
Bài giảng Chuyển hóa giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa TĐC với chuyển hóa vật chất năng lượng. Bên cạnh đó, xác định được sự chuyển hóa vật chất năng lượng trong tế bào gồm 2 quá trình đồng hóa dị hóa. Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Trao đổi chất - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 6.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 544
Lượt tải: 18
Bài giảng Trao đổi chất giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa TĐC của thể với TĐC của tế bào. Bên cạnh đó, phân biệt được sự TĐC giữa thể môi trường với sự TĐC tế bào. Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Bài giảng Vệ sinh tiêu hóa - Sinh học 8 - GV.N.V.Tài
Dung lượng: 1.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 656
Lượt tải: 10
Bài giảng Vệ sinh tiêu hóa giúp học sinh hiểu được các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa mức độ tác hại của . Bên cạnh đó, chỉ ra được các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa đảm bảo sự tiêu hóa hiệu quả. Hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy giáo trước khi thiết kế bài giảng đến lớp.
Mục: Sinh học
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến