DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

unit 49 vocabulary

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: chiến lược kinh doanh của cửa hàng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Nguyen Duc

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Nguyen Duc
19/1/2019 23:39:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn
19/1/2019 23:26:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@g
19/1/2019 22:19:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ovi
19/1/2019 21:27:31
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh
19/1/2019 20:26:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthikieu tien
19/1/2019 19:15:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Lâm Trần
19/1/2019 18:17:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duchoviet08@gmail.c
19/1/2019 18:04:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
alan.tween863@gmail
19/1/2019 17:01:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hanhminh8291@gmail.
19/1/2019 16:52:32

Biểu mẫu - Văn bản

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngày nay Văn bản và Biểu mẫu là những yếu tố cần thiết trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác hành chính. Làm thế nào để soạn thảo văn bản đúng yêu cần các cấp cơ quan, đoàn thể, ngành và nhà nước về các quy định và thủ tục pháp lý là sự băn khoăn của mọi người. Tổng hợp tất cả các quy định, quy chế về thủ tục hành chính nhà nước, các loại biểu mẫu, mẫu đơn, các mẫu hợp đồng kinh tế & thương mại, các mẫu đơn dân sự và thương mại, các hướng dẫn soạn thảo văn bản, dịch văn bản, .... phổ biến và thông dụng nhất hiện nay. Hãy cùng tham khảo biểu mẫu, văn bản hành chính cần thiết để phục vụ tốt cho công việc hành chính cũng như xây dựng các điều khoản hợp đống chặt chẽ trong dân sự và thương mại.
Kết quả 24041-24050 trong khoảng 24,042
MẪU  BẢN KHAI ĐĂNG KÝ THAM GIA MẠNG LƯỚI ĐIỀU PHỐI ỨNG CỨU SỰ CỐ
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 255
Lượt tải: 35
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông số 27/2011/TT-BTTTT ngày 4 tháng 10 năm 2011 quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng internet Việt Nam của Bộ thông tin truyền thông
MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 244
Lượt tải: 17
Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động tiếp nhận xử sự cố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
MẪU THÔNG BÁO SỰ CỐ
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 282
Lượt tải: 31
Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo sự cố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
MẪU YÊU CẦU ĐIỀU PHỐI
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 296
Lượt tải: 45
Tham khảo tài liệu 'mẫu yêu cầu điều phối', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
MẪU  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 267
Lượt tải: 44
Các mẫu tờ khai đăng , mẫu đơn đề nghị cấp phép, mẫu chứng nhận đăng mẫu giấy phép quy định tại quy chế quản hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kem theo thông số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ thông tin truyền hình
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 243
Lượt tải: 34
Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy chứng nhận đăng thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
MẪU  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 367
Lượt tải: 31
Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Mục: Đơn từ
MẪU GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 286
Lượt tải: 4
Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
MẪU  ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 531
Lượt tải: 2
Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng làm đại cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Mục: Đơn từ
MẪU CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 272
Lượt tải: 2
Tham khảo tài liệu 'mẫu chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến