DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Công Nghệ Thông Tin

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Kết quả 91-100 trong khoảng 100,070
Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Cao Thị Nhạn, Nguyễn Thị Thanh Bình
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 946
Lượt tải: 25
Giáo trình sở dữ liệu: Phần 2 trình bày ngôn ngữ tân từ, ngôn ngữ truy vấn SQL, các khái niệm liên quan đến phụ thuộc hàm, khóa, các thuật toán tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm, tìm khóa cuối, ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, giới thiệu các dạng chuẩn, phân bảo toàn thông tin, bảo toàn phụ thuộc hàm, cách phân bảo toàn bảo toàn thông tin bảo toàn phụ thuộc.
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 2 - Ng.Thị Thanh Bình,  Ng.Văn Phúc
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 868
Lượt tải: 14
Phần 1 của "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu Thuật giải 2" gồm nội dung chương 3 4 của giáo trình. Nội dung trình bày cấu trúc dữ liệu bảng băm, các hàm băm, cách tổ dữ liệu trên bảng băm nhằm phục vụ cho bài toán tìm kiếm được hiệu quả, giới thiệu về một số phương pháp thiết kế giải thuật bản giúp sinh viên bước đầu làm quen với một số phương pháp thiết kế giải thuật.
Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Cao Thị Nhạn, Nguyễn Thị Thanh Bình
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 899
Lượt tải: 51
Giáo trình sở dữ liệu: Phần 1 trình bày hình thực thể kết hợp E_R để hình hóa các hoạt động trong thế giới thực, nhìn thế giới thực như một tập các đối tượng căn bản được gọi các thực thể, các mối quan hệ giữa các đối tượng này; trình bày hình dữ liệu quan hệ, các quy tắc chuyển đổi sở dữ liệu biểu diễn dạng lược đồ E_R sang hình dữ liệu quan một số vấn đề khác.
Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 1 - Ng.Thị Thanh Bình,  Ng.Văn Phúc
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 866
Lượt tải: 39
Phần 1 của "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu Thuật giải 2" gồm nội dung chương 1 2 của giáo trình, nhằm trình bày cấu trúc dữ liệu cây, trong đó nhấn mạnh về cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm BST cây nhị phân tìm kiếm cân bằng AVL cùng các phép toán trên , trình bày về đồ thị, các cấu trúc dữ liệu dùng biểu diễn đồ thị một số bài toán trên đồ thị.
Bài giảng Phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 2 - Nguyễn Hữu Tuân
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 940
Lượt tải: 5
Bài giảng Phân tích thiết kế đánh giá thuật toán mục đích cung cấp các kiến thức bản về thuật toán, kiến trúc dữ liệu, cung cấp các kiến thức về chiến lược xây dựng đánh giá thuật toán, rèn luyện duy khoa học. Phần 2 của tài liệu gồm 4 chương cuối của bài giảng.
Bài giảng Phân tích thiết kế và đánh giá thuật toán: Phần 1 - Nguyễn Hữu Tuân
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 881
Lượt tải: 17
Bài giảng Phân tích thiết kế đánh giá thuật toán mục đích cung cấp các kiến thức bản về thuật toán, kiến trúc dữ liệu, cung cấp các kiến thức về chiến lược xây dựng đánh giá thuật toán, rèn luyện duy khoa học. Phần 1 của tài liệu gồm 2 chương đầu của bài giảng.
Bài giảng Xây dựng Website bằng Joomla - CĐ Cộng Đồng Bình Thuận
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1323
Lượt tải: 8
Joomla một hệ quản trị nội dung nguồn mở (Open Source Content Management Systems). Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP kết nối tới sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Bài giảng "Xây dựng Website bằng Joomla" của Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận trình bày tổng quan về Joomla, mặt trước của website, quản trị website (back-end) đưa website lên internet.
Bài giảng môn An toàn và bảo mật thông tin Doanh nghiệp - Nguyễn Thị Hội
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1463
Lượt tải: 26
Bài giảng môn An toàn bảo mật thông tin Doanh nghiệp nội dung trình bày các vấn đề: Tổng quan về hóa dữ liệu, Độ an toàn của một thuật toán hóa, phương pháp hóa đối xứng, phương pháp hóa công khai.
Đề thi Cấu trúc và ghép nối máy tính
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: docx
Lượt xem: 3537
Lượt tải: 53
Đề thi Cấu trúc ghép nối máy tính tập hợp 60 câu hỏi trắc nghiệm Cấu trúc ghép nối máy tính đáp án. Đây tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên để ôn tập, củng cố kiến thức Cấu trúc ghép nối máy tính.
Đề cương môn học: Quản lý rủi ro và bảo mật
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1275
Lượt tải: 37
Mục đích của học phần Quản rủi ro bảo mật nhằm giúp học viên hiểu tầm quan trọng của việc an toàn thông tin trong một tổ chức. Hiểu biết những kỹ năng cần thiết để thực hiện một hệ thống ISMS tuân thủ các yêu cầu của ISO 27001. Hiểu biết về phương pháp thực hiện ISMS hiểu biết các yêu cầu chứng nhận ISO 27001.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến