DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang

vừa tải thành công tài liệu

81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học: những n...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài bảng chia 7 - toán 3 - gv.ng.p.hù...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa xem tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa tải thành công tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.co
20/1/2019 18:24:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông
20/1/2019 18:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo
20/1/2019 18:07:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang
20/1/2019 17:39:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn
20/1/2019 17:00:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tin Phung
20/1/2019 16:25:00
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ducnguyen241292@gma
20/1/2019 15:49:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trường võ
20/1/2019 15:46:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duyquynh8693@gmail.
20/1/2019 15:41:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
17130015@st.hcmuaf.
20/1/2019 15:39:03

Công Nghệ Thông Tin

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Kết quả 100061-100070 trong khoảng 100,070
Orale 8i toàn tập part 2
Dung lượng: 7.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 459
Lượt tải: 14
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 2', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 3
Dung lượng: 17.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 471
Lượt tải: 19
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 3', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành hệ thống quản lý tên miền domain trong Exchange server p1
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 569
Lượt tải: 37
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống quản tên miền domain trong exchange server p1', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 4
Dung lượng: 16.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 548
Lượt tải: 7
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 4', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 5
Dung lượng: 17.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 589
Lượt tải: 1
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 5', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 6
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 579
Lượt tải: 30
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 6', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành hệ thống quản lý tên miền domain trong Exchange server p2
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 541
Lượt tải: 45
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống quản tên miền domain trong exchange server p2', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 7
Dung lượng: 10.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 547
Lượt tải: 34
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 7', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 8
Dung lượng: 17.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 541
Lượt tải: 40
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 8', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành hệ thống quản lý tên miền domain trong Exchange server p3
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 564
Lượt tải: 2
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống quản tên miền domain trong exchange server p3', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến