DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail.com

vừa xem tài liệu

chuyên đề: an toàn sinh học trong việc phòng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

chuyên đề: an toàn sinh học trong việc phòng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 4: phòng chống bệnh truyền nhiễm

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
parishoangvn@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
parishoangvn@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề thi học sinh giỏi môn anh văn năm 20009-20...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
parishoangvn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề thi học sinh giỏi môn anh văn năm 20009-20...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
parishoangvn@gmail.com

vừa xem tài liệu

6 de thi thu dh mon tieng anh va dap an

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
parishoangvn@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn anh

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
parishoangvn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn anh

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
parishoangvn@gmail.
24/3/2019 17:07:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luongkien2710@gmail
24/3/2019 16:13:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuha651966@gmail.c
24/3/2019 13:17:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quyen2004kt@gmail.c
24/3/2019 11:48:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hotro.ttth@gmail.co
24/3/2019 11:37:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhdong@dongan.edu
24/3/2019 10:17:41
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyentainhanqn71@g
24/3/2019 09:52:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
TRANCAO9AONLINE@GMA
24/3/2019 09:46:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenanhthu6492@gm
24/3/2019 03:37:14
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phungkhak51a3@gmail
23/3/2019 22:54:01

Công Nghệ Thông Tin

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Kết quả 100061-100070 trong khoảng 100,070
Orale 8i toàn tập part 2
Dung lượng: 7.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 505
Lượt tải: 14
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 2', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 3
Dung lượng: 17.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 519
Lượt tải: 19
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 3', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành hệ thống quản lý tên miền domain trong Exchange server p1
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 609
Lượt tải: 37
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống quản tên miền domain trong exchange server p1', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 4
Dung lượng: 16.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 582
Lượt tải: 7
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 4', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 5
Dung lượng: 17.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 627
Lượt tải: 1
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 5', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 6
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 631
Lượt tải: 30
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 6', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành hệ thống quản lý tên miền domain trong Exchange server p2
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 597
Lượt tải: 45
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống quản tên miền domain trong exchange server p2', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 7
Dung lượng: 10.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 597
Lượt tải: 34
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 7', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Orale 8i toàn tập part 8
Dung lượng: 17.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 587
Lượt tải: 40
Tham khảo tài liệu 'orale 8i toàn tập part 8', công nghệ thông tin, sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành hệ thống quản lý tên miền domain trong Exchange server p3
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 596
Lượt tải: 2
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống quản tên miền domain trong exchange server p3', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến