DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa xem tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 2. khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vinhdcgl@gmail.com
20/6/2019 09:12:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hong198380@yahoo.co
20/6/2019 08:34:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tonlongtruong408@gm
20/6/2019 07:51:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daohuyenqv1@gmail.c
20/6/2019 07:46:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buichinh.ydh@gmail.
20/6/2019 00:24:41

Công Nghệ Thông Tin

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Kết quả 61-70 trong khoảng 100,070
Bài giảng Microsoft Access: Bài 2 - GV. Phạm Thanh An
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1521
Lượt tải: 22
Nội dung trình bày trong bài 2 Truy vấn dữ liệu (Query) thuộc bài giảng Microsoft Access nhằm nêu các loại truy vấn: Select, Query, Total Query, Crosstab Query, Make table Query, Append Query, Delete Query, Update Query...
Bài giảng Microsoft Access: Bài 1 - GV. Phạm Thanh An
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1357
Lượt tải: 34
Nội dung của bài 1 Xây dựng sở dữ liệu nằm trong bài giảng Microsoft Access nhằm trình bày về bảng, trường, bản ghi, khóa, tạo cấu trúc bảng. Chỉnh sửa cấu trúc của bảng, thiết lập thuộc tính LookUp, thiết lập quan hệ các thuộc tính đảm bảo toàn vèn dữ liệu.
Bài giảng Một số quy tắc soạn thảo và thuyết trình trên Powerpoint - GV. Phạm Thanh An
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1400
Lượt tải: 25
Một số quy tắc soạn thảo thuyết trình trên Powerpoint nêu nội dung trình bày sử dụng font chữ, màu sắc trên Slide, bố cục Slide, sử dụng hiệu ứng một số lời khuyên.
Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1187
Lượt tải: 7
Nội dung chương 4 Kế thừa Đa hình thuộc bài giảng kỹ thuật lập trình nhằm trình bày về đặc biệt hóa tổng quát hóa, quan hệ kế thừa, đa hình, lớp trừu tượng, các lớp lồng nhau. Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đối tượng trong thế giới thực.
Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - ThS. Phạm Thanh An
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 998
Lượt tải: 13
Bài giảng Kỹ thuật lập trình Chương 3 Xây dựng lớp, đối tượng nhằm trình bày về định nghĩa lớp, tạo đối tượng, sử dụng các thành viên static, hủy đối tượng, truyền tham số, nạp chồng phương thức. Đóng gói dữ liệu với thuộc tính, thuộc tính chỉ đọc.
Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1108
Lượt tải: 32
Nội dung bản trong chương 2 Nền tảng ngôn ngữ C# thuộc bài giảng kỹ thuật lập trình nhằm trình bày về các kiểu dữ liệu bản, biến hằng, biểu thức, câu lệnh, toán tử, namespace các chỉ dẫn biên dịch, xử ngoại lệ. Cùng học chương này để hiểu sâu hơn về nền tảng ngôn ngữ C.
Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - ThS. Phạm Thanh An
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1119
Lượt tải: 20
Nội dung của chương 1 Tổng quan về lập trình cho MTĐT nằm trong bài giảng kỹ thuật lập trình nhằm trình bày về khái niệm về chương trình, ngôn ngữ lập trình, giải thuật, giới thiệu về Top down Design. hình phát triển phần mềm, các cách tiếp cận trong lập trình, tổng quan về lập trình hướng đối tượng Kiến trúc .NET Framework C#, viết các chương trình đơn giản.
Bài giảng Ứng dụng Excel tài chính và thẩm định dự án - Ths. Phạm Thanh An
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1051
Lượt tải: 24
Bài giảng Ứng dụng Excel tài chính thẩm định dự án nhằm trình bày về các nội dung: kỹ thuật chiết khấu dòng tiền, các chỉ tiêu thẩm định dự án, lạm phát đánh giá dự án, suất chiết khấu, các quan điểm đánh giá dự án.
Bài giảng MS Excel nâng cao - GV. Phạm Thanh An
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1180
Lượt tải: 50
Bài giảng MS Excel nâng cao nhằm ôn tập các phần căn bản: Conditional formating, Style, các hàm nâng cao như Averageif, sumifs, countifs, averageifs. Phân tích tổng hợp dữ liệu, trích lọc nâng cao, sử dụng Data consolidate, Data...
EES: Engineering Equation Solver for Microsoft Windows Operating Systems - Commercial and Professional Versions
Dung lượng: 1.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 2430
Lượt tải: 11
EES is particularly useful for design problems in which the effects of one or more parameters need to be determined. The program provides this capability with its Parametric Table, which is similar to a spreadsheet. The user identifies the variables that are independent by entering their values in the table cells. EES will calculate the values of the dependent variables in the table. The relationship of the variables in the table can then be in publication-quality plots.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến