DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa xem tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bộ tài chính -------số: 279/qđ-btccộng hòa xã...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@gmail.com

vừa xem tài liệu

chương 2. khai triển hình gò

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vinhdcgl@gmail.com
20/6/2019 09:12:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hong198380@yahoo.co
20/6/2019 08:34:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tonlongtruong408@gm
20/6/2019 07:51:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daohuyenqv1@gmail.c
20/6/2019 07:46:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buichinh.ydh@gmail.
20/6/2019 00:24:41

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 91-100 trong khoảng 28,984
Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - GV. Phạm Mạnh Cương
Dung lượng: 1.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 645
Lượt tải: 48
Nội dung của Bài giảng Công nghệ phần mềm Chương 6 Thiết kế xử nhằm trình bày khái niệm, phân loại, chiến lược thiết kế xử thiết kế xử với hình 3 tầng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.
Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - GV. Phạm Mạnh Cương
Dung lượng: 2.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 631
Lượt tải: 29
Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Thiết kế giao diện nhằm trình bày về thiết kế màn hình chính, thiết kế màn hình tra cứu, thiết kế màn hình nhập liệu.Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.
Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - GV. Phạm Mạnh Cương
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 700
Lượt tải: 11
Mục tiêu của chương 2 Xác định yêu cầu thuộc Bài giảng Công nghệ phần mềm nhằm trình bày về bài toán, mục tiêu kết quả của xác định yêu cầu. tả yêu cầu, phân loại yêu cầu, các bước xác định yêu cầu. Phân tích - hình hoá yêu cầu.
Bài giảng Lập trình java: Chương 6 - ThS. Hoàng Mạnh Hà
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 557
Lượt tải: 8
Nội dung chính của Bài giảng Lập trình java Chương 6 Kết nối sở dữ liệu với Java nhằm trình bày về Java Database Connectivity, JDBC Driver Types, hiện thị dữ liệu với JTable từ ResultSet.
Bài giảng Lập trình java: Chương 5 - ThS. Hoàng Mạnh Hà
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 594
Lượt tải: 22
Mục tiêu của chương 5 GUI Programming with JAVA của bài giảng Lập trình java trình bày về AWT Package, Event-handlers, Layout Managers, Swing Package, lập trình giao diện với Swing.
Bài giảng Lập trình java: Chương 4 - ThS. Hoàng Mạnh Hà
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 499
Lượt tải: 1
Nội dung bản chương 4 Lập trình hướng đối tượng trong JAVA nằm trong bài giảng Lập trình java trình bày đối tượng. Đối tượng khái niệm bản, quan trọng nhất của lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programmingOOP). Mỗi đối tượng được xác định bởi định danh (Identifier).
Bài giảng Lập trình java: Chương 2 - ThS. Hoàng Mạnh Hà
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 723
Lượt tải: 20
Trong chương 2 Lập trình java căn bản thuộc bài giảng Lập trình java nhằm giúp sinh viên hiểu được lập trình Java căn bản qua dụHello World”, nắm được các kiểu dữ liệu bản trong Java. Xây dựng được chương trình Java bản (console).
Bài giảng Lập trình java: Chương 1 - ThS. Hoàng Mạnh Hà
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 667
Lượt tải: 31
Mục tiêu của chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình nằm trong bài giảng Lập trình java nhằm trình bày về lược sự phát triển thông tin về ngôn ngữ lập trình Java. Hiểu được các giai đoạn để xây dựng một ứng dụng Java.
Bài giảng Lập trình java - ThS. Hoàng Mạnh Hà
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 564
Lượt tải: 19
Bài giảng Lập trình java nhằm giới thiệu về lập trình hướng đối tượng với java, đối tượng lớp, kế thừa, đa hình, giao diện, lập trình deskhop, các công cụ thường dùng, event, lập trình với sở dữ liệu JDBC.
Bài giảng Thuật toán và ngôn ngữ lập trình
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 750
Lượt tải: 30
Bài giảng thuật toán ngôn ngữ lập trình đề cập đến những kiến thức bản liên quan đến thuật toán ngôn ngữ lập trình. Thuật toán thủ thuật giải quyết một bài toán. Nội dung phần thuật toán trình bày về hai phương tiện đơn giản tả thuật toán giải dùng đồ khối. Về ngôn ngữ lập trình thì bài giảng đề cập đến 3 loại ngôn ngữ lập trình ngôn ngữ lập trình bậc thấp, ngôn ngữ lập trình bậc cao ngôn ngữ máy. Với lượng kiến thức ngắn gọn được trình bày hệ thống bài giảng sẽ giúp ích cho người đọc trong quá trình tìm hiểu, học tập môn học này.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến