DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 11-20 trong khoảng 28,984
Microsoft Press Adaptive Code via C#, Agile Coding with Design Patterns and SOLID Principles
Dung lượng: 35.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 2205
Lượt tải: 55
Kỹ năng lập trình của bạn thể rất nhanh nhẹn, nhưng bạn đang xây dựng sự nhanh nhẹn trực tiếp vào sở ? Cuốn sách này dạy lập trình viên .NET làm thế nào để cung cấp cho sự linh hoạt để thích ứng với yêu cầu thay đổi nhu cầu của khách hàng bằng cách áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, bao gồm cả nguyên tắc SOLID, các mẫu thiết kế, ngành công nghiệp thực hành tốt nhất khác.
Manning Node.js in Practice - 2015
Dung lượng: 7.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1613
Lượt tải: 19
Node.js 1 nền tảng chạy trên môi trường V8 Javascript runtime. Node.js cho phép bạn xây dựng các ứng dụng tính mở rộng cao sử dụng Javascript trên server. được porting từ C nên tốc độ xử thì khá nhanh.Tài liệu này hướng tới mục tiêu giúp bạn làm quen với Node.js dạy cho bạn tất cả những thứ bạn cần biết về Javascript "nâng cao", vượt xa các hướng dẫn "Hello World" bạn thường thấy.
Wrox Press Professional WordPress, Design and Development 3rd 2015
Dung lượng: 25.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 2062
Lượt tải: 41
Quyển sách này viết dành riêng cho người mới bắt đầu, chỉ dẫn suyên suốt từ những đơn giản tới nâng cao. Khác với những tài liệu khác, tài liệu hướng dẫn thiết kế website với WordPress một cuốn sách rất ràng chi tiết. Bạn sẻ không ngờ rằng làm website lại đơn giản đến thế, bạn của bạn sẻ trầm trồ về khả năng mới thể tạo cho bạn những website đẹp chuyên nghiệp
PHP Solutions, Dynamic Web Design Made Easy
Dung lượng: 13.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1412
Lượt tải: 12
PHP MySQL những ngôn ngữ nguồn mở phổ biến để lập trình web động hiện nay. Tài liệu này sẽ hướng dẫn các bạn từ bản tới nâng cao cách lập trình php với mysql, cấu trúc lệnh, các phương thức truyền dữ liệu trên web. Tài liệu rất hữu ích với các sinh viên CNTT đang học vào chuyên ngành hay những ai đam lập trình web
C Quick Syntax Reference
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1445
Lượt tải: 23
C một ngôn ngữ lập trình thông dụng, được sử dụng để viết nên những hệ điều hành (như UNIX, Windows, Mac, Linux) cũng như các ứng dụng trên máy tính. C nền tảng cho nhiều ngôn ngữ khác. Những ngôn ngữ như C++, Objective C được xem con của C, chúng được mở rộng từ C. Để nắm cách làm việc, bạn nên tìm hiểu trước về C cuốn sách này tài liệu tham khảo pháp rất nhanh chóng
Learn Swift on the Mac, For OS X and iOS
Dung lượng: 5.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1323
Lượt tải: 7
Swift ngôn ngữ lập trình mới được phát triển bởi Apple Inc. với mục đích hỗ trợ lập trình viên trong việc phát triển các ứng dụng chạy trên các hệ điều hành như iOS, OSX watchOS. Swift được xây dựng dựa trên việc kế thừa của 2 ngôn ngữ C Objective-C. Cuốn sách này sẽ giới thiệu về những tính năng của Swift này giúp bạn hình thành được cái nhìn tổng thể về ngôn ngữ lập trình mới này.
Learn iOS 8 App Development 2nd
Dung lượng: 30.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1290
Lượt tải: 9
Tài liệu này thật sự môt tài liệu đáng giá cho các bạn lập trình viên. Các bạn sẽ nhanh chóng tiếp cận được những kiến thức về lập trình vớiSwift, Cocoa Touch, iOS 8 SDK. IOS 8 SDK cung cấp các tính năng mới mạnh mẽ, cuốn sách này con đường nhanh nhất để làm chủ . Bạn sẽ học được nhiều kiến thức từ những bài thực hành hay, đảm bảo của bạn sẽ ràng hiệu quả.
More iPhone Development with Swift, Exploring the iOS SDK
Dung lượng: 11.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1196
Lượt tải: 2
Swift một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dành cho việc phát triển iOS OS X, được giới thiệu bởi Apple tại hội nghị WWDC 2014. Swift được mong đợi sẽ tồn tại song song cùng Objective-C, ngôn ngữ lập trình hiện tại dành cho các hệ điều hành của Apple. Swift được thiết kế một ngôn ngữ khả năng phòng chống lỗi cao. được biên dịch với trình biên dịch LLVM.
Android Recipes, A Problem-Solution Approach for Android 5.0
Dung lượng: 6.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 955
Lượt tải: 6
Thay giới thiệu các khái niệm thuyết trừu tượng phức tạp trong lập trình Android, thì trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy môt phương pháp học lập trình bằng các dụ rất trực quan dễ hiểu, cũng như nhận được những lời khuyên rất thực tế. Khi bạn bắt đầu một dự án mới, bạn thể xem xét sao chép từ cuốn sách này sau đó thay đổi chúng tùy theo nhu cầu dự án của bạn.
Beginning Java 8 Games Development
Dung lượng: 46.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1072
Lượt tải: 5
Giáo trình này dạy cho bạn những nguyên tắc bản của việc xây dựng ứng dụng trò chơi, minh họa bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java 8. Hơn nữa, bạn sẽ được tìm hiểu về JavaFX 8, tích hợp vào Java 8 các API bổ sung, sẽ làm cho ứng dụng trò chơi của bạn thêm thú vị năng động, đồng thời thể chạy trên cả máy tính, thiết bị di động nhúng.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến