DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trường võ

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trường võ

vừa tải thành công tài liệu

khử nhiễu cho phim với chroma noise reduction...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ducnguyen241292@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tin Phung

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn

vừa tải thành công tài liệu

109 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị chủ n...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn

vừa xem tài liệu

kinh tế chính trị mác-lênin

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn

vừa tải thành công tài liệu

kinh tế chính trị mác-lênin

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn
20/1/2019 17:00:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tin Phung
20/1/2019 16:25:00
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ducnguyen241292@gma
20/1/2019 15:49:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trường võ
20/1/2019 15:46:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duyquynh8693@gmail.
20/1/2019 15:41:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
17130015@st.hcmuaf.
20/1/2019 15:39:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
soo bin
20/1/2019 14:42:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhung đoàn
20/1/2019 14:28:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tuyet Phan
20/1/2019 12:59:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minh Thu
20/1/2019 12:17:20

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 28981-28990 trong khoảng 28,984
Giáo trình hình thành toolset điều chỉnh cấu tạo và công dụng của máy in theo setup catridge p4
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 346
Lượt tải: 36
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành toolset điều chỉnh cấu tạo công dụng của máy in theo setup catridge p4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành toolset điều chỉnh cấu tạo và công dụng của máy in theo setup catridge p5
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 349
Lượt tải: 24
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành toolset điều chỉnh cấu tạo công dụng của máy in theo setup catridge p5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 1
Dung lượng: 16.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 547
Lượt tải: 37
tài liệuThực hành xử tín hiệu với Matlabđược biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, cũng như nghiên cứu về ngành thông tin của các bạn đọc. Tài liệu còn được dùng trong việc học tập giảng dạy cho các sinh viên của các trường đại học, các công nhân các kỹ thực hành, của các ngành điện tử viễn thông CNTT.
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 2
Dung lượng: 9.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 515
Lượt tải: 22
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 3
Dung lượng: 13.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 321
Lượt tải: 14
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 4
Dung lượng: 6.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 372
Lượt tải: 1
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 5
Dung lượng: 15.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 281
Lượt tải: 12
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 6
Dung lượng: 9.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 379
Lượt tải: 35
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 7
Dung lượng: 15.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 291
Lượt tải: 34
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 8
Dung lượng: 13.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 264
Lượt tải: 18
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến