DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 28981-28990 trong khoảng 28,984
Giáo trình hình thành toolset điều chỉnh cấu tạo và công dụng của máy in theo setup catridge p4
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 368
Lượt tải: 36
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành toolset điều chỉnh cấu tạo công dụng của máy in theo setup catridge p4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành toolset điều chỉnh cấu tạo và công dụng của máy in theo setup catridge p5
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 377
Lượt tải: 24
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành toolset điều chỉnh cấu tạo công dụng của máy in theo setup catridge p5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 1
Dung lượng: 16.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 609
Lượt tải: 37
tài liệuThực hành xử tín hiệu với Matlabđược biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, cũng như nghiên cứu về ngành thông tin của các bạn đọc. Tài liệu còn được dùng trong việc học tập giảng dạy cho các sinh viên của các trường đại học, các công nhân các kỹ thực hành, của các ngành điện tử viễn thông CNTT.
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 2
Dung lượng: 9.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 568
Lượt tải: 22
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 3
Dung lượng: 13.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 349
Lượt tải: 14
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 4
Dung lượng: 6.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 398
Lượt tải: 1
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 5
Dung lượng: 15.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 311
Lượt tải: 12
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 6
Dung lượng: 9.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 416
Lượt tải: 35
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 7
Dung lượng: 15.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 321
Lượt tải: 34
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Thực hành xử lý tín hiệu với Matlab part 8
Dung lượng: 13.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 304
Lượt tải: 18
Tham khảo tài liệu 'thực hành xử tín hiệu với matlab part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến