DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuha651966@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuha651966@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng sự nuôi và dạy con của một số loại ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình luật hành chính - gs.ts.phạm hồng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình luật hành chính - gs.ts.phạm hồng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chí...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo nghiên cứu khoa học: "thẩm quyền xử p...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " một số vấn đề hoàn thiện pháp luật ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề tài: các biện pháp xử phạt vi phạm hành ch...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
truongtumy0108@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo " bàn thêm về xử lý vi phạm hành ch...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuha651966@gmail.c
24/3/2019 13:17:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quyen2004kt@gmail.c
24/3/2019 11:48:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hotro.ttth@gmail.co
24/3/2019 11:37:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhdong@dongan.edu
24/3/2019 10:17:41
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyentainhanqn71@g
24/3/2019 09:52:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
TRANCAO9AONLINE@GMA
24/3/2019 09:46:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenanhthu6492@gm
24/3/2019 03:37:14
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phungkhak51a3@gmail
23/3/2019 22:54:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhidudu254@gmail.co
23/3/2019 22:47:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangoc.ptit@gmail.
23/3/2019 22:46:32

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 28981-28990 trong khoảng 28,984
Beginning Android PHẦN 9
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 173
Lượt tải: 38
nghĩa nhiều nhất một thể hiện của hoạt động này sẽ được mở tại bất kỳ thời điểm nào vậy chúng tôi không gió lên với một toàn bộ các hoạt động tìm kiếm ít cluttering ngăn xếp hoạt động . 4. Các hoạt động LoremSearch được một yếu tố siêu dữ liệu,
Beginning Android PHẦN 10
Dung lượng: 16.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 188
Lượt tải: 46
với một tên của Android Android. app.searchable Android: giá trị của một nguồn tài nguyên XML chứa thêm thông tin về các thiết bị tìm kiếm được cung cấp bởi hoạt động nàyvì vậy ý định tìm kiếm sẽ được chọn. 3. Hoạt động LoremSearch được thiết lập để android: launchMode = "singleTop"
Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 1
Dung lượng: 3.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 176
Lượt tải: 32
sản phẩm đặc trưng trong trang bộ phận, một phần danh sách đầy đủ sẽ quá dài. Các văn bản trên danh sách các sản phẩm đặc trưng tả cho bộ phận được chọn, nghĩa bạn sẽ cần phải lưu trữ trong sở dữ liệu cả một tên tả cho mỗi phòng ban.
Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 2
Dung lượng: 3.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 176
Lượt tải: 9
Trong trang này, khi một thể loại đặc biệt từ danh sách danh mục được chọn, tất cả các sản phẩm của mình được liệt , cùng với tiêu đề cập nhật văn bản tả. Trong Hình 3-3, bạn thể thấy cách trang xuất hiện khi lựa chọn thể loại "Sinh nhật".
Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 3
Dung lượng: 2.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 172
Lượt tải: 24
Cũng lưu ý các điều khiển phân trang, xuất hiện trong bất cứ danh sách sản phẩm chứa nhiều hơn so với một số thiết lập của sản phẩm. Hình 3-3. "Sinh nhật" Trong bất kỳ trang hiển thị sản phẩm, bạn thể nhấp vào tên hoặc hình ảnh của một sản phẩm để xem trang chi tiết của sản phẩm (xem Hình 3-4).
Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 4
Dung lượng: 3.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 180
Lượt tải: 17
Thêm điều khiển người dùng mới được tạo ra để BalloonShop.master bằng cách kéo từ Solution Explorer thả ngay dưới sự kiểm soát người sử dụng CategoriesList (xem Hình 5-4). Thêm hộp tìm kiếm để BalloonShop.master 10. Nhấn F5 để thực hiện dự án. Hộp tìm kiếm nên nghỉ ngơi độc đáo chỗ của .
Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 5
Dung lượng: 2.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 187
Lượt tải: 39
Đang cố gắng để tìm kiếm bất cứ điều sẽ tạo ra một lỗi, tuy nhiên, bởi các trang Search.aspx không tồn tại. Kiểm soát người sử dụng Tìm Kiếm không phải rất phức tạp. Khi khách truy cập vào một chuỗi tìm kiếm mới nhấn Enter hoặc nhấp vào nút Go, đáp ứng được chuyển hướng đến Search.aspx, xử các tìm kiếm.
Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 6
Dung lượng: 2.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 175
Lượt tải: 24
Tìm kiếm công nhận các thông số chuỗi truy vấn sau đây: • Tìm kiếm xác định các chuỗi tìm kiếm được nhập bởi khách truy cập. • AllWords xác định xem nên làm một từ tất cả hoặc tìm kiếm bất kỳ từ. Bạn tìm thấy giá trị của bằng cách kiểm tra allWordsCheckBox.Checked, trong đó trả về
Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 7
Dung lượng: 2.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 164
Lượt tải: 14
Whew, bạn đã viết rất nhiều để kiểm soát này. Các chính không phải phức tạp, nhưng bạn đã phải đối phó với rất nhiều các yếu tố giao diện người dùng. Hai chi tiết quan trọng để hiểu được như sau: • Bạn sử dụng phiên để lưu lại các dữ liệu về thứ tự lựa chọn.
Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 From Novice to Professional PHẦN 8
Dung lượng: 2.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 174
Lượt tải: 18
Điều này được đọc trong sự kiểm soát OrderDetailsAdmin để được ID của trật tự lựa chọn. • Bạn sử dụng Page_PreRender thay Page_Load, thực hiện sau khi phiên được hội để được cập nhật trong các hình thức mẹ. Bởi chúng ta đã nói chuyện về mỗi phương pháp trong khi viết , nên được khá ràng
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến