DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang

vừa tải thành công tài liệu

81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học: những n...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài bảng chia 7 - toán 3 - gv.ng.p.hù...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa xem tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa tải thành công tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.co
20/1/2019 18:24:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông
20/1/2019 18:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo
20/1/2019 18:07:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang
20/1/2019 17:39:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn
20/1/2019 17:00:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tin Phung
20/1/2019 16:25:00
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ducnguyen241292@gma
20/1/2019 15:49:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trường võ
20/1/2019 15:46:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duyquynh8693@gmail.
20/1/2019 15:41:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
17130015@st.hcmuaf.
20/1/2019 15:39:03

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 31-40 trong khoảng 28,984
Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1075
Lượt tải: 7
Nội dung chương 4 Kế thừa Đa hình thuộc bài giảng kỹ thuật lập trình nhằm trình bày về đặc biệt hóa tổng quát hóa, quan hệ kế thừa, đa hình, lớp trừu tượng, các lớp lồng nhau. Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đối tượng trong thế giới thực.
Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - ThS. Phạm Thanh An
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 889
Lượt tải: 13
Bài giảng Kỹ thuật lập trình Chương 3 Xây dựng lớp, đối tượng nhằm trình bày về định nghĩa lớp, tạo đối tượng, sử dụng các thành viên static, hủy đối tượng, truyền tham số, nạp chồng phương thức. Đóng gói dữ liệu với thuộc tính, thuộc tính chỉ đọc.
Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 998
Lượt tải: 32
Nội dung bản trong chương 2 Nền tảng ngôn ngữ C# thuộc bài giảng kỹ thuật lập trình nhằm trình bày về các kiểu dữ liệu bản, biến hằng, biểu thức, câu lệnh, toán tử, namespace các chỉ dẫn biên dịch, xử ngoại lệ. Cùng học chương này để hiểu sâu hơn về nền tảng ngôn ngữ C.
Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - ThS. Phạm Thanh An
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1025
Lượt tải: 20
Nội dung của chương 1 Tổng quan về lập trình cho MTĐT nằm trong bài giảng kỹ thuật lập trình nhằm trình bày về khái niệm về chương trình, ngôn ngữ lập trình, giải thuật, giới thiệu về Top down Design. hình phát triển phần mềm, các cách tiếp cận trong lập trình, tổng quan về lập trình hướng đối tượng Kiến trúc .NET Framework C#, viết các chương trình đơn giản.
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 10 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 934
Lượt tải: 1
Chương 10 Kiểu tập tin nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về một số khái niệm về tập tin, các thao tác trên tập tin, truy cập tập tin văn bản, truy cập tập tin nhị phân. Khi kết thúc chương trình thì dữ liệu vẫn còn do đó chúng ta thể sử dụng nhiều lần.
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 9 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 844
Lượt tải: 48
Nội dung trong chương 9 Kiểu cấu trúc nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về kiểu cấu trúc trong C, các thao tác trên biến kiểu cấu trúc, con trỏ cấu trúc. Định nghĩa kiểu cấu trúc, khai báo biến cấu trúc.
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 8 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 809
Lượt tải: 12
Nội dung chính của chương 8 Chuỗi tự nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về khái niệm về khai báo, các thao tác trên chuỗi tự. Khai bào bao gồm: khai báo theo mảng, khai báo theo con trỏ, vừa khai báo vừa gán giá trị.
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 7 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 946
Lượt tải: 18
Nội dung của chương 7 Kiểu con trỏ thuộc bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về giới thiệu kiểu dữ liệu con trỏ, khai báo sử dụng biến con trỏ, con trỏ mảng, con trỏ tham số hình thức của hàm. 1 con trỏ 1 biến được dùng để chứa địa chỉ của ô nhớ trong bộ nhớ.
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 6 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 851
Lượt tải: 23
Mục tiêu của Bài giảng Lập trình căn bản Chương 6 Kiểu mảng nhằm giới thiệu kiểu mảng trong C, mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 5 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 797
Lượt tải: 37
Trong chương 5 Chương trình con thuộc bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về khái niệm về hàm trong C, xây dựng một hàm, truyền tham số cho hàm, hàm đệ qui. Bài giảng trình bày súc tích các dụ minh họa nên sinh viên dễ dàng tiếp thu bài học.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến