DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang

vừa tải thành công tài liệu

81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học: những n...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài bảng chia 7 - toán 3 - gv.ng.p.hù...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa xem tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa tải thành công tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.co
20/1/2019 18:24:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông
20/1/2019 18:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo
20/1/2019 18:07:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang
20/1/2019 17:39:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn
20/1/2019 17:00:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tin Phung
20/1/2019 16:25:00
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ducnguyen241292@gma
20/1/2019 15:49:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trường võ
20/1/2019 15:46:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duyquynh8693@gmail.
20/1/2019 15:41:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
17130015@st.hcmuaf.
20/1/2019 15:39:03

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 41-50 trong khoảng 28,984
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 4 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 836
Lượt tải: 16
Nội dung của chương 4 Câu lệnh cấu trúc nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về khối lệnh trong C, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc vòng lặp, các câu lệnhđặc biệt”.
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 3 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 1.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 811
Lượt tải: 4
Nội dung trình bày trong chương 3 Các câu lệnh đơn trong C nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm nêu câu lệnh, câu lệnh đơn. Lệnh nhập giá trị từ bàn phím cho biến, lệnh xuất giá trị của biểu thức lên màn hình .
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 2 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 763
Lượt tải: 31
Nội dung bản trong chương 2 Các thành phần bản của ngôn ngữ C nằm bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về bộ chữ viết trong C, các từ khóa, cặp dấu ghi chú thích, các kiểu dữ liệu cấp chuẩn, tên hằng, biến biểu thức, cấu trúc của một chương trình C.
Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 1 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 790
Lượt tải: 22
Nội dung của chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C môi trường Turbo C 3.0 nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về tổng quan ngôn ngữ lập trình C, lịch sử những đặc điểm của C, môi trường lập trình Turbo C.
Bài giảng Lập trình căn bản: Phần 1 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 844
Lượt tải: 19
Nội dung của phần 1 Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu giải thuật nằm trong bài giảng lập trình căn bản nhằm trình bày về từ bài toán đến chương trình, giải thuật, kiểu dữ liệu. Khái niệm về ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch.
Bài giảng Lập trình căn bản: Giới thiệu môn học - Võ Duy Tín
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 783
Lượt tải: 5
Giới thiệu môn Lập trình căn bản nhằm giúp học viên hiểu về khái niệm về ngôn ngữ lập trình, khái niệm về kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu cấu trúc (cấu trúc dữ liệu), khái niệm về giải thuật. Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật, ngôn ngữ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu diễn các giải thuật, tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C.
Bài tập thực hành chuyên đề Visual studio .NET
Dung lượng: 3.2 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 996
Lượt tải: 23
Bài tập thực hành chuyên đề Visual studio .NET trình bày bản về ngôn ngữ lập trình C#, lập trình ứng dụng với winforms, xử lý dữ liệu với ADO.NET, xây dựng ứng dụng Web với WebForms.
Báo cáo môn học: Nghiên cứu về Netty Framework
Dung lượng: 1.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1946
Lượt tải: 35
Báo cáo môn học: Nghiên cứu về Netty Framework giới thiệu bản về Netty Framework, kiến trúc của Netty Framework, các API trong Netty Framework, các khái niệm căn bản, hướng dẫn cài đặt sử dụng với NetBean 21, demo hướng dẫn chi tiết demo.
Bài giảng Vẽ đồ thị trong Matlab
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 586
Lượt tải: 22
Bài giảng Vẽ đồ thị trong Matlab hướng dẫn sinh viên sử dụng vẽ đồ thị bằng Matlab với các bước chỉ dẫn cụ thể, chi tiết. Với bài giảng này, sinh viên thể tự tin vẽ những đồ thị như ý muốn bằng Matlab.
Thiết kế bộ lọc FIR sử dụng chương trình Matlab - Đỗ Thành Nam
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1375
Lượt tải: 51
Thiết kế bộ lọc FIR sử dụng chương trình Matlab hướng dẫn sử dụng hàm trong Matlab để thiết kế bộ lọc FIR, sử dụng FDATool để thiết kế bộ lọc.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến