DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 51-60 trong khoảng 28,984
Sử dụng matlab trong đại số tuyến tính
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 4568
Lượt tải: 64
Tài liệu Sử dụng matlab trong đại số tuyến tính trình bày các câu lệnh đơn giản của Matlab trong đại số tuyến tính, các đề tài đại số tuyến tính cho sinh viên, các chương trình tham khảo.
Hướng dẫn sử dụng MatLab trong môn Giải tích
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1487
Lượt tải: 30
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MatLab trong môn Giải tích trình bày cách sử dụng Matlab để giải các bài toán trong Giải tích. Đây tài liệu hay để các bạn giải toán nhanh hiệu quả.
Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis
Dung lượng: 6.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1054
Lượt tải: 12
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MicroStation Famis trình bày căn bản về phần mềm MicroStation, trình tự làm bản đồ số trên MicroStation, hướng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp đo vẽ thành lập địa chính hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Giáo trình VBA tổng hợp
Dung lượng: 6.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 762
Lượt tải: 50
Nội dung của giáo trình VBA tổng hợp này  sự đúc kết kinh nghiệm giảng dạy môn Tự động hóa thiết kế cầu đường cho sinh viên ngành xây dựng công trình giao thông  quá trình tham gia thực hiện tự động hóa công tác thiết kế ngoài sản xuất của các tác giả cũng như cập nhật mới nhất những công nghệ chủ chốt phục vụ cho việc tự động  hóaHơn nữanội dung chính tập trung vào những thành phần cốt lõi phục vụ cho mục đích tự động hóa thiết kế cầu đườngcùng với những nội dung mang tính gợi mở  định hướng cho từng chuyên ngànhkhiến cho cuốn giáo trình này hoàn toàn phù hợp với định hướng đào tạo theo tín chỉ của Nhà trường.
Excel programming
Dung lượng: 10.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 695
Lượt tải: 32
Excel programming has many contents: getting started with excel macros, using the visual basic editor, VBA programming basics, working with the excel object model, using variables and arrays, adding control statements,...
Giáo trình Lập trình trong Autocad - GV. Trần Anh Bình
Dung lượng: 1.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1230
Lượt tải: 25
Giáo trình Lập trình trong Autocad trình bày ngôn ngữ lập trình trong Cad, tổng quan về Automation, ngôn ngữ lập trình Autolisp, ngôn ngữ lập trình Visual Lisp, bản về ngôn ngữ lập trình Visual Basic, làm quen với VBA, căn bản về VBA, làm quen với môi trường Autocad, tạo sửa các thực thể đồ họa, tùy biến menus toolbars, phát triển ứng dụng với VBA,...
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ java
Dung lượng: 2.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 823
Lượt tải: 24
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ Java tả về ngôn ngữ Java, trình bày khái niệm bản trong lập trình hướng đối tượng, trình bày các khái niệm về đối tượng lớp trong Java, giúp sinh viên xây dựng một chương trình Java hoạt động đơn giản.
Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 665
Lượt tải: 8
Tài liệu Lập trình Assembly cho hệ vi xử trình bày các nội dung: khung chương trình Assembly, bộ tự của Assembly, từ khóa, tên tự đặt, cấu trúc một lệnh Assembly, các dạng hằng dùng trong Assembly, khung của một chương trình Assembly, biên soạn dịch chương trình Assembly, thực hiện các cấu trúc điều khiển chương trình bằng Assembly.
Giáo trình PHP và MYSQL - GV. Bùi Quốc Huy
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 888
Lượt tải: 50
Giáo trình PHP MYSQL được tổng hợp từ nhiều tài liệu kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều năm giảng dạy của giảng viên, được soạn thảo cho phù hợp với nội dung môn học. Giáo trình được xây dựng với hình thức dễ đọc, dễ hiểu gần gũi với thực tế giúp sinh viên tiếp thu bài nhanh chóng hiệu quả.
Tài liệu Lập trình Web với HTML5, CSS3 và JavaScript
Dung lượng: 5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1012
Lượt tải: 20
Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu học tập "Lập trình Web với HTML5, CSS3 JavaScript" dưới đây, để tìm hiểu kiến thức tổng quan về lập trình Web, ngôn ngữ HTMLS, CSS DHTMLS, HTML5, CSS3, ngôn ngữ lập trình JavaScript, các đối tượng trong JavaScript.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến