DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang

vừa tải thành công tài liệu

81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học: những n...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài bảng chia 7 - toán 3 - gv.ng.p.hù...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa xem tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông

vừa tải thành công tài liệu

mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài 17: chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luongki550@gmail.co
20/1/2019 18:24:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chủ Ông
20/1/2019 18:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kim Lien Ngo
20/1/2019 18:07:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chau Hang
20/1/2019 17:39:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Bảo Nguyễn
20/1/2019 17:00:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tin Phung
20/1/2019 16:25:00
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ducnguyen241292@gma
20/1/2019 15:49:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trường võ
20/1/2019 15:46:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duyquynh8693@gmail.
20/1/2019 15:41:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
17130015@st.hcmuaf.
20/1/2019 15:39:03

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 61-70 trong khoảng 28,984
46 câu trắc nghiệm ôn tập môn Lập trình thiết bị di động - Chương 1: Các khái niệm căn bản
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1061
Lượt tải: 8
Tài liệu 46 câu trắc nghiệm ôn tập môn Lập trình thiết bị di động - Chương 1: Các khái niệm căn bản tài liệu tham khảo học tập bổ ích dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin để ôn tập tốt chương 1: Các khái niệm căn bản.
Tài liệu Giáo trình Matlab
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 472
Lượt tải: 19
Giáo trình Matlab gồm 8 chương nội dung trình bày về: Matlab bản, đại số tuyến tính, giao diện đồ hoạ gui, simulink, symbolic math toolboxes, matlab điều khiển tự động, power system blockset, phương trình vi phân đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bài tập lớn môn Lập trình Java
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1357
Lượt tải: 34
Tài liệu Bài tập lớn môn Lập trình Java trình bày bài tập về môn Lập trình Java với các yêu cầu cụ thể, sát với nội dung học tập môn Lập trình Java giúp cho sinh viên thực hành những kiến thức đã học.
Giáo án Lập trình C
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 916
Lượt tải: 16
Giáo án Lập trình C kế hoạch giảng dạy Lập trình C cho sinh viên Đại học chuyên ngành CNTT. Đây tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các giảng viên Đại học, Cao đẳng để sắp xếp lên lịch giảng đạt kết quả tốt.
Bài tập phần File
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 567
Lượt tải: 40
Tài liệu Bài tập phần File tập hợp gồm 10 phần bài tập về file 6 bài tập về đồ họa, với các nội dung liên quan đến: viết chương trình nối hai tập tin văn bản, viết chương trình đọc tập tin của văn bản, viết chương trình thực hiện công việc quản sinh viên, viết chương trình copy file,... Đây tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành CNTT.
Giáo trình C - Nhiều tác giả
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 601
Lượt tải: 44
Giáo trình C gồm 12 bài với các nội dung chính: các khái niệm bản, cấu trúc bản của chương trình C, các lệnh vào ra, toán tử biểu thức, các cấu trúc lặp, con trỏ mảng, xâu tự, cấu trúc, hàm, tệp tin file, đồ họa. Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành CNTT.
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 11: Làm việc với tệp
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 571
Lượt tải: 14
Bài giảng Làm việc với tệp 1 trong những bài học thuộc môn học Lập trình bản. Bài giảng sẽ hướng dẫn bạn về các hàm xử tập tin, con trỏ tập tin, streams life, các streams văn bản streams nhị phân, con trỏ hiện hành, các đối số dòng lệnh một số kiến thức nâng cao.
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 10: Cấu trúc dữ liệu
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 554
Lượt tải: 47
Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giúp cho các em học sinh thể nắm được kiểu dữ liệu cấu trúc công dụng, định nghĩa cấu trúc, khai báo các biến kiểu cấu trúc, cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, cách truyền tham số cấu trúc, mảng cấu trúc...
Bài giảng Lập trình cơ bản bài  8: Mảng, con trỏ và xâu ký tự
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 523
Lượt tải: 9
Bài giảng Mảng, con trỏ xâu tự bao gồm những nội dung chính như sau: Các phần tử của mảng các chỉ số, khai báo mảng, cách quản mảng trong C, cách khởi tao mảng, tìm hiểu chuỗi/ mảng tự, mảng hai chiều, cách khởi tạo mạng hai chiều...
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 7: Các cấu trúc điều khiển
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 563
Lượt tải: 44
Bài giảng Các cấu trúc điều khiển giúp cho học sinh thể hiểu một cách sâu rộng hơn về cách viết lệnh trong ngôn ngữ lập trình C như lệnh if, lệnh if - else, lệnh nhiều if, lệnh if lồng nhau, lệnh switch, các vòng lặp lồng nhau, lệnh break continue...
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến