DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 71-80 trong khoảng 28,984
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 6: Các khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 786
Lượt tải: 27
Bài giảng Các khái niệm bản trong ngôn ngữ lập trình C giúp cho học sinh nắm được những kiến thức về ngôn ngữ lập trình C bao gồm: Kiểu dữ liệu bản, biến, hằng biểu thức, các phép toán, cấu trúc chương trình, hàm Main đối số dòng lệnh...
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 5: Giải thuật xử lý thông tin và ngôn ngữ lập trình
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 641
Lượt tải: 34
Bài giảng Giải thuật xử thông tin ngôn ngữ lập trình bao gồm 6 nội dung chính: Khái niệm bài toán giải thuật, Đặc trưng của giải thuật, Các phương pháp diễn đạt giải thuật, lược về đánh giá giải thuật, Ngôn ngữ lập trình các mức khác nhau của ngôn ngữ lập trình, Quá trình thực hiện chương trình trên ngôn ngữ bậc cao.
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 4: Phần mềm máy tính và mạng máy tính
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 608
Lượt tải: 26
Bài giảng Phần mềm máy tính mạng máy tính bao gồm 2 nội dung chính Phần mềm Mạng máy tính, giúp cho các bạn sinh viên nắm được những kiến thức về phần mềm hệ thống, phầm mềm công cụ, phần mềm tiện tích, các hình xử công tác, khái niệm về Internet, mạng máy tính, các tài nguyên dịch vụ trên Internet.
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 3: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 686
Lượt tải: 39
Bài giảng Các hệ đếm thường dùng trong tin học biểu diễn thông tin trong máy tính gồm 2 nội dung chính: Các hệ đếm thường dùng trong tin học Biểu diện thông tin trong máy tính. Qua bài giảng, bạn học thể hiểu được: Hệ đếm, tìm biểu diễn số trong các hệ đếm, số học nhị phân, dữ liệu kiểu số - nhị số biểu diễn thông tin trong máy tính.
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 2: Máy tính điện tử và xử lý thông tin
Dung lượng: 3.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 582
Lượt tải: 12
Bài giảng Máy tính điện tử xử thông tin gồm 2 phần chính: Thông tin xử thông tin bằng máy tính điện tử, Máy tính điện tử, giúp cho bạn đọc hiểu thêm về: Khái niệm về thông tin, độ đo thông tin, hóa thông tin, kiến thức chung về máy tính điện tử, nguyên Von Neumann...
Bài giảng Lập trình cơ bản bài 1: Giới thiệu chung về CNTT
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 727
Lượt tải: 22
Bài giảng Giới thiệu chung về ngành Công nghệ thông tin giúp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan hơn về lịch sử, sự ra đời phát triển của ngành CNTT(sự ra đời của máy tính, máy tính xách tay, cuộc cách mạng điện tử), các lĩnh vực ứng dụng CNTT, các lãnh vực nghiên cứu của ngành CNTT...
Bài giảng Asssembler: Bài 4 - GV. Phạm Nguyên Văn
Dung lượng: 37.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 597
Lượt tải: 35
Bài giảng Asssembler: Bài 4 trình bày các nội dung về định địa chỉ gián tiếp, toán hạng gián tiếp, giá trị ngầm phân đoạn, chạy đè phân đoạn ngầm định, toán hạng sở - chỉ mục, dung thư viện kết nối, các thủ tục ngắt,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Bài giảng Lập trình Windows C# - GV. Phạm Mạnh Cương
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 856
Lượt tải: 33
Môn học Lập trình Windows C# nhằm cung cấp kiến thức kỹ năng lập trình ứng dụng trong môi trường Windows bản & nâng cao. Cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows các hàm thư viện bản MS.NET. Giúp sinh viên làm quen với môi trường phát triển tích hợp hiện đại & mạnh mẽ của MS Visual Studio .NET 2005, 2008.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C #: Chương 6 - GV. Phạm Mạnh Cương
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 585
Lượt tải: 32
Trong mục tiêu của chương 6 Nạp chồng toán tử của bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C # trình bày về toán tử, cách dùng từ khóa operator, các toán tử logic hai ngôi, toán tử chuyển đổi kiểu các dụ minh họa.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C #: Chương 5 - GV. Phạm Mạnh Cương
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 598
Lượt tải: 3
Mục tiêu chính trong Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C # Chương 5 Thiết kế đa hình nhằm trình bày về thừa kế ? cài đặt thừa kế, nêu khái niệm đa hình.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến