DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lovingu2201@gmai.com

vừa tải thành công tài liệu

phân vùng cảnh quan việt nam

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vanhieu02@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

31 đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn hóa cấp tỉ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuyetnhunghungthainghia@gmai

vừa xem tài liệu

sáng kiến kinh nghiệm: một số hoạt động trong...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuyetnhunghungthainghia@gmai

vừa tải thành công tài liệu

sáng kiến kinh nghiệm: một số hoạt động trong...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lanvu010186@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng điều khiển sinh sản ở động vật và s...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lanvu010186@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài giảng sinh học 11: điều khiển sinh sản độ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcsasuke98@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcsasuke98@gmail.com

vừa xem tài liệu

đồ án: tính toán thiết kế robot

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcsasuke98@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đồ án: tính toán thiết kế robot

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tcsasuke98@gmail.co
20/3/2019 12:37:14
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lovingu2201@gmai.co
20/3/2019 12:02:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vanhieu02@gmail.com
20/3/2019 12:01:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lanvu010186@gmail.c
20/3/2019 11:56:57
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuyetnhunghungthain
20/3/2019 11:50:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
abcd@easyemail.info
20/3/2019 11:20:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhtv3@gmail.com
20/3/2019 11:00:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Duonghy0301@gmail.c
20/3/2019 09:15:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quochuy20997@gmail.
20/3/2019 08:20:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vuongthituyet1986@g
20/3/2019 07:46:47

Kỹ thuật lập trình

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Kết quả 81-90 trong khoảng 28,984
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C #: Chương 3 - GV. Phạm Mạnh Cương
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 627
Lượt tải: 47
Nội dung chính của chương 3 Lớp đối tượng trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C # nêu định nghĩa lớp, tạo đối tượng, sử dụng các thành viên tĩnh, truyền tham số, hàm dựng nạp chồng phương thức, đóng gói dữ liệu với property.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C #: Chương 2 - GV. Phạm Mạnh Cương
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 664
Lượt tải: 18
Nội dung chính của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C # Chương 1 Những sở của ngôn ngữ C# nhằm trình bày các kiểu, câu lệnh, toán tử. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Entity Framework
Dung lượng: 2.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 823
Lượt tải: 5
Nội dung chính của chương 8 Entity Framework nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng trình bày lịch sử Data Access, tổng quan EF, truy vấn trong EF, phát triển ứng dụng với EF.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Language Integrated Query (LINQ)
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 702
Lượt tải: 35
Mục tiêu của chương 7 Language Integrated Query (LINQ)nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO. NET. Language Integrated Query (LINQ) ngôn ngữ truy vấn hợp nhất trên các loại dữ liệu khác nhau.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Mô hình đa lớp
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 590
Lượt tải: 3
Nội dung chính của chương 6 hình đa lớp nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm phân biệt 3-tier, 3-layer, vai trò nhiệm vụ của mỗi layer, quản ngoại lệ trong hình 3-layer.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Kết nối cơ sở dữ liệu
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 606
Lượt tải: 31
Mục tiêu của chương 5 Kết nối sở dữ liệu thuộc bài giảng Lập trình hướng đối tượng nêu lịch sử phát triển, kiến trúc ADO.NET. ADO.NET công nghệ truy xuất dữ liệu cấu trúc, cung cấp giao diện hướng đối tượng hợp nhất (Uniform object oriented) cho các dữ liệu khác nhau.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện
Dung lượng: 5.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 630
Lượt tải: 21
Mục tiêu của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 4 Lập trình giao diện nhằm nêu Graphical User Interface (GUI), event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows, Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Kế thừa - Đa hình
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 700
Lượt tải: 51
Nội dung bản của chương 3 Kế thừa đa hình nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về kế thừa, tính đa hình, lớp trừu tượng, lớp niêm phong, lớp trong lớp giao diện.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Thiết kế lớp
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 722
Lượt tải: 42
Nội dung chính của chương 2 Thiết kế lớp nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng trình bày về xây dựng lớp, thiết kế các thành phần dữ liệu, các hàm khởi tạo, phương thức thuộc tính, thành viên tĩnh, các bổ từ truy cập.
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Giới thiệu
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 623
Lượt tải: 43
Môn học lập trình hướng đối tượng môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức tổng hợp từ thiết kế, lập trình đến sở dữ liệu để giải quyết những bài toán quản . Áp dụng hình đa lớp để xây dựng chương trình theo hướng đối tượng, môn học cung cấp những hình giải pháp được sử dụng thực tế.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến