DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthilevan05@gmail.com

vừa xem tài liệu

5 đề kiểm tra hk1 môn sinh học lớp 9 - có đáp...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthilevan05@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

5 đề kiểm tra hk1 môn sinh học lớp 9 - có đáp...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kynkyn.elf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: hoạt động marketing tru...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kynkyn.elf@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: hoạt động marketing tru...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lichpv031688@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lichpv031688@gmail.com

vừa xem tài liệu

công nghệ chế tạo máy tập 2 - nxb khoa học kỹ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lichpv031688@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

công nghệ chế tạo máy tập 2 - nxb khoa học kỹ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nphuongthuy444@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nphuongthuy444@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: giải pháp nâng cao chất...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nphuongthuy444@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: giải pháp nâng cao chất...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nphuongthuy444@gmai
13/12/2019 22:23:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lichpv031688@gmail.
13/12/2019 22:22:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kynkyn.elf@gmail.co
13/12/2019 22:05:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthilevan05@gm
13/12/2019 22:05:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhtung3012000@gma
13/12/2019 21:23:20
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
oaihuong16021996bmt
13/12/2019 20:55:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
myduyen15031999@gma
13/12/2019 20:52:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
caoduancaomuoi@gmai
13/12/2019 20:49:54
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhoangan678@gmai
13/12/2019 19:43:16
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hdung249@gmail.com
13/12/2019 15:58:23

Đề kiểm tra

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kiểm tra đánh giá có vai trò rất to lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo dục. Việc đổi mới kiểm tra đánh giá trở thành nhu cầu bức thiết của ngành giáo dục và toàn xã hội ngày nay. Tổng hợp những đề kiểm tra của các môn từ lớp 1 đến 12 như Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh... với những đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra 45 phút, đề kiểm tra giữa kì,... Hy vọng sẽ mang đến cho giáo viên cũng như học sinh những tài liệu tham khảo hữu ích trong việc dạy và học.
Kết quả 8651-8660 trong khoảng 8,654
 KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 10
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 556
Lượt tải: 8
Tham khảo tài liệu 'kiểm tra học kỳ iilớp 10', tài liệu phổ thông, vật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12 – LẦN 2
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 511
Lượt tải: 1
Câu 1 : Chu của vật dao động điều hòa : a) khỏang thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động của vật lặp lại như . b) khoảng thời gian để vật dao động trở lại vị trí . c) khoảng thời gian để vật trở lại trạng thái ban đầu của . d) khỏang thời gian ngắn nhất để vật trở về vị trí ban đầu của .
ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12 – LẦN 3
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 538
Lượt tải: 35
Câu 1 : Điều kiện nào sau đây sai đối với điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần : a) Aùnh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn. b) Góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. c) Aùnh sáng truyền từ môi trừơng chiết suất lớn sang môi trường chiết suất nhỏ. d) Môi trường tới phải chiết quang hơn so với môi trường khúc xạ. ...
Đề kiểm tra một tiết Trường THPT Tân Phong  Vật lý lớp 10 - Nâng cao
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 532
Lượt tải: 29
Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra một tiết trường thpt tân phong vật lớp 10 - nâng cao', tài liệu phổ thông, vật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến