DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kiuanh17@gmail.com
22/1/2020 18:23:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhinhiphan03122003@
22/1/2020 17:34:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynhnhunguyen0409@
21/1/2020 23:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trannhu0810@gmail.c
21/1/2020 22:39:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hovanlocthu100@gmai
21/1/2020 22:14:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
luubinhcongptc1@gma
21/1/2020 20:31:32
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
pha02082000@gmail.c
21/1/2020 17:22:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietnamcom97@gmail.
20/1/2020 20:34:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
buitamtlth@yahoo.co
20/1/2020 17:11:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thutrangnguyen202@g
20/1/2020 16:36:13

Lịch sử

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Lịch sử là gì? Hay nói đơn giản lịch sử chính là những gì thuộc về quá khứ và gắn liền với xã hội loài người. Lịch sử nói về những sự kiện xảy ra ở quá khứ, cũng như những nhân vật tồn tại lúc bấy giờ. Chính vì điều này mà môn Lịch sử được đưa vào chương trình phổ thông từ rất sớm để giúp các em học sinh hiểu biết nhiều hơn quá trình phát triển của đất nước và các nước khác trên thế giới. Bắt đầu từ lớp 4, các em đã được học những kiến thức về nước Âu Lạc, trận chiến chống quân Tống, nhà Lý, nhà Trần qua những giáo án Lịch sử, bài giảng Lịch sử... Tổng hợp những giáo án Lịch sử các lớp từ 4 đến 12 được nhiều giáo viên biên soạn chi tiết, rõ ràng theo từng bài trong sách giáo khoa, hy vọng sẽ là nguồn giáo án Lịch sử tham khảo phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập.
Kết quả 1-10 trong khoảng 825
Giáo án bài Việt Nam sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1446
Lượt tải: 20
Sau khi học xong bài học Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975 học sinh hiểu biết được nhiệm vụ cách mạng nước ta trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế hội, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Giáo án bài Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1300
Lượt tải: 16
Sau khi học xong bài học Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953) học sinh hiểu biết được những thành tựu chính trong công tác xây dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thuđông 1950.
Giáo án bài Phong trào dân chủ 1936 - 1939 - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1456
Lượt tải: 27
Sau khi học xong bài học Phong trào dân chủ 1936 - 1939 học sinh hiểu biết được phong trào dân chủ 19361939 diễn ra với sự tác động của yếu tố khách quan rất lớn, nhất Nghị quyết của Đại hội lấn thứ VII Quốc tế Cộng sản(71935) Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp.
Giáo án bài  Phong trào cách mạng 1930 - 1935 - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 776
Lượt tải: 11
Sau khi học xong bài học Phong trào cách mạng 1930 - 1935 học sinh hiểu biết được những nét bản về tính hình kinh tế hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 19291933.
Giáo án bài Tổng kết lịch sử TG hiện đại từ  1945 -2000 - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 895
Lượt tải: 13
Sau khi học xong bài học Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 học sinh hiểu biết được giai đoạn của lịch sử thế giới hiện đại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 nắm được nội dung chủ yếu của mỗi giai đoạn.
Giáo án bài  Cách mạng khoa học - công nghệ sau TK XX - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1035
Lượt tải: 10
Sau khi học xong bài học Cách mạng khoa học - công nghệ xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX học sinh hiểu biết được nguồn gốc, đặc điểm những thành tựu chính cùng với những tác động của cách mạng Khoa họccông nghệ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Giáo án bài  Nhật Bản - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1617
Lượt tải: 26
Sau khi học xong bài học Nhật Bản học sinh hiểu biết được vai trò lớn của nền kinh tế Nhật đối với thế giới nói chung châu Á nói riêng, những nguyên nhân phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Giáo án bài Tây Âu - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1391
Lượt tải: 3
Sau khi học xong bài học Tây Âu học sinh hiểu biết được quá trình hình thành phát triển của cộng đồng châu Âu (EU) cùng với những thành tựu bản về kinh tế, văn hoá, khoa họckỹ thuật.
Giáo án bài Nước Mỹ - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1302
Lượt tải: 6
Sau khi học xong bài học Nước Mỹ học sinh hiểu biết được những thành tựu bản của Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế, khoa họckỹ thuật.
Giáo án bài Các nước châu Phi và Mĩ Latinh - Lịch sử 12 - GV:L.T.Anh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1608
Lượt tải: 24
Sau khi học xong bài học Các nước châu Phi Latinh học sinh hiểu biết được quá trình phát triển kinh tế hội sau ngày độc lập đã thu được nhiều thành tựu, nhưng những khó khăn gặp phải còn nan giải cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến