DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhxuan0398@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường sữa chu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khathong80@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khathong80@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài 19: phòng tránh tai nạn giao thông đường ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khathong80@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài 19: phòng tránh tai nạn giao thông đường ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duytankchy@gmail.com

vừa xem tài liệu

oreilly learning php mysql and javascript, wi...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duytankchy@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

oreilly learning php mysql and javascript, wi...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bannhansu24h@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhsumq@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhsumq@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - bài 39, 40 ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhsumq@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - bài 39, 40 ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhsumq@gmail.com
13/11/2019 13:13:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bannhansu24h@gmail.
13/11/2019 10:24:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khathong80@gmail.co
13/11/2019 09:22:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhxuan0398@gmail
13/11/2019 09:20:35
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthiyentg@gmai
13/11/2019 09:08:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngockhanhthptcd@gma
13/11/2019 09:08:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maiphuongchuvu4@gma
13/11/2019 08:22:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhkaito1806@gmail
13/11/2019 07:58:04
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthiluan.tui@g
13/11/2019 07:51:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
letho266@gmail.com
13/11/2019 04:08:46

Sinh học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Sinh học là môn khoa học nói về sự sống. Sinh học mô tả những đặc điểm và tập tính của sinh vật, cách thức các cá thể và loài tồn tại, và những tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường. Các em học sinh sẽ được làm quen với môn Sinh phổ thông này bắt đầu từ năm học lớp 6 cho tới lớp 12 với những kiến thức căn bản về thực vật, động vật, môi trường và các kiến thức nâng cao về Gen, nhiễm sắc thể, di truyền học ở người và sinh vật, các định luật Sinh học như định luật Menđen. Tuyển chọn những giáo án hay nhất về môn Sinh học cấp THCS và THPT với mục đích giúp cho giáo viên có nhiều tư liệu để hoàn thiện giáo án điện tử của mình tốt hơn giúp học sinh có thể năm vững kiến thực một cách dễ dàng nhất trong quá trình học tập và giảng dạy.
Kết quả 1-10 trong khoảng 589
Giáo án bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 4270
Lượt tải: 39
Giáo án Ôn tập phần sinh học vi sinh vật giúp học sinh nắm được các khái niệm, các kiến thức bản của chương. Đồng thời, biết được hoạt động sống, đặc điểm cấu tạo, vai trò của vi sinh vật đối với con người, tác hại của vi sinh vật đối với đời sống con người. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 10804
Lượt tải: 65
Giáo án Bệnh truyền nhiễm miễn dịch giúp học sinh nắm được khái niệm bệnh truyền nhiễm, cách lan truyền của các tác nhân gây bệnh. Đồng thời, phân biệt được miễn dịch không đặc hiệu miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch tế bào miễn dịch thể dịch. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 31: Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 4576
Lượt tải: 38
Giáo án Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn giúp học sinh nắm được tác hại của virut đối với VSV, thực vật côn trùng. Đồng thời, nêu được nguyên ứng dụng thực tiễn của thuật di truyền sử dụng phagơ. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 5367
Lượt tải: 11
Giáo án Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ giúp học sinh nắm được đặc điểm của quá trình nhân lên virut. Đồng thời, nêu được đặc điểm của virut HIV, các con đường lây truyền bệnh biện pháp phòng ngừa. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 29: Cấu trúc các loại virut - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 4117
Lượt tải: 30
Giáo án Cấu trúc các loại virut giúp học sinh nắm được hình thái cấu tạo chung của virut. Đồng thời, nêu được ba đặc điểm bản của virut. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 28: Thực hành quan sát một số vi sinh vật - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 4003
Lượt tải: 17
Giáo án Thực hành quan sát một số vi sinh vật giúp học sinh nắm được trình tự tiến hành nhuộm đơn VSV. Đồng thời, quan sát được hình dạng một số loại nấm men,vi khuẩn, nấm mốc bào tử của nấm mốc. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV - Sinh 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 3113
Lượt tải: 23
Giáo án Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật giúp học sinh nắm được đặc điểm của một số chất hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Đồng thời, trình bày được ảnh hưởng của các yếu tố vật đến sinh trưởng của vi sinh vật. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 26: Sinh sản của vi sinh vật - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 6116
Lượt tải: 31
Giáo án Sinh sản của vi sinh vật giúp học sinh nắm được các hình thức sinh sản chủ yếu VSV nhân như phân đôi, bào tử, nảy chồi. Đồng thời, nêu được các hình thức sinh sản VSV nhân thực. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật - Sinh học 10 - GV.T.V.Phúc
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 5719
Lượt tải: 10
Giáo án Sinh trưởng của vi sinh vật giúp học sinh nắm được 4 pha sinh trưởng bản của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục ý nghĩa của từng pha. Đồng thời, nêu được nguyên tắc ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Giáo án bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở VSV - Sinh 10 - GV.V.Phúc
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 5089
Lượt tải: 25
Giáo án Quá trình tổng hợp phân giải các chất vi sinh vật giúp học sinh nắm được đồ tổng hợp các chất vi sinh vật. Đồng thời, nêu được một số ứng dụng đặc điểm lợi, hạn chế đặc điểm hại của quá trình tổng hợp phân giải các chất để phục vụ cho đời sống bảo vệ môi trường. Mong rằng tài liệu này sẽ hữu ích với quý thầy các em.
Mục: Sinh học
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến