DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hathuhang.hy@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
liennguyen1787@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa xem tài liệu

bệnh thấp khớp _ gs. ts trần ngọc ân

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bệnh thấp khớp _ gs. ts trần ngọc ân

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa đánh dấu tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhvinhluck@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhvinhluck@gmail.c
18/2/2020 06:22:30
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gm
17/2/2020 23:44:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
liennguyen1787@gmai
17/2/2020 13:57:20
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail
17/2/2020 13:53:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hathuhang.hy@gmail.
17/2/2020 06:51:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhlinhthuy29@gmai
16/2/2020 19:32:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranngochieubro@gma
16/2/2020 11:56:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoquanggtvtls@gmai
16/2/2020 08:46:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khietnghiem9812@gma
15/2/2020 23:29:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenanh91quangnam
15/2/2020 16:48:01

Toán học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Toán học được sử dụng trên khắp thế giới như công cụ thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học, kỹ thuật, y học, và tài chính. Toán học ứng dụng, một nhánh toán học liên quan đến việc ứng dụng kiến thức toán học vào những lĩnh vực khác, thúc đẩy và sử dụng những phát minh toán học mới, từ đó đã dẫn đến việc phát triển nên những ngành toán hoàn toàn mới. Tổng hợp các tài liệu tham khảo về Toán học với các chủ đề cụ thể như tổng quan về Toán học, nền móng Toán học, lý thuyết số, toán rời rạc, giải tích, đại số, hình học, và toán ứng dụng được giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Viện toán học. Ngoài ra, tài liệu ôn tập, ngân hàng đề thi cũng giúp cho sinh viên có cơ sở hệ thống lại các kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập, nghiên cứu.
Kết quả 1-10 trong khoảng 5,205
Bài giảng Toán thống kê - ĐH Nông nghiệp Hà Nội
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1768
Lượt tải: 47
Bài giảng Toán thống trình bày những khái niệm bản mở đầu về thống , ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống , tương quan hồi quy tuyến tính. Đây tài liệu tham khảo học tập dành cho sinh viên Toán, Kinh tế.
Bài giảng Toán kỹ thuật: Giới thiệu môn học - Võ Duy Tín
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 1559
Lượt tải: 4
Giới thiệu môn học Toán kỹ thuật nhằm trình bày về thuyết toán kỹ thuật gồm 5 chương: số phức ứng dụng, phương trình vi phân ứng dụng, chuỗi Fourier biến đổi Fourier, biến đổi Laplace, biến đổi Z.
Bài giảng Toán kỹ thuật: Chương 4 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 1599
Lượt tải: 9
Nội dung trình bày trong chương 4 Biến đổi Laplace nằm trong bài giảng toán kỹ thuật nhằm trình bày về định nghĩa biến đổi Laplace, các tính chất của biến đổi Laplace, các định giới hạn, các định Heaviside. Biến đổi Laplace của hàm tuần hoàn, tích chập công thức Duhamel (skip), biến đổi Laplace ngược (reference) .Ứng dụng phép biến đổi Laplace.
Bài giảng Toán kỹ thuật: Chương 3 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 1204
Lượt tải: 25
Nội dung trình bày trong chương 3 Chuỗi Fourier biến đổi Fourier nằm trong bài giảng toán kỵ thuật nhằm nêu một số dạng tín hiệu quan trọng, khái niệm hàm tuần hoàn, chuỗi Fourier. Tích phân FourierBiến đổi Fourier, phân tích phổ tín hiệu.
Bài giảng Toán kỹ thuật: Chương 2 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 1366
Lượt tải: 32
Nội dung chính của chương 2 Phương trình vi phân ứng dụng nằm trong bài giảng toán kỹ thuật nhằm trình bày về phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2. Ứng dụng phân giải quá trình quá độ của mạch điện.
Bài giảng Toán kỹ thuật: Chương 1 - Võ Duy Tín
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 924
Lượt tải: 37
Nội dung của chương 1 Số phức ứng dụng nằm trong bài giảng toán kỹ thuật nhằm trình bày về định nghĩa, biểu diễn số phức trên hệ tọa độ, các dạng biểu diễn số phức, các phép tính, các tính chất, các dạng biểu diễn số phức. Ứng dụng số phức để phân giải mạch điện trạng thái thường trực.
Bài giảng 3: Một số vấn đề cơ bản về xác suất thống kê  trong kinh tế lượng - ThS. Phùng Thanh Bình
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 974
Lượt tải: 27
Bài giảng 3: Một số vấn đề bản về xác suất thống trong kinh tế lượng của ThS. Phùng Thanh Bình mục tiêu trình bày hiệu tổng, phép thử, không gian mẫu biến cố, biến ngẫu nhiên, xác suất, biến ngẫu nhiên hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất đa biến, đặc điểm của các phân phối xác suất, một số phân phối xác suất quan trọng, một số phép toán ma trận, suy diễn thống .
Bài tập Toán - Vũ Mạnh Tới
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1323
Lượt tải: 21
Nội dung tài liệu "Bài tập Toán" gồm các bài tập dựa trên Giáo trình: Xác suất Thống cho kỹ nhà khoa học (Tái bản lần 1 năm 2010 - Bộ môn Toán học-Đại học Thủy Lợi), gồm phần thuyết ôn tập các bài tập thực hành cho môn học.
Bài giảng Bài toán tối ưu tổ hợp -Topica
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1291
Lượt tải: 15
Bài giảng Bài toán tối ưu tổ hợp trình bày nội dung bài toán tối ưu tổ hợp bài toán chỉ quan tâm đến một cấu hìnhtốt nhấttheo một nghĩa nào đấy. Đây bài toán nhiều ứng dụng trong thực tiễn thuyết tổ hợp đã đóng góp một phần đáng kể trong việc xây dựng những thuật toán hữu hiệu.
Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 8 - GV. Hà Văn Sơn
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1219
Lượt tải: 27
Chương 8 Kiểm định giả thuyết thuộc bài giảng nguyên thống , trong chương này người học sẽ tìm hiểu các kiến thức sau: Khái niệm, các loại giả thuyết trong thống , kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể, kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể chung, kiểm định giả thuyết về phương sai tổng thể, kiểm định giả thuyết về sự khác nhau giữa 2 số trung bình của hai tổng thể, kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau giữa hai tỷ lệ tổng thể.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến