DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa xem tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 1 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa xem tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 2 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 2 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quocnp85@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề tài : hệ thống điều tốc của nhà máy thủy đ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quocnp85@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn thạc sĩ: nghiên cứu thiết kế hệ thốn...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tờ trình đề nghị thành lập nhóm, lớp mầm non ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.co
21/9/2019 14:17:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail
21/9/2019 11:17:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimxuancbs@gmail.co
21/9/2019 10:06:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvanlinh030219
21/9/2019 08:51:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyentrung901vhs@g
21/9/2019 08:40:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
zxcasc1999@gmail.co
21/9/2019 07:23:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenminhtriussh@g
21/9/2019 06:06:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamthibichngoc97@g
21/9/2019 00:17:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvankhoi1005@g
20/9/2019 22:08:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltkloan.mnplan.ks@k
20/9/2019 21:14:09

Vật lý

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vật lý có lẽ là ngành khoa học có từ sớm nhất, và có sớm nhất khi bao gồm cả ngành thiên văn học. Trong hai thiên niên kỷ gần đây, vật lý trở thành một phần của triết học tự nhiên cùng với hóa học, những nhánh cụ thể của toán học, và sinh học, nhưng trong cuộc Cách mạng khoa học bắt đầu từ thế kỷ 17, khoa học tự nhiên đã trở thành một ngành nghiên cứu độc lập. Tổng hợp các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, bài viết nghiên cứu, học tập về vật lý thiên văn, vật lý nguyên tử, phân tử, quang học, vật lý hạt, vật lý vật chất ngưng tụ được giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Tham khảo các tài liệu tổng hợp về Vật lý dưới đây để có kiến thức bao quát và chuyên sâu về ngành Vật lý học.
Kết quả 1-10 trong khoảng 4,654
Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 11 - GV. Nguyễn Như Xuân
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1801
Lượt tải: 29
Bài giảng Vật đại cương 2 - Chương 11: Vật nguyên tử trình bày nguyên tử hydrogen, nguyên tử kim loại kiềm, men động lượng men từ của electron chuyển động xung quanh hạt nhân, spin của electron bài, hệ thống tuần hoàn Mendeleev.
Mục: Vật lý
Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 9 - GV. Nguyễn Như Xuân
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1292
Lượt tải: 38
Bài giảng Vật đại cương 2 - Chương 9: Quang lượng tử trình bày các khái niệm đại lượng bản về bức xạ nhiệt, các định luật về bức xạ nhiệt, thuyết lượng tử của Planck, thuyết photon của Einstein, hiệu ứng Compton.
Mục: Vật lý
Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - GV. Nguyễn Như Xuân
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1409
Lượt tải: 44
Bài giảng Vật đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng trình bày khái niệm về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nguyên HuygenFresnel, nhiễu xạ Fresnel qua lỗ tròn, nhiễu xạ Fresnel qua đĩa tròn, nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp, nhiễu xạ Fraunhofer qua nhiều khe hẹp, cách tử nhiễu xạ, nhiễu xạ trên mạng tinh thể, ứng dụng của hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
Mục: Vật lý
Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - GV. Nguyễn Như Xuân
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1000
Lượt tải: 39
Bài giảng Vật đại cương 2 - Chương 3: Nguyên II - Nhiệt động lực học trình bày hạn chế của nguyên , quá trình thuận nghịch, máy nhiệt, phát biểu Nguyên II, chu trình định Carnot. Entrôpi, các hàm nhiệt động, bài tập Nguyên II.
Mục: Vật lý
Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Như Xuân
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1038
Lượt tải: 37
Bài giảng Vật đại cương - Chương 2: Nhiệt động lực học trình bày hệ nhiệt động, phát biểu nguyên , trạng thái các quá trình cân bằng, công nhiệt trong quá trình cân bằng, áp dụng nguyên I, khảo sát các quá trình cân bằng của khí lỏng, bài tập nguyên I.
Mục: Vật lý
Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - GV. Nguyễn Như Xuân
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1359
Lượt tải: 33
Bài giảng Vật đại cương 2 - Chương 1: Thuyết động học phân tử chất khí trình bày phương trình bản các hệ quả, nội năng khí tưởng, định luật phân bố đều năng lượng theo bậc tự do, công thức khí áp, phân bố Boltzman, quãng đường tự do trung bình của phân tử, các hiện tượng vận chuyển.
Mục: Vật lý
Bài giảng Quá trình và thiết bị cơ học - GV. Quách An Bình
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 6891
Lượt tải: 114
Bài giảng Quá trình thiết bị học trình bày những kiến thức bản về thủy lực học, vận chuyển chất lỏng, vận chuyển chất khí, phân riêng bằng phương pháp lắng, phân riêng bằng phương pháp lọc, khuấy trộn, máy gia công vận chuyển vật liệu rời.
Mục: Vật lý
Bài tập Cơ học lượng tử - Hoàng Đỗ Ngọc Trầm
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1185
Lượt tải: 8
Bài tập học lượng tử nhằm trình bày các toán tử trong CHLT, phép cộng phép nhân toán tử, một số tính chất của toán tử. Trong CHLT, các đại lượng vật được tả bởi các toán tử tuyến tính.
Mục: Vật lý
Bài giảng Chương 2: Các định luật cơ bản của động lực học phương trình vi phân chuyển động của chất điểm
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 973
Lượt tải: 8
Bài giảng Chương 2: Các định luật bản của động lực học phương trình vi phân chuyển động của chất điểm trình bày các khái niệm về hình chất điểm, hình hệ, hệ quy chiếu quán tính. Trình bày về các định luật bản của động lực học như định luật quán tính, định luật bản của động lực học, định luật độc lập tác dụng, định luật tác dụng phản tác dụng. Hai nội dung cuối trình bày về phương trình vi phân chuyển động của chất điểm hai dạng bài toán bản - động lực học chất điểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Mục: Vật lý
Máy gia tốc: Phần 2 - Trần Đức Hiệp
Dung lượng: 2.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 131743
Lượt tải: 27
Sách thể sử dụng làm tài liệu về môn Máy gia tốc cho sinh viên đại học sau đại học về Vật hạt nhân công nghệ hạt nhân các trường đại học các viện nghiên cứu. Sách cũng thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu trên máy gia tốc cũng như những ai quan tâm đến máy gia tốc. Cuốn sách Máy gia tốc: Phần 2 gồm 3 chương cuối, trình bày về một số máy gia tốc hoạt động Việt Nam, ứng dụng của máy gia tốc trong nghiên cứu ứng dụng ứng dụng của máy gia tốc trong nghiên cứu bản.
Mục: Vật lý
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến