DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kiều Công Quảng

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: chiến lược kinh doanh của cửa hàng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luân Nguyễn

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài bài thực hành 2 tính chất h.chất ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
An Song

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
An Song

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận triết học: tư tưởng biện chứng tron...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minh trung nguyen vu

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minh trung nguyen vu

vừa xem tài liệu

báo cáo thí nghiệm sức bền vật liệu - gvhd ng...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quang Nguyễn Phùng

vừa xem tài liệu

thuốc chống viêm steroid ( glucocorticoid )

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quang Nguyễn Phùng

vừa tải thành công tài liệu

thuốc chống viêm steroid ( glucocorticoid )

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minh trung nguyen v
15/11/2018 18:37:28
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
An Song
15/11/2018 18:19:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kiều Công Quảng
15/11/2018 16:47:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngotungnhan11021994
15/11/2018 16:30:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phong Nguyễn
15/11/2018 16:21:28
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Hồ ThuChung
15/11/2018 16:19:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Trọng Ma
15/11/2018 16:08:30
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ba Ba
15/11/2018 15:38:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngocong.9301@gmail.
15/11/2018 15:19:36
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Hân Uông
15/11/2018 15:19:18

Chính trị học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chính trị học hay khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị. Đề mục chính trị học này tập hợp các bài giảng chính trị học, tài liệu chính trị học đặc sắc, giáo trình chính trị học phổ dụng và đề thi chính trị học được cập nhật thường xuyên. Trong đó các tài liệu của ngành chính trị học tiêu biểu như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học... Tại đây, các bạn có thể tham khảo các tài liệu hay về chính trị học đồng thời cho phép người xem tải các tài liệu về chính trị học hay về để phục vụ việc nghiên cứu, học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Kết quả 1-10 trong khoảng 4,982
Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1107
Lượt tải: 15
Bài giảng Phân phối thu nhập nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam trình bày tính tất yếu, khách quan tác dụng của việc tồn tại nhiều nhiều hình thức phân phối thu nhập; các hình thức phân phối bản, các hình thức thu nhập bản, giải pháp từng bước thực hiện cân bằng hội trong phương pháp thu nhập nhân.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 1
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1043
Lượt tải: 12
Trong nội dung của chương 1 Tổng quan các thuyết về nền kinh tế thị trường thuộc bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về các giai đọan phát triển của thuyết về nền kinh tế thị trường, một số nội dung chủ yếu của trường phái chính, hiện đại.
Chuyên đề: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1029
Lượt tải: 6
Chuyên đề: Kinh tế thị trường hội chủ nghĩa nhằm trình bày về hoàn cảnh xuất hiện của kinh tế thị trường hội chủ nghĩa, trong quá trình đổi mới kinh tế các nước XHCN, cụ thể Trung Quốc, muốn phát triển sức SX phải cải cách thể chế kế họach hóa tập trung, xây dựng thể chế mới kinh tế thị trường hội chủ nghĩa.
Chuyên đề 2: Lý thuyết kinh tế thị trường xã hội
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 979
Lượt tải: 15
Chuyên đề 2: thuyết kinh tế thị trường hội nhằm trình bày hoàn hoàn cảnh ra đời của kinh tế thị trường hội, các tiêu chuẩn của nền kinh tế thị trường, chính sách kinh tế hội phương thức tổ chức, quả kinh tế hội.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 6
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 951
Lượt tải: 26
Nội dung trình bày trong chương 6 Tòan cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thuộc bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nêu khái niệm toàn cầu hóa, nguyên nhân làm nảy sinh thúc đẩy quá trình tòan cầu hóa, bản chất toàn cầu hóa, tác động 2 mặt của toàn cầu hóa.
Chuyên đề 5: Tài chính, ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 673
Lượt tải: 41
Chuyên đề 5: Tài chính, ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên CNXH trình bày tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH Việt Nam, bản chất, chức năng của tài chính, hệ thống chính sách tài chính. Phân biệt quan hệ kinh tế thông thường quan hệ tài chính.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 4
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 684
Lượt tải: 21
Nội dung của chương 4 Công nghiệp hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội nhằm trình bày về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt cả thời kỳ quá độ lên CNXH, một số hình kinh nghiệm CNH, HĐH các nước, mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH VN hiện nay.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 3
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 801
Lượt tải: 11
Nội dung trong chương 3 Mấy vấn đề về chế độ sở hữu thành phần kinh tế nước ta nằm trong bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên cnxh, những đổi mới về chế độ sở hữu thành phần kinh tế.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 2
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 871
Lượt tải: 43
Nội dung của chương 2 Một số vấn đề về chủ nghĩa bản hiện đại nằm trong bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về thế nào chủ nghãi bản hiện đại, biểu hiện của chủ nghĩa bản độc quyền nhà nước. Quá trình phát triển của CNTB cũng gây ra hậu quả nặng nề cho nhân lọai.
Chuyên đề 1: Một số nhận thức về học thuyết giá trị thặng dư của Mác
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 735
Lượt tải: 14
Chuyên đề 1: Một số nhận thức về học thuyết giá trị thặng của Mác nằm trong bài giảng lịch sử học thuyết kinh tế nhằm trình bày về sở về học thuyết giá trị thặng , so sánh giữa công thức lưu thông hàng hóa giản đơn lưu thông bản. Một số nhận thức mới về giá trị sức lao động của Các Mác, của các nhà kinh tế Trung Quốc.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến