DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phanquyet93zz@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phanquyet93zz@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình hóa đại cương - đh công nghiệp hà ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuongvinh Nguyen

vừa xem tài liệu

giáo trình microsoft office 2010

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuongvinh Nguyen

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình microsoft office 2010

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thái Phúc Lưu

vừa tải thành công tài liệu

bí quyết thành công 100 thương hiệu hàng đầu ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
văn hoang

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
văn hoang

vừa tải thành công tài liệu

nghiên cứu nhân giống cây gấc (momordica coch...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthivietha.c12@tienyen.e

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthivietha.c12@tienyen.e

vừa xem tài liệu

bài thi giao lưu học sinh giỏi khối lớp 5 năm...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthivietha.c12@
16/1/2019 10:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
văn hoang
16/1/2019 10:46:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phanquyet93zz@gmail
16/1/2019 09:42:36
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Mai Nguyen Ngoc
16/1/2019 09:31:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tan vu
16/1/2019 09:04:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Đoàn Thanh Niên Trư
16/1/2019 07:33:31
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dangxuanduy@gmail.c
16/1/2019 07:30:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuongvinh Nguyen
16/1/2019 07:22:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lê trần vân anh
16/1/2019 03:10:50
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
15CDMT SƯ PHẠM
16/1/2019 02:33:39

Chính trị học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chính trị học hay khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị. Đề mục chính trị học này tập hợp các bài giảng chính trị học, tài liệu chính trị học đặc sắc, giáo trình chính trị học phổ dụng và đề thi chính trị học được cập nhật thường xuyên. Trong đó các tài liệu của ngành chính trị học tiêu biểu như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học... Tại đây, các bạn có thể tham khảo các tài liệu hay về chính trị học đồng thời cho phép người xem tải các tài liệu về chính trị học hay về để phục vụ việc nghiên cứu, học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Kết quả 1-10 trong khoảng 4,982
Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1168
Lượt tải: 15
Bài giảng Phân phối thu nhập nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam trình bày tính tất yếu, khách quan tác dụng của việc tồn tại nhiều nhiều hình thức phân phối thu nhập; các hình thức phân phối bản, các hình thức thu nhập bản, giải pháp từng bước thực hiện cân bằng hội trong phương pháp thu nhập nhân.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 1
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1102
Lượt tải: 12
Trong nội dung của chương 1 Tổng quan các thuyết về nền kinh tế thị trường thuộc bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về các giai đọan phát triển của thuyết về nền kinh tế thị trường, một số nội dung chủ yếu của trường phái chính, hiện đại.
Chuyên đề: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1078
Lượt tải: 6
Chuyên đề: Kinh tế thị trường hội chủ nghĩa nhằm trình bày về hoàn cảnh xuất hiện của kinh tế thị trường hội chủ nghĩa, trong quá trình đổi mới kinh tế các nước XHCN, cụ thể Trung Quốc, muốn phát triển sức SX phải cải cách thể chế kế họach hóa tập trung, xây dựng thể chế mới kinh tế thị trường hội chủ nghĩa.
Chuyên đề 2: Lý thuyết kinh tế thị trường xã hội
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1038
Lượt tải: 15
Chuyên đề 2: thuyết kinh tế thị trường hội nhằm trình bày hoàn hoàn cảnh ra đời của kinh tế thị trường hội, các tiêu chuẩn của nền kinh tế thị trường, chính sách kinh tế hội phương thức tổ chức, quả kinh tế hội.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 6
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 995
Lượt tải: 26
Nội dung trình bày trong chương 6 Tòan cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thuộc bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nêu khái niệm toàn cầu hóa, nguyên nhân làm nảy sinh thúc đẩy quá trình tòan cầu hóa, bản chất toàn cầu hóa, tác động 2 mặt của toàn cầu hóa.
Chuyên đề 5: Tài chính, ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 710
Lượt tải: 41
Chuyên đề 5: Tài chính, ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên CNXH trình bày tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH Việt Nam, bản chất, chức năng của tài chính, hệ thống chính sách tài chính. Phân biệt quan hệ kinh tế thông thường quan hệ tài chính.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 4
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 730
Lượt tải: 21
Nội dung của chương 4 Công nghiệp hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội nhằm trình bày về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt cả thời kỳ quá độ lên CNXH, một số hình kinh nghiệm CNH, HĐH các nước, mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH VN hiện nay.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 3
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 843
Lượt tải: 11
Nội dung trong chương 3 Mấy vấn đề về chế độ sở hữu thành phần kinh tế nước ta nằm trong bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên cnxh, những đổi mới về chế độ sở hữu thành phần kinh tế.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 2
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 959
Lượt tải: 43
Nội dung của chương 2 Một số vấn đề về chủ nghĩa bản hiện đại nằm trong bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về thế nào chủ nghãi bản hiện đại, biểu hiện của chủ nghĩa bản độc quyền nhà nước. Quá trình phát triển của CNTB cũng gây ra hậu quả nặng nề cho nhân lọai.
Chuyên đề 1: Một số nhận thức về học thuyết giá trị thặng dư của Mác
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 777
Lượt tải: 14
Chuyên đề 1: Một số nhận thức về học thuyết giá trị thặng của Mác nằm trong bài giảng lịch sử học thuyết kinh tế nhằm trình bày về sở về học thuyết giá trị thặng , so sánh giữa công thức lưu thông hàng hóa giản đơn lưu thông bản. Một số nhận thức mới về giá trị sức lao động của Các Mác, của các nhà kinh tế Trung Quốc.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến