DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

phân tích chính sách sản phẩm của công ty app...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmail.com

vừa xem tài liệu

bí mật thành công của "trái táo" apple

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề kiểm tra 1 tiết hk2 tiếng anh 8 - thcs ngu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề kiểm tra 1 tiết hk2 tiếng anh 8 - thcs ngu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình nhập môn mạng máy tính - hồ đắc ph...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình nhập môn mạng máy tính - hồ đắc ph...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Khánh Chi

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.
24/1/2020 15:00:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com
24/1/2020 14:28:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmai
24/1/2020 13:13:30
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@luvina
24/1/2020 08:22:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngocnn112004@gmail.
23/1/2020 22:03:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kiuanh17@gmail.com
22/1/2020 18:23:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhinhiphan03122003@
22/1/2020 17:34:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynhnhunguyen0409@
21/1/2020 23:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trannhu0810@gmail.c
21/1/2020 22:39:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hovanlocthu100@gmai
21/1/2020 22:14:04

Giáo dục học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Giáo dục học là môn khoa học nghiên cứu về việc dạy và học. Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Giáo dục đại học, Giáo dục nghề... là những phần nằm trong hệ thống giáo dục học. Giảng dạy Giáo dục học các bạn cần phải nắm vững các thể loại về giáo dục như: lý thuyết giáo dục, tâm lý học giáo dục, tư duy sáng tạo. Trong đó lý thuyết giáo dục bao gồm những tài liệu đặc sắc như: giáo dục học đại cương, lý luận dạy học. Trong tâm lý học giáo dục và tư duy sáng tạo có các tài liệu về tâm lý giảng dạy, tâm lý học sinh... Tổng hợp các giáo trình và bài giảng, tài liệu về Giáo dục học sẽ giúp bạn có thêm tài liệu phục vụ cho việc học tập cũng như nghiên cứu của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Kết quả 1-10 trong khoảng 457
Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học: Phần 2 - ĐHSP Đà Nẵng
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1226
Lượt tải: 51
Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tiểu học cung cấp cho sinh viên những kiến thức bản về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật như: Khái niệm về giáo dục hòa nhập, bản chất của giáo dục hòa nhập, tính tất yếu của giáo dục hòa nhập, cách tiến hành giáo dục hòa nhập tiểu học, những nguyên tắc bản của việc dạy học hoà nhập phối hợp các lực lượng hỗ trợ trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật nói chung. Đồng thời, học phần hình thành cho sinh viên năng dạy học hoà nhập phù hợp với đặc điểm khuyết tật của từng loại trẻ (bao gồm trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ chậm phát triển trí tuệ). Phần 2 bài giảng gồm nội dung chương 3 đến chương 6 của tài liệu.
Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học: Phần 1 - ĐHSP Đà Nẵng
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1899
Lượt tải: 45
Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tiểu học cung cấp cho sinh viên những kiến thức bản về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật như: Khái niệm về giáo dục hòa nhập, bản chất của giáo dục hòa nhập, tính tất yếu của giáo dục hòa nhập, cách tiến hành giáo dục hòa nhập tiểu học, những nguyên tắc bản của việc dạy học hoà nhập phối hợp các lực lượng hỗ trợ trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật nói chung. Đồng thời, học phần hình thành cho sinh viên năng dạy học hoà nhập phù hợp với đặc điểm khuyết tật của từng loại trẻ (bao gồm trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính, trẻ chậm phát triển trí tuệ). Phần 1 bài giảng gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu.
Lịch sử giáo dục - Bài giảng
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1249
Lượt tải: 50
Bài giảng Lịch sử giáo dục nội dung trình bày về: hiện tượng giáo dục thời nguyên thủy, giáo dục thời chiếm hữu lệ, giáo dục phong kiến, giáo dục bản chủ nghĩa, giáo dục hội chủ nghĩa, các cuộc cải cách giáo dục, xu thế phát triển giáo dục. Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung khái quát về Lịch sử giáo dục.
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Giới thiệu tổng quan
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1022
Lượt tải: 29
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng: Giới thiệu tổng quan nội dung giới thiệu về chu trình nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng, khung nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng, phương pháp nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng, cách tiến hành nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng cùng một số câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Lập kế hoạch
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1101
Lượt tải: 23
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng trình bày về lập kế hoạch nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng. Bài giảng sẽ giúp người học nắm được các nội dung bản về: mẫu lập kế hoạch nghiên cứu ứng dụng, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng.
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B5
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1052
Lượt tải: 48
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng: Bước B5 nội dung trình bày về viết báo cáo nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng. Bài giảng sẽ giúp người học nắm được các kiến thức bản về: mẫu báo cáo, ngôn ngữ trình bày báo cáo.
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước B4
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 925
Lượt tải: 22
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng: Bước B4 phân tích dữ liệu nội dung trình bày về vai trò của thống trong nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng, phân tích dữ liệu, thống thiết kế nghiên cứu.
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 2
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1005
Lượt tải: 47
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng: Bước 2 lựa chọn thiết kế nghiên cứu nội dung trình bày về 4 dạng thiết kế phổ biến trong NCKHSPƯD, thiết kế sở AB hoặc thiết kế đa sở AB, vận dụng lựa chọn dạng thiết kế phù hợp cho một đề tài cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Bước 1
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 963
Lượt tải: 45
Bài giảng Tập huấn nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng: Bước 1 xác định đề tài nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng bằng cách nào với nội dung cụ thể khái quát về tìm hiểu hiện trạng, tìm hiểu nguyên hân, đưa ra các giải pháp thay thế, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên cứu trong phạm ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo
Tài liệu hướng dẫn tập huấn: Nâng cao năng lực phòng chống lụt bão - ADPC
Dung lượng: 1.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 896
Lượt tải: 41
Tài liệu hướng dẫn tập huấn "Nâng cao năng lực phòng chống lụt bão" như một cẩm nang hướng dẫn, tài liệu giúp các Hướng dẫn viên chuẩn bị thực hiện vai trò hướng dẫn của mình trong công tác tập huấn. Bố cục tài liệu gồm 4 chương. Chương I, giới thiệu một số năng phương pháp phạm bản. Chương II, III IV hướng dẫn việc xây dựng bài giảng (giáo án) theo từng đề mục của công tác quản thiên tai lụt.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến