DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Kinh Doanh Marketing

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Trong thành công của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều yếu tố, nhưng không thể không kể tới vai trò của những hoạt động marketing bởi marketing chính là chiến lược giúp doanh nghiệp thắng thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo. Khoaluan.vn tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng về Kinh doanh và marketing hay giúp các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nhân tham khảo học tập, nghiên cứu và làm việc tốt. Nắm vững kiến thức để phát triển doanh số cho công ty cũng như marketing thương hiệu sản phẩm hiệu quả.
Kết quả 91-100 trong khoảng 36,890
Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 10.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 933
Lượt tải: 25
Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị trình bày cấp bậc nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, nhà quản trị cần những kỹ năng nào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 7.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 912
Lượt tải: 26
Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Đại cương về quản trị quản trị học trình bày định nghĩa quản trị, môi trường quản trị, chức năng của hoạt động quản trị, năng lực quản trị, khoa học quản trị & nghệ thuật quản trị. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 8.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 833
Lượt tải: 27
Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thông tin trong quản trị trình bày khái niệm thông tin, hệ thống thông tin, vai trò của thông tin, phân loại thông tin, nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thông tin, hình thức truyền thông. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị văn phòng: Nghiệp vụ tổ chức, sắp xếp hoạt động của cơ quan và người lãnh đạo
Dung lượng: 3.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 930
Lượt tải: 27
Bài giảng Quản trị văn phòng: Nghiệp vụ tổ chức, sắp xếp hoạt động của quan người lãnh đạo nội dung trình bày về việc xây dựng chương trình, kế hoạch lịch làm việc cho quan cho người lãnh đạo, tổ chức các cuộc họp, hội thảo lễ hội, tổ chức các chuyến đi công tác của cán bộ trong quan của người lãnh đạo.
Bài giảng Quản trị văn phòng: Nghiệp vụ chuẩn bị và cung cấp thông tin
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1081
Lượt tải: 37
Bài giảng Quản trị văn phòng: Nghiệp vụ chuẩn bị cung cấp thông tin nội dung trình bày về nhu cầu cung cấp thông tin, nghiệp vụ chuẩn bị thông tin, cung cấp thông tin. Cùng tham khảo bài giảng để kiến thức tổng hợp về chuẩn bị cung cấp thông tin.
Bài giảng Quản trị văn phòng - GV Đặng Như Hảo
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1110
Lượt tải: 10
Bài giảng Quản trị văn phòng - GV Đặng Như Hảo nội dung trình bày về: những nghiệp vụ bản của văn phòng, nghiệp vụ chuẩn bị cung cấp thông tin, tổ chức hội họp, các chuyến đi công tác, công tác văn thư công tác lưu trữ, soạn thảo văn bản.
Bài giảng Quản trị học: Chuyên đề 2 - MBA Lê Thành Hưng
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 931
Lượt tải: 49
Chuyên đề 2 Các học thuyết quản trị nhằm trình bày về các trường phái học thuyết quản trị, trường phái cổ điển, trường phái tác phong trường phái, hệ thống trường phái định lượng, trường phái hiện đại.
Bài giảng Quản trị học - Nguyễn Đình Chính
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1354
Lượt tải: 13
Bài giảng Quản trị học nhằm trình bày về công việc quản trị nhà quản trị, thuyết quản trị, ra quyết định thông tin trong quản trị. Công tác hoạch định, công tác tổ chức, lãnh đạo kiểm tra trong quản trị.
Bài giảng Quản trị vận hành: Chương 1 - Chức năng vận hành
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 762
Lượt tải: 15
Bài giảng Quản trị vận hành nhằm trình bày về các nội dung: chức năng vận hành, chiến lược vận hành, thiết kế sản phẩm. Quản trị vận hành thảo luận về lĩnh vực sản xuất hàng hóa dịch vụ, giữ vị trí sống còn trong doanh nghiệp. Tạo ra của cải cho nền kinh tế toàn cầu.
Tài liệu Bản kế hoạch kinh doanh
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1523
Lượt tải: 15
Tài liệu Bản kế hoạch kinh doanh hướng dẫn người đọc cách lập kế hoạch kinh doanh với từng bước cụ thể. Đây tài liệu tham khảo bổ ích cho những ai đang ý tưởng kinh doanh để biết cách triển khai, trình bày, thực hiện ý tưởng của mình.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến