DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh

vừa tải thành công tài liệu

đề thi học sinh giỏi môn vật lý 8 ( có đáp án...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ovi

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

unit 49 vocabulary

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@g
19/1/2019 22:19:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ovi
19/1/2019 21:27:31
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh
19/1/2019 20:26:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthikieu tien
19/1/2019 19:15:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Lâm Trần
19/1/2019 18:17:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duchoviet08@gmail.c
19/1/2019 18:04:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
alan.tween863@gmail
19/1/2019 17:01:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hanhminh8291@gmail.
19/1/2019 16:52:32
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maihai.230297@gmail
19/1/2019 15:48:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bahoai67@gmail.com
19/1/2019 15:30:45

Kinh Doanh Marketing

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Trong thành công của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều yếu tố, nhưng không thể không kể tới vai trò của những hoạt động marketing bởi marketing chính là chiến lược giúp doanh nghiệp thắng thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo. Khoaluan.vn tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng về Kinh doanh và marketing hay giúp các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nhân tham khảo học tập, nghiên cứu và làm việc tốt. Nắm vững kiến thức để phát triển doanh số cho công ty cũng như marketing thương hiệu sản phẩm hiệu quả.
Kết quả 21-30 trong khoảng 36,890
Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1022
Lượt tải: 50
Trong nội dung của chương 7 Kiểm tra nằm thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, vai trò của kiểm tra, phân loại kiểm tra, bản chất của kiểm tra, quy trình kiểm tra, các hệ thống kiểm tra chính trong quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 2.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 886
Lượt tải: 43
Nội dung chính của chương 6 Lãnh đạo nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về lãnh đạo, thuyết động tác cách tiếp cận đối với phong cách lãnh đạo, các kỹ năng trong nhà quản trị. Cùng tìm hiểm về bài giảng để hiểu hơn sâu hơn về lãnh đạo trong quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 958
Lượt tải: 9
Nội dung của chương 4 Công tác tổ chức nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, vai trò của công tác tổ chức, cấp tổ chức tầm quản trị, quyền hạn trong tổ chức các cấu trúc tổ chức điển hình.
Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 861
Lượt tải: 45
Nội dung bản của chương 5 quản trị nhân sự thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm ý nghĩa của quản trị nhân sự, các nguyên tắc của quản trị nhân sự, quy trình tuyển dụng nhân sự đánh giá cán bộ quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 852
Lượt tải: 2
Nội dung trình bày trong chương 3 Hoạch định nằm trong bài giảng quản trị học nhằm nêu khái niệm vai trò của hoạch định, quy trình hoạch định, mục tiêu của hoạch định, các loại hoạch định mục đích của hoạch định chiến lược.
Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 807
Lượt tải: 39
Nội dung của chương 2 Lịch sử phát triển các thuyết quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về lịch sử hình thành phát triển của thuyết về quản trị, ý nghĩa của tưởng quản trị, trường phái quản trị theo quá trình.
Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 2.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 843
Lượt tải: 41
Nội dung của chương 1 Tổng quan về quản trị học nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về hoạt động quản trị, nhà quản trị quản trị học, quản trị một hoạt động tất yếu xét về tìm hiểu về góc độ kinh tế, hội.
Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 851
Lượt tải: 31
Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp nhằm trình bày các khái niệm về văn hóa, văn hóa chính thống văn hóa nhóm, văn hóa doanh nghiệp mạnh yếu, văn hóa doanh nghiệp tạo nên tính cách của doanh nghiệp, các cách tiếp cận về cấu trúc văn hóa doanh nghiệp.
Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - TS. Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 965
Lượt tải: 12
Nội dung chính trong chương 7 Lãnh đạo động viên thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày khái niệm về lãnh đạo, các dạng phong cách lãnh đạo, phân loại phong cách lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo, ứng dụng các thuyết động viên vào quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - TS. Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 872
Lượt tải: 21
Trong chương 5 Quyết định quản trị thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm quyết định quản trị, phân loại quyết định quản trị, chức năng yêu cầu đối với QĐQT, quá trình ra quyết định, thực thi quyết định, nâng cao hiệu quả của QĐQT.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến