DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhduyhd06@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: kế toán mua - bán hàng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhduyhd06@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: kế toán mua - bán hàng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình pháp luật đại cương - ts vũ thị bí...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình pháp luật đại cương - ts vũ thị bí...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Einsten Le

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài 46: thực hành đo tiêu cự của thấu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề cương ôn tập thi học sinh giỏi lớp 10 môn ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề cương ôn tập thi học sinh giỏi lớp 10 môn ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.
21/3/2019 07:32:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.
21/3/2019 00:42:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhduyhd06@gmail.
20/3/2019 23:24:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phuonganh6268@gmail
20/3/2019 22:37:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dunganlinh32@gmail.
20/3/2019 21:47:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
donnuocleo@gmail.co
20/3/2019 21:46:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ken150996@gmail.com
20/3/2019 21:01:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phat150996@gmail.co
20/3/2019 20:43:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
shung857@gmail.com
20/3/2019 20:21:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bestyasuotgvn@gmail
20/3/2019 19:26:40

Kinh Doanh Marketing

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Trong thành công của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều yếu tố, nhưng không thể không kể tới vai trò của những hoạt động marketing bởi marketing chính là chiến lược giúp doanh nghiệp thắng thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo. Khoaluan.vn tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng về Kinh doanh và marketing hay giúp các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nhân tham khảo học tập, nghiên cứu và làm việc tốt. Nắm vững kiến thức để phát triển doanh số cho công ty cũng như marketing thương hiệu sản phẩm hiệu quả.
Kết quả 21-30 trong khoảng 36,890
Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1064
Lượt tải: 50
Trong nội dung của chương 7 Kiểm tra nằm thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, vai trò của kiểm tra, phân loại kiểm tra, bản chất của kiểm tra, quy trình kiểm tra, các hệ thống kiểm tra chính trong quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 2.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 954
Lượt tải: 43
Nội dung chính của chương 6 Lãnh đạo nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về lãnh đạo, thuyết động tác cách tiếp cận đối với phong cách lãnh đạo, các kỹ năng trong nhà quản trị. Cùng tìm hiểm về bài giảng để hiểu hơn sâu hơn về lãnh đạo trong quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1014
Lượt tải: 9
Nội dung của chương 4 Công tác tổ chức nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, vai trò của công tác tổ chức, cấp tổ chức tầm quản trị, quyền hạn trong tổ chức các cấu trúc tổ chức điển hình.
Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 903
Lượt tải: 45
Nội dung bản của chương 5 quản trị nhân sự thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm ý nghĩa của quản trị nhân sự, các nguyên tắc của quản trị nhân sự, quy trình tuyển dụng nhân sự đánh giá cán bộ quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 888
Lượt tải: 2
Nội dung trình bày trong chương 3 Hoạch định nằm trong bài giảng quản trị học nhằm nêu khái niệm vai trò của hoạch định, quy trình hoạch định, mục tiêu của hoạch định, các loại hoạch định mục đích của hoạch định chiến lược.
Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 855
Lượt tải: 39
Nội dung của chương 2 Lịch sử phát triển các thuyết quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về lịch sử hình thành phát triển của thuyết về quản trị, ý nghĩa của tưởng quản trị, trường phái quản trị theo quá trình.
Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phương Mai
Dung lượng: 2.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 896
Lượt tải: 41
Nội dung của chương 1 Tổng quan về quản trị học nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về hoạt động quản trị, nhà quản trị quản trị học, quản trị một hoạt động tất yếu xét về tìm hiểu về góc độ kinh tế, hội.
Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 903
Lượt tải: 31
Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp nhằm trình bày các khái niệm về văn hóa, văn hóa chính thống văn hóa nhóm, văn hóa doanh nghiệp mạnh yếu, văn hóa doanh nghiệp tạo nên tính cách của doanh nghiệp, các cách tiếp cận về cấu trúc văn hóa doanh nghiệp.
Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - TS. Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1029
Lượt tải: 12
Nội dung chính trong chương 7 Lãnh đạo động viên thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày khái niệm về lãnh đạo, các dạng phong cách lãnh đạo, phân loại phong cách lãnh đạo, vai trò của nhà lãnh đạo, ứng dụng các thuyết động viên vào quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - TS. Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 918
Lượt tải: 21
Trong chương 5 Quyết định quản trị thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm quyết định quản trị, phân loại quyết định quản trị, chức năng yêu cầu đối với QĐQT, quá trình ra quyết định, thực thi quyết định, nâng cao hiệu quả của QĐQT.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến