DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình pháp luật đại cương - ts vũ thị bí...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình pháp luật đại cương - ts vũ thị bí...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Einsten Le

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài 46: thực hành đo tiêu cự của thấu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề cương ôn tập thi học sinh giỏi lớp 10 môn ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề cương ôn tập thi học sinh giỏi lớp 10 môn ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề kiểm tra 45 phút toán hình học 6 chương 2

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề kiểm tra 45 phút toán hình học 6 chương 2

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com
21/3/2019 08:16:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.
21/3/2019 07:32:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.
21/3/2019 00:42:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhduyhd06@gmail.
20/3/2019 23:24:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phuonganh6268@gmail
20/3/2019 22:37:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dunganlinh32@gmail.
20/3/2019 21:47:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
donnuocleo@gmail.co
20/3/2019 21:46:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ken150996@gmail.com
20/3/2019 21:01:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phat150996@gmail.co
20/3/2019 20:43:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
shung857@gmail.com
20/3/2019 20:21:12

Kinh Doanh Marketing

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Trong thành công của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều yếu tố, nhưng không thể không kể tới vai trò của những hoạt động marketing bởi marketing chính là chiến lược giúp doanh nghiệp thắng thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo. Khoaluan.vn tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng về Kinh doanh và marketing hay giúp các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nhân tham khảo học tập, nghiên cứu và làm việc tốt. Nắm vững kiến thức để phát triển doanh số cho công ty cũng như marketing thương hiệu sản phẩm hiệu quả.
Kết quả 31-40 trong khoảng 36,890
Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - TS. Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1123
Lượt tải: 20
Mục tiêu chính của chương 3 Môi trường tác động vào tổ chức nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về môi trường, các yếu tố môi trường tiếp đến quản trị môi trường phân tích SWOT. Bài giảng hữu ích cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1116
Lượt tải: 46
Trong chương 1 Những vấn đề chung về quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm quản trị, đối tượng của quản trị, các chức năng cuả quản trị, nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị, khoa học nghệ thuật quản trị các thách thức của quản trị.
Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - TS. Phan Thị Minh Châu
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 992
Lượt tải: 34
Nội dung chính của chương 6 Phân quyền ủy quyền trong quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về phân quyền, quyền hạn trách nhiệm trong quản trị, tại sao phải ủy quyền? sao một số nhà quản trị lại ngại uỷ quyền? chọn người phù hợp để ủy quyền.
Bài giảng Đại cương về phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 953
Lượt tải: 51
Bài giảng Đại cương về phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh nhằm trình bày về sở khoa học của phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh, nghiên cứu quản trị kinh doanh, quá trình BR, BR BES trong doanh nghiệp.
Practice Made Perfect - The Discipline of Business Management for Financial Advisers
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 815
Lượt tải: 39
Practice Made Perfect - The Discipline of Business Management for Financial Advisers has many contents: the financial advisory busines, strategic business plannin, knowing your client, building leverage and capaci, the fulcrum of strategy, the care and preening of staff, the payoff for the firm, the tools that count, ncome, profit, cash flow, referrals and joint venture.
Bài giảng Kinh doanh quốc tế  - Chương 7: Chiến lược sản xuất quốc tế
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 975
Lượt tải: 26
Nội dung trình bày trong Bài giảng Kinh doanh quốc tế Chương 7 Chiến lược sản xuất quốc tế nhằm trình bày về những áp lực khi MNC thực hiện chiến lược sản xuất quốc tế, phân tích ngành công nghiệp cạnh tranh, quyết định định vị sản phẩm.
Bài giảng Kinh doanh quốc tế  - Chương 6: Chiến lược tổ chức quốc tế và quản trị nguồn nhân lực
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 870
Lượt tải: 2
Chương 6 Chiến lược tổ chức quốc tế quản trị nguồn nhân lực thuộc bài giảng kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về chiến lược tổ chức quốc tế, cấu tổ chức, các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn cấu trúc, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
Bài giảng Kinh doanh quốc tế  - Chương 5: Chiến lược kinh doanh quốc tế
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 932
Lượt tải: 6
Mục tiêu của Bài giảng Kinh doanh quốc tế Chương 5 Chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về giới thiệu tiến trình hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, phân tích các sở hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, giới thiệu một số chiến lược kinh doanh quốc tế, trình bày nội dung thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế.
Bài giảng Kinh doanh quốc tế  - Chương 4: Môi trường kinh doanh quốc tế
Dung lượng: 1.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 873
Lượt tải: 41
Mục tiêu bản của Chương 4 Môi trường kinh doanh quốc tế nằm trong bài giảng kinh doanh quốc tế nhằm trình bày về những khác biệt về môi trường tự nhiên của các quốc gia những khác biệt về môi trường tự nhiên giữa các quốc gia ảnh hưởng như thế nào đến kinh doanh quốc tế?
Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 3: Các học thuyết thương mại và đầu tư quốc tế
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 888
Lượt tải: 17
Trong Bài giảng Kinh doanh quốc tế Chương 3 Các học thuyết thương mại đầu quốc tế nhằm trình bày thuyết chu kỳ sản phẩm quốc tế, ngành công nghiệp liên quan đến hỗ trợ, chiến lược, cấu, sự cạnh tranh của công ty.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến