DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Kinh Doanh Marketing

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Trong thành công của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều yếu tố, nhưng không thể không kể tới vai trò của những hoạt động marketing bởi marketing chính là chiến lược giúp doanh nghiệp thắng thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo. Khoaluan.vn tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng về Kinh doanh và marketing hay giúp các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nhân tham khảo học tập, nghiên cứu và làm việc tốt. Nắm vững kiến thức để phát triển doanh số cho công ty cũng như marketing thương hiệu sản phẩm hiệu quả.
Kết quả 61-70 trong khoảng 36,890
Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - Phạm Thị Ngọc Thảo
Dung lượng: 9.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1241
Lượt tải: 10
Chương 3 Chiến lược marketing mục tiêu thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Các dạng chiến lược thị trường, chiến lược marketing mục tiêu (phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu trên thị trường mục tiêu đã lựa chọn).
Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Phạm Thị Ngọc Thảo
Dung lượng: 9.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1157
Lượt tải: 22
Chương 2 Phân tích hội marketing thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Hệ thống thông tin marketing, phân tích môi trường marketing, phân tích khách hàng, phân tích cạnh tranh.
Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Phạm Thị Ngọc Thảo
Dung lượng: 9.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 977
Lượt tải: 18
CHƯƠNG 1 Tổng quan về marketing quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Tổng quan về marketing (marketing ?, mục tiêu hoạt động marketing, giai đoạn phát triển, nguyên tắc marketing, nội dung bản của hoạt động marketing), quản trị marketing (khái niệm, đồ quá trình quản trị marketing).
Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 6 - Phạm Thị Ngọc Thảo
Dung lượng: 17.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 811
Lượt tải: 1
Chương 6 tổ chức, thực hiện kiểm tra hoạt động marketing thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: tổ chức marketing, thực hiện, kiểm tra hoạt động marketing.
Bài giảng Tổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu - TS. Bùi Thanh Tráng
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1255
Lượt tải: 35
Bài giảng Tổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày về khái niệm chức năng Quản trị xuất nhập khẩu. Sự khác biệt giữa hoạt động kinh doanh quốc tế kinh doanh nội địa. Lập phương án kinh doanh xuất khẩu.
Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS Nguyễn Hữu Lam
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1067
Lượt tải: 40
Kết thúc nghiên cứu chương 5 Cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh sự năng động cạnh tranh, bạn sẽ khả năng để: Định nghĩa về các nhà cạnh tranh, cạnh tranh giữa các nhà cạnh tranh, hành vi cạnh tranh, sự vận động cạnh tranh,..., giải thích sự năng động cạnh tranh trong các thị trường chu kỳ chậm, nhanh tiêu chuẩn.
Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS Nguyễn Hữu Lam
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 788
Lượt tải: 37
Kết thúc nghiên cứu chương 4 Chiến lược cấp kinh doanh thuộc bài giảng quản trị chiến lược, bạn sẽ khả năng: định nghĩa chiến lược cấp kinh doanh, thảo luận về quan hệ giữa chiến lược cấp kinh doanh khách hàng theo các phương diện ai? cái ? thế nào?,..., tả những rủi ro của việc sử dụng mỗi chiến lược cấp kinh doanh.
Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS Nguyễn Hữu Lam
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1015
Lượt tải: 42
Kết thúc nghiên cứu chương 3 Môi trường bên trong thuộc bài giảng quản trị chiến lược, bạn sẽ khả năng để: Giải thích nhu cầu của công ty trong việc nghiên cứu hiểu môi trường nội bộ của , định nghĩa thảo luận tầm quan trọng của ,..., thảo luận về tầm quan trọng của nhận dạng những điểm mạnh điểm yếu của công ty.
Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS Nguyễn Hữu Lam
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 841
Lượt tải: 41
Kết thúc nghiên cứu chương 2 Môi trường bên ngoài thuộc bài giảng quản trị chiến lược, bạn sẽ khả năng để: Thảo luận tầm quan trọng của phân tích hiểu biết môi trường bên ngoài của công ty, định nghĩa tả môi trường tổng quát môi trường ngành,..., tả những điều công ty cần biết về các nhà cạnh tranh của những phương pháp khác nhau được sử dụng để thu thập thông tin về các nhà cạnh tranh.
Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS Nguyễn Hữu Lam
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 928
Lượt tải: 23
Kết thúc nghiên cứu chương 1 Quản trị chiến lược bạn sẽ khả năng để: Định nghĩa về năng lực cạnh tranh chiến lược, chiến lược, lợi thế cạnh tranh, thu nhập trên trung bình, quá trình quản trị chiến lược; tả bối cảnh cạnh tranh của thế kỷ 21 giải thích cách toàn cầu hóa thay đổi công nghệ định hình bối cảnh,...; tả công việc của nhà lãnh đạo chiến lược; giải thích quá trình quản trị chiến lược.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến