DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề cương ôn tập thi học sinh giỏi lớp 10 môn ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề kiểm tra 45 phút toán hình học 6 chương 2

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề kiểm tra 45 phút toán hình học 6 chương 2

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhst23@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhst23@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

câu hỏi và đáp án bài tập tình huống quản trị...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhst23@gmail.com

vừa xem tài liệu

quản lí khách sạn

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Lethingoctien4@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Lethingoctien4@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

skkn: một số biện pháp giúp học sinh chậm phá...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Lethingoctien4@gmai
21/3/2019 08:39:36
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhst23@gmail.com
21/3/2019 08:26:50
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com
21/3/2019 08:16:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.
21/3/2019 07:32:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.
21/3/2019 00:42:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhduyhd06@gmail.
20/3/2019 23:24:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phuonganh6268@gmail
20/3/2019 22:37:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dunganlinh32@gmail.
20/3/2019 21:47:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
donnuocleo@gmail.co
20/3/2019 21:46:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ken150996@gmail.com
20/3/2019 21:01:25

Kinh Doanh Marketing

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Trong thành công của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều yếu tố, nhưng không thể không kể tới vai trò của những hoạt động marketing bởi marketing chính là chiến lược giúp doanh nghiệp thắng thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo. Khoaluan.vn tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng về Kinh doanh và marketing hay giúp các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nhân tham khảo học tập, nghiên cứu và làm việc tốt. Nắm vững kiến thức để phát triển doanh số cho công ty cũng như marketing thương hiệu sản phẩm hiệu quả.
Kết quả 81-90 trong khoảng 36,890
Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh
Dung lượng: 2.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1114
Lượt tải: 32
Mục tiêu bài giảng quản trị chiến lược này nhằm giúp người học thấu hiểu các khái niệm bản về chất lượng quản chất lượng; nắm vững các nguyên tắc quản chất lượng; sử dụng được một số kỹ thuật, công cụ quản chất lượng; hiểu bản chất của một số hệ thống quản theo tiêu chuẩn. Nội dung trong bài giảng này trình bày các kiến thức sau: Chất lượng, quản chất lượng, một số kỹ thuật quản chất lượng, hệ thống quản chất lượng ISO 9000. Hy vọng với bài giảng này sẽ hỗ trợ người học nhiều hơn về quản trị chất lượng.
Bài giảng Nâng cao kỹ năng bán hàng – ThS. Trần Phi Hoàng
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1445
Lượt tải: 37
Bài giảng Nâng cao kỹ năng bán hàng trình bày kỹ năng trưng bày, giới thiệu; kỹ năng, nghệ thuật thuyết phục; kỹ năng chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng; nghệ thuật xử khiếu nại, phản đối. Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành
Bài giảng Quản trị doanh nghiệp – ThS. Trần Phi Hoàng
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 979
Lượt tải: 19
Bài giảng Quản trị doanh nghiệp trình bày tổng quan về môn học Quản trị doanh nghiệp, các chức năng của quản trị, giao tiếp trong doanh nghiệp, quản trị chất lượng, chi phí trong kinh doanh, quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 3.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 889
Lượt tải: 50
Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Ra quyết định trình bày khái niệm, phân loại của việc ra quyết định; phương pháp ra quyết định, hình ra quyết định, công cụ ra quyết định. Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 2.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 806
Lượt tải: 5
Bài giảng Quản trị học - Chương 8: Chức năng kiểm tra trình bày kiểm tra vai trò của công tác kiểm tra, loại hình kiểm tra, quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra, quy trình cải tiến. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 10.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 746
Lượt tải: 49
Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Chức năng lãnh đạo trình bày khái niệm lãnh đạo, bản chất con người mối liên hệ với quản trị, thuyết về động tinh thần làm việc của nhân viên. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 6.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 691
Lượt tải: 0
Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức trình bày nội dung của quản trị nguồn nhân lực, chức năng của quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng, duy trì & phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng quản nhóm xử xung đột. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 5.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 776
Lượt tải: 41
Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Các khái niệm căn bản về tổ chức trình bày khái niệm tổ chức, nguyên tắc tổ chức, nhân tố ảnh hưởng tới cấu tổ chức, một số khái niệm bản trong tổ chức, các hình cấu tổ chức.
Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 4.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 782
Lượt tải: 12
Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng hoạch định trình bày khái niệm về hoạch định, phân loại hoạch định, cấp độ hoạch định, quy trình hoạch định. Đây tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc
Dung lượng: 5.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 787
Lượt tải: 44
Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Khái quát về thuyết quản trị hiện đại trình bày thuyết quản trị, quá trình phát triển của thuyết quản trị, thuyết quản trị cổ điển, thuyết quản trị hiện đại, thuyết trường phái tích hợp. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến