DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvanlinh03021983@gmail.

vừa tải thành công tài liệu

đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 môn...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvanlinh03021983@gmail.

vừa xem tài liệu

đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hoá họ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimxuancbs@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimxuancbs@gmail.com

vừa xem tài liệu

powerpoint - vịnh hạ long

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimxuancbs@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

powerpoint - vịnh hạ long

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 1 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa xem tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 1 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa xem tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 2 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 2 - l...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail
21/9/2019 11:17:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimxuancbs@gmail.co
21/9/2019 10:06:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvanlinh030219
21/9/2019 08:51:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyentrung901vhs@g
21/9/2019 08:40:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
zxcasc1999@gmail.co
21/9/2019 07:23:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenminhtriussh@g
21/9/2019 06:06:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamthibichngoc97@g
21/9/2019 00:17:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvankhoi1005@g
20/9/2019 22:08:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltkloan.mnplan.ks@k
20/9/2019 21:14:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quocnp85@gmail.com
20/9/2019 20:51:07

Thương mại điện tử

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thương mại điện tử là việc quảng cáo, bán hàng, phân phối sản phẩm và dịch vụ được mua bán và thanh toán trên môi trường mạng Internet. Thương mại điện tử ra đời làm cho mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi đáng kể và đang trở thành xu thế mới, tất yếu thay thế dần phương thức kinh doanh truyền thống bởi những ưu điểm nổi bật như không phụ thuộc không gian và thời gian, tiết kiệm chi phí. Các mô hình kinh doanh điện tử phổ biến hiện nay bao gồm: B2B, B2C, B2G, C2C và G2C. Tham khảo nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình và kinh nghiệm về Thương mại điện tử giúp các bạn cũng cố kiến thức cần thiết để xây dựng một mô hình kinh doanh trực tuyến thành công.
Kết quả 41-50 trong khoảng 1,792
Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Thái Kim Phụng
Dung lượng: 2.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 448
Lượt tải: 24
Trong chương 3 Thị trường thương mại điện tử thanh toán trực tuyến nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về thị trường thương mại điện tử thanh toán trực tuyến. Thị trường Thương mại điện tử nơi trao đổi thông tin, hàng hoá, dịch vụ, thanh toán.
Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Thái Kim Phụng
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 491
Lượt tải: 43
Mục tiêu của Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2 Các hình kinh doanh thương mại điện tử nêu các hoạt động thương mại điện tử chủ yếu, phân loại hình thức giao dịch Thương mại điện tử. Các hình kinh doanh Thương mại điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Thái Kim Phụng
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 512
Lượt tải: 23
Nội dung chính của chương 1 Tổng quan về thương mại điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm nêu các khái niệm bản, đặc trưng của thương mại điện tử, sở hạ tầng để phát triển thương mại điện tử, cấp độ phát triển thương mại điện tử, lợi ích của thương mại điện tử. Hạn chế rào cản của thương mại điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Thái Kim Phụng
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 389
Lượt tải: 39
Bài giảng Thương mại điện tử nhằm mục tiêu giải thích được khái niệm, vai trò vị trí của thương mại điện tử trong tổ chức cũng như trong nền kinh tế hiện đại. Hiểu các vấn đề phát triển thương mại điện tử nhìn khía cạnh quản bao gồm: các hình kinh doanh thương mại điện tử, thị trường thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, các vấn đề pháp cho việc phát triển thương mại điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 10 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 454
Lượt tải: 5
Sau khi học xong bài 10 E - Marketing của bài giảng Thương mại điện tử trình bày về marketing trực tuyến các lợi ích mang đến, các kỹ năng của 1 nhân viên marketing trực tuyến, các phương tiện marketing trực tuyến. Các phương pháp xác định thị trường mục tiêu.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 9 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 448
Lượt tải: 21
Bài 9 Các hệ thống thanh toán điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về các phương pháp thanh toán trong thương mại điện tử, xử giao dịch với thẻ tín dụng, bảo mật với nghi thức SET, tiền điện tử (E-Wallet), hệ thống tiền điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 8 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 3.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 470
Lượt tải: 21
Nội dung của bài 8 Thực hiện bảo mật trong thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu bảo vệ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, kỹ thuật WaterMarking 1 số công ty cung cấp giải pháp, thiết lập bảo vệ trong trình duyệt Web. Chứng thực số.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 7 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 441
Lượt tải: 38
Nội dung chính của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 7 Mối đe dọa an ninh trong thương mại điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử trình bày về khái niệm bảo vệ trong thương mại điện tử. Các biện pháp phòng vệ trả đũa (bằng hình thức vật hay logic) được thực hiện nhằm nhận diện, giảm thiểu hay loại bỏ các mối đe doạ.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 2.9 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 422
Lượt tải: 31
Mục tiêu của bài 6 Các phần mềm phục vụ thương mại điện tử Electronic Commerce Software thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu các chức năng chủ yếu trong 1 phần mềm phục vụ thương mại điện tử, các phần mềm (giải pháp) dùng cho các công ty thực hiện thương mại điện tử theo qui doanh nghiệp.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 1.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 346
Lượt tải: 36
Trong Bài giảng Thương mại điện tử Bài 5 Các công cụ web hỗ trợ thương mại điện tử nhằm yêu cầu 1 Web server, nhiệm vụ bản của 1 Web Server, các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server, các công cụ hỗ trợ khác. Các doanh nghiệp chưa kinh nghiệm về Web thương mại điện tử không nên tự xây dựng 1 website.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến