DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thenguyenb911@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

10 kỹ thuật giải sudoku nâng cao

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: niêm yết chứng khoán tr...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: các định chế tài chính ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: các định chế tài chính ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: thực trạng và giải pháp...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: một số biện pháp phát t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài bg điện tử bài thông điệp nhân ngày thế g...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài bg điện tử bài thông điệp nhân ngày thế g...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: phân tích thị trường ch...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail
19/10/2019 18:24:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thenguyenb911@gmail
19/10/2019 17:40:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.
19/10/2019 17:06:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
huynkimphuong4444@g
19/10/2019 16:52:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhkhoino131@gmail.
19/10/2019 16:50:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranquangtrongdat@g
19/10/2019 16:34:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhban1998@gmail.com
19/10/2019 16:11:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
chaucamtu1999@gmail
19/10/2019 12:23:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenminh82a@gmail
19/10/2019 10:53:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyensykhai2807201
19/10/2019 10:49:15

Thương mại điện tử

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thương mại điện tử là việc quảng cáo, bán hàng, phân phối sản phẩm và dịch vụ được mua bán và thanh toán trên môi trường mạng Internet. Thương mại điện tử ra đời làm cho mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi đáng kể và đang trở thành xu thế mới, tất yếu thay thế dần phương thức kinh doanh truyền thống bởi những ưu điểm nổi bật như không phụ thuộc không gian và thời gian, tiết kiệm chi phí. Các mô hình kinh doanh điện tử phổ biến hiện nay bao gồm: B2B, B2C, B2G, C2C và G2C. Tham khảo nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình và kinh nghiệm về Thương mại điện tử giúp các bạn cũng cố kiến thức cần thiết để xây dựng một mô hình kinh doanh trực tuyến thành công.
Kết quả 51-60 trong khoảng 1,792
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 448
Lượt tải: 3
Nội dung chính của bài 4 Khách hàng trên Internet thuộc bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về định nghĩa khách hàng trên Internet, đặc tính sản phẩm, cách thức mua sắm của khách hàng, cách tiếp cận khách hàng trên Internet, Database Marketing nghiên cứu thị trường.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 3.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 422
Lượt tải: 0
Mục tiêu bản của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 3 hình kinh doanh thương mại điện tử nhằm nêu các hình kinh doanh. Các lưu ý để triển khai thành công hình kinh doanh trong thương mại điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 2.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 410
Lượt tải: 11
Nội dung bản của bài 2 Internet web sở hạ tầng của thương mại điện tử nhằm trình bày về kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet thương mại điện tử, các nghi thức (Protocols) sử dụng để giao dịch thương mại gửi nhận e-mail. Các chương trình tiện ích để theo dõi (trace), định vị(locate) kiểm tra (verify) trạng thái các máy tính trên mạng Internet.
Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 1 - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 446
Lượt tải: 5
Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử Bài 1 Giới thiệu nhằm nêu sự khác biệt giữa thương mại truyền thống thương mại điện tử, thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của thương mại điện tử. Sự phát triển của thương mại điện tử. Chuỗi giá trị trong thương mại điện tử c các lưu ý quan trọng khi thực hiện thương mại điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử - ThS. Trương Việt Phương
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 410
Lượt tải: 32
Mục tiêu chính của môn học Thương mại điện tử giúp người học đánh giá được các hình thương mại điện tử, nắm được cách thức tiến hành thương mại điện tử cho doanh nghiệp, nắm được cách thức quảng doanh nghiệp trên môi trường Internet .
Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
Dung lượng: 4.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 412
Lượt tải: 7
Nội dung bản trrong chương 4 Khách hàng trực tuyến thuộc bài giảng Thương mại điện tử nêu khách hàng trực tuyến, hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng, tiến trình mua hàng trong thương mại điện tử nghiên cứu thị trường.
Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
Dung lượng: 34.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 442
Lượt tải: 27
Nội dung của Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2 sở hạ tầng của thương mại điện tử nhằm nêu các sở hạ tầng như kinh tế hội, pháp , nền tảng công nghệ của thương mại điện tử, xây dựng website thương mại điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
Dung lượng: 6.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 541
Lượt tải: 6
Mục tiêu chính của chương 1 Tổng quan về thương mại điện tử nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm tả được cách thức tiến hành thương mại điện trong doanh nghiệp, phân tích được đặc điểm và vai trò của những loại hình dịch vụ trong thương mại điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
Dung lượng: 10.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 447
Lượt tải: 32
Nội dung được trình bày trong chương 6 Bảo mật an ninh trong thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử trình bày các yêu cầu đối với an toàn thương mại điện tử, các vấn đề an toàn thương mại điện tử, các đe dọa trong môi trường thương mại điện tử, giải pháp bảo an trong thương mại điện tử.
Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm
Dung lượng: 41.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 408
Lượt tải: 6
Nội dung chính của chương 5 Marketing trực tuyến nằm trong bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về marketing trực tuyến các lợi ích, kỹ năng của nhân viên marketing trực tuyến, phương tiện marketing trực tuyến, dịch vụ khách hàng trực tuyến.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến