DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn@gmail.co

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46

Kinh Tế - Quản Lý

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tổng hợp các tài liệu, tư liệu, kinh nghiêm, phương pháp hay về kiến thức Kinh tế - Quản lý sẽ giúp bạn nắm bắt các khái niệm về quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn và qui chuẩn quốc gia, qui hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và quản lý các dự án kinh tế hiệu quả. Khám phá nguồn tài liệu về Kinh tế - Quản lý như: giáo trình về Kinh tế - Quản lý, bài giảng Kinh tế - Quản lý và đề thi Kinh tế - Quản lý đa dạng dành cho cho các môn thuộc chuyên ngành Kinh tế học, chuyên ngành Luật học... giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo thật hữu ích. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Kinh Tế - Quản Lý để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Kết quả 91-100 trong khoảng 17,066
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 8 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 787
Lượt tải: 7
Bài giảng Kinh tế - Bài 8: Đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát thất nghiệp trình bày sự dịch chuyển của đường Phillips, vai trò của kỳ vọng; thực nghiệm tự nhiên cho giả thuyết tỉ lệ tự nhiên, sự dịch chuyển của đường Phillips, vai trò của sốc cung; cái giá của chính sách cắt giảm lạm phát.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 713
Lượt tải: 35
Bài giảng Kinh tế - Bài 7: Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ tài khóa đến tổng cầu xem xét chi tiết hơn việc các công cụ của chính sách tài khóa tiền tệ tác động tới đường AD, những khó khăn nảy sinh khi vận dụng chính sách tài khoa tiền tệ trong thực tế.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 746
Lượt tải: 40
Bài giảng Kinh tế - Bài 6: Tổng cầu tổng cung trình bày cách sử dụng hình tổng cung, tổng cầu phân tích các biến động của kinh tế trong ngắn hạn; các biến nghiên cứu: GDP, thất nghiệp, lãi suất, tỉ giá hối đoái mức giá, các công cụ của chính phủ.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 707
Lượt tải: 8
Bài giảng Kinh tế - Bài 5: Kinh tế của nền kinh tế mở trình bày các khái niệm bản của một nền kinh tế mở, mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu trong nước đầu ròng ra nước ngoài, thuyết ngang bằng sức mua trong việc xác định tỉ giá hối đoái.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 716
Lượt tải: 43
Bài giảng Kinh tế - Bài 4: Tiền tệ giá cả trong dài hạn trình bày các vấn đề về tiền tệ, ngân hàng thương mại quá trình tạo tiền, ngân hàng trung ương cung tiền, thuyết cổ điển về lạm phát.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 710
Lượt tải: 29
Bài giảng Kinh tế - Bài 3: Thất nghiệp tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên trình bày định nghĩa, đo lường, phân loại thất nghiệp; một số chính sách công tác động tới thất nghiệp, nguồn gốc gây ra tình trạng thất nghiệp.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 740
Lượt tải: 47
Bài giảng Kinh tế - Bài 2: Tiết kiệm, đầu hệ thống tài chính trình bày các định chế trong hệ thống tài chính, mối quan hệ giữa hệ thống tài chính 1 số biến kinh tế then chốt; hình cung, cầu vốn trong thị trường tài chính.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 681
Lượt tải: 9
Bài giảng Kinh tế - Bài 1: Sản xuất tăng trưởng xem xét các yếu tố quyết định quy tăng trưởng của GDP thực tế trong dài hạn qua việc xem xét số liệu thực tế về GDP bình quân đầu người một số nước; nghiên cứu vai trò của năng suất, mối quan hệ giữa năng suất các chính sách kinh tế.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 9 - ĐH Thăng Long
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 721
Lượt tải: 27
Bài giảng Kinh tế - Bài 9: Năm cuộc tranh luận về chính sách kinh tế rình bày ý kiến của cả 2 phe trong 5 cuộc tranh luận hàng đầu về chính sách kinh tế ; dựa trên các cuộc tranh luận đó tiến hành thảo luận các vấn đề quan trọng, quyết định nên thuộc phe nào.
Bài giảng Lạm phát mục tiêu - ĐH Kinh tế Tp HCM
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 758
Lượt tải: 26
Bài giảng Lạm phát mục tiêu nhằm trình bày về các nội dung chính: giới thiệu về khung khái niệm IT, trong nền kinh tế phát triển, kết luận thành quả của IT & một số quan điểm chống đối. Lạm phát mục tiêu (IT) được xem khuôn khổ chính sách tiền tệ của nhiều nền kinh tế tiên tiến; mục tiêu này đã tăng cường tính minh bạch trách nhiệm trong chính sách của chính phủ.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến