DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn@gmail.co

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24

Kinh Tế - Quản Lý

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tổng hợp các tài liệu, tư liệu, kinh nghiêm, phương pháp hay về kiến thức Kinh tế - Quản lý sẽ giúp bạn nắm bắt các khái niệm về quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn và qui chuẩn quốc gia, qui hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và quản lý các dự án kinh tế hiệu quả. Khám phá nguồn tài liệu về Kinh tế - Quản lý như: giáo trình về Kinh tế - Quản lý, bài giảng Kinh tế - Quản lý và đề thi Kinh tế - Quản lý đa dạng dành cho cho các môn thuộc chuyên ngành Kinh tế học, chuyên ngành Luật học... giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo thật hữu ích. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Kinh Tế - Quản Lý để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Kết quả 17061-17070 trong khoảng 17,066
kinh tế vĩ mô chương II
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 531
Lượt tải: 13
Thị trường tập hợp các sự thỏa thuận thông qua đó người bán người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi mua bán hàng hóa dịch vụ. Để hiểu hơn chế vận hành của thị trường, ta sẽ tìm hiểu hành vi của người mua (biểu hiện qua cầu) bán (biểu hiện qua cung) trên thị trường.Cầu của một loại hàng hóa, sản phẩm nào đó số lượng của loại hàng hóa, sản phẩm đó người mua muốn mua tại mỗi mức giá chấp nhận được trong một thời gian nhất định...
 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH_Chương 2
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 692
Lượt tải: 39
Mục tiêu chiến lược thể hiện những kết quả công ty mong đợi sẽ đạt được khi kết thúc chu kỳ chiến lược: “SIA mục tiêu chiến lược trở thành hãng hàng không hàng đầu khu vực trong lĩnh vực chất lượng phục vụ hành khách
 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH_Chương 4
Dung lượng: 2.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 670
Lượt tải: 27
Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược để trường tồn trong môi trường bất định_chương 4', kinh tế - quản , tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH_Chương 5
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 659
Lượt tải: 48
Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược để trường tồn trong môi trường bất định_chương 5', kinh tế - quản , tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRƯỜNG TỒN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH_Chương 6
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 655
Lượt tải: 23
Tham khảo tài liệu 'quản trị chiến lược để trường tồn trong môi trường bất định_chương 6', kinh tế - quản , tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Đề thi trắc nghiệm môn học kinh tế vĩ mô dành cho sinh viên kinh tế
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 584
Lượt tải: 26
Câu 1: GDP danh nghĩa năm 1997 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 1998 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 120. Chỉ số giá năm 1998 125. Tỷ lệ tăng trưởng năm 1998 :
Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p4
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 574
Lượt tải: 31
ác quan thanh tra, kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thanh tra, kiểm tra. 2.2 Đối với doanh nghiệp hoạt động công ích Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ nhà nước quyết định quy tổ chức, chính sách tài chính đối với DN công ích. Chuyển từ chế cấp vốn giao nhiệm vụ sang chế đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích. Nhà nước chính sách đối với các sản phẩm dịch vụ công ích, không phân biệt loại hình...
Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p5
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 615
Lượt tải: 41
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp bản nhân p5', kinh tế - quản , quản nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p6
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 604
Lượt tải: 22
Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng điều chỉnh quy trình quốc hữu hóa doanh nghiệp bản nhân p6', kinh tế - quản , quản nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu làm việc hiệu quả
Giáo trình hình thành ứng dụng khảo sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p1
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 527
Lượt tải: 43
Chính sách tài chính tác dụng đẩy mạnh quá trình CNH -HĐH đất nước: để tiến hành CNH - HĐH thì đòi hỏi phải đầu . Muốn vậy phải một nền tài chính thặng mới giải quyết được nhu cầu vốn. Để tăng mức vốn phải giải quyết mối quan hệ giữa tích luỹ tiêu dùng theo hướng tiết kiệm. Điều này cũng giải quyết phần nào yêu cầu KTTT. - Chính sách tài chính góp phần tích cực ổn định kinh tế ...
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến