DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn@gmail.co

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46

Kinh Tế - Quản Lý

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tổng hợp các tài liệu, tư liệu, kinh nghiêm, phương pháp hay về kiến thức Kinh tế - Quản lý sẽ giúp bạn nắm bắt các khái niệm về quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn và qui chuẩn quốc gia, qui hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và quản lý các dự án kinh tế hiệu quả. Khám phá nguồn tài liệu về Kinh tế - Quản lý như: giáo trình về Kinh tế - Quản lý, bài giảng Kinh tế - Quản lý và đề thi Kinh tế - Quản lý đa dạng dành cho cho các môn thuộc chuyên ngành Kinh tế học, chuyên ngành Luật học... giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo thật hữu ích. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Kinh Tế - Quản Lý để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Kết quả 61-70 trong khoảng 17,066
Thẩm định dự án - Bài tập 2
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 773
Lượt tải: 0
Cùng giải Thẩm định dự án - Bài tập 2 trong thời gian làm bài 75 phút gồm một bài tập lớn với 6 yêu cầu. Hy vọng bài tập này hỗ trợ tốt các bạn trong việc ôn tập thẩm định dự án.
Thẩm định dự án - Bài tập 1: Nhận dạng báo cáo ngân lưu
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 785
Lượt tải: 40
Thẩm định dự án - Bài tập 1: Nhận dạng báo cáo ngân lưu gồm 3 bài tập tự luận tính toán, mời các bạn cùng tham khảo ôn tập giải dạng bài tập thẩm định dự án về nhận dạng báo cáo ngân lưu.
Đề thi Thẩm định dự án số 1
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 801
Lượt tải: 47
Đề thi Thẩm định dự án số 1 gồm 5 câu bài tập tự luận tính toán, mời các bạn cùng tham khảo đề thi để ôn tập, thử sức mình cũng như kiểm tra kiến thức thẩm định dự án khi giải đề thi này.
Bài giảng Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 811
Lượt tải: 21
Bài giảng Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu xây dựng công trình vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình nhằm trình bày về khái niệm về pháp luật các văn bản pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật trong giám sát thi công xây dựng công trình.
Bài giảng Tổng quan về công tác định giá xây dựng
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 731
Lượt tải: 10
Bài giảng Tổng quan về công tác định giá xây dựng trình bày về nghề kỹ định giá trên thế giới, nội dung của công tác định giá xây dựng, nghiệp vụ bản định giá xây dựng, thực trạng định giá xây dựng tại Việt Nam.
Bài giảng Thẩm định dự án đầu xây dựng, bất động sản - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 671
Lượt tải: 34
Bài giảng Thẩm định dự án đầu xây dựng, bất động sản nhằm trình bày về những nội dung như: xin phép đầu , trình duyệt dự án đầu , nội dung thẩm định dự án đầu . Thẩm định dự án vốn nhân.
Bài giảng Thẩm định và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, bất động sản - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 743
Lượt tải: 47
Bài giảng Thẩm định đánh giá hiệu quả dự án đầu xây dựng, bất động sản nhằm trình bày về thẩm định dự án đầu xây dựng công trình, hồ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình, thẩm quyền thẩm định dự án đầu xây dựng công trình.
Bài giảng Quy trình thực hiện dự án xây dựng / bất động sản - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 2.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 789
Lượt tải: 35
Bài giảng Quy trình thực hiện dự án xây dựng / bất động sản nhằm trình bày quy trình thực hiện dự án bất động sản Nội, vài quy định pháp luật liên quan. Những quy trình thực hiện dự án bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh.
Bài giảng Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 670
Lượt tải: 1
Bài giảng Quản tiến độ của dự án đầu xây dựng công trình nhằm trình bày về khái niệm tiến độ của dự án đầu xây dựng công trình. Xác định các công việc sắp xếp từ thực hiện các công việc của dự án. Dự trù thời gian nguồn lực cảu dự án.
Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 884
Lượt tải: 40
Quản rủi ro trong thực hiện dự án đầu xây dựng công trình nhằm trình bày về khái niệm rủi ro, quản rủi ro dự án, quy trình quản rủi ro, các giải pháp phòng tránh rủi ro. Bài tập dự án đầu xây dựng công trình.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến