DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Kinh Tế - Quản Lý

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tổng hợp các tài liệu, tư liệu, kinh nghiêm, phương pháp hay về kiến thức Kinh tế - Quản lý sẽ giúp bạn nắm bắt các khái niệm về quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn và qui chuẩn quốc gia, qui hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và quản lý các dự án kinh tế hiệu quả. Khám phá nguồn tài liệu về Kinh tế - Quản lý như: giáo trình về Kinh tế - Quản lý, bài giảng Kinh tế - Quản lý và đề thi Kinh tế - Quản lý đa dạng dành cho cho các môn thuộc chuyên ngành Kinh tế học, chuyên ngành Luật học... giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo thật hữu ích. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Kinh Tế - Quản Lý để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Kết quả 71-80 trong khoảng 17,066
Bài giảng Quản lý chi phí dự án - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 2.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 984
Lượt tải: 3
Bài giảng Quản chi phí dự án nhằm trình bày về nguyên tắc quản chi phí dự án đầu xây dựng công trình, nguồn vốn qui trình quản chi phí theo nguồn vốn. Chi phú dự án xây dựng theo từng giao đoạn của quá trình đầu xây dựng.
Bài giảng Quản lý dự án theo PMBOK - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1528
Lượt tải: 14
Bài giảng Quản dự án theo PMBOK nhằm trình bày về các nội dung chính: nguồn vốn quy trình quản chi phí theo nguồn vốn, các dạng nguồn vốn trong hoạt động đầu xây dựng. Quản chi phí dự án đầu xây dựng công trình.
Bài giảng Quản lý chi phí nhà thầu - PGS.TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 830
Lượt tải: 49
Bài giảng Quản chi phí nhà thầu nhằm trình bày các căn cứ để quản chi phí. Nội dung hợp đồng thi công đã kết, thị trường XD nơi xây dựng công trình, các quy định của nhà nước liên quan đến quản hợp đồng XD, chi phí đầu XD, pháp luật về XD.
Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 846
Lượt tải: 22
Chuyên đề 1: Tổng quan về quản dự án đầu xây dựng công trình nhằm trình bày những vấn đề chung về quản dự án đầu xây dựng công trình. Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu xây dựng công trình.
Bài giảng Phương pháp Work sampling đánh giá năng suất lao động - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1516
Lượt tải: 34
Bài giảng Phương pháp Work sampling đánh giá năng suất lao động nhằm trình bày về các phương pháp đo lường đánh giá năng suất lao động trong thi công xây dựng. Work sampling phương pháp đo lường năng suất lao động theo thời gian nhằm đánh giá tiến trình thực hiện công việc.
Bài giảng Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo phương pháp giá trị đạt được - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 954
Lượt tải: 23
Bài giảng Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo phương pháp giá trị đạt được nhằm trình bày về tiến độ ngang đủ để kiểm soát tiến trình dự án theo EVM, tuy nhiên, thông thường tiến độ ngang này kết quả của tiến động mạng.
Bài giảng Kỹ thuật phân tích rủi ro - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 858
Lượt tải: 35
Bài giảng Kỹ thuật phân tích rủi ro nhằm trình bày các phương pháp phân tíc rủi ro như phân tích độ nhạy, phân tích tình huống, phân tích rủi ro bằng phỏng Monte Carlo.
Bài giảng Ma trận % hoàn thành: Một công cụ đơn giản để quản lý tổng thể nhiều dự án - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 683
Lượt tải: 18
Bài giảng Ma trận % hoàn thành: Một công cụ đơn giản để quản tổng thể nhiều dự án nhằm trình cấu trúc một đơn vị của ma trận % hoàn thành. Ngoài ra bài giảng giới thiệu các bài tập nhằm giúp sinh viên ôn tập củng cố kiến thức.
Bài giảng Luật xây dựng và các văn bản quy phạm có liên quan trong hoạt động xây dựng - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1656
Lượt tải: 50
Bài giảng Luật xây dựng các văn bản quy phạm liên quan trong hoạt động xây dựng nhằm trình bày về khái niệm pháp luật các văn bản pháp luật. Các loại văn bản quy phạm Việt Nam. Vai trò, mục đích của luật xây dựng, cấu trúc của luật xây dựng.
Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 815
Lượt tải: 32
Bài giảng Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng nhằm trình bày nhà thầu hợp đồng kinh doanh, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Yêu cầu đối với đấu thầu trong hoạt động xây dựng.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến