DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Kinh Tế - Quản Lý

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tổng hợp các tài liệu, tư liệu, kinh nghiêm, phương pháp hay về kiến thức Kinh tế - Quản lý sẽ giúp bạn nắm bắt các khái niệm về quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn và qui chuẩn quốc gia, qui hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và quản lý các dự án kinh tế hiệu quả. Khám phá nguồn tài liệu về Kinh tế - Quản lý như: giáo trình về Kinh tế - Quản lý, bài giảng Kinh tế - Quản lý và đề thi Kinh tế - Quản lý đa dạng dành cho cho các môn thuộc chuyên ngành Kinh tế học, chuyên ngành Luật học... giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo thật hữu ích. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Kinh Tế - Quản Lý để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Kết quả 81-90 trong khoảng 17,066
Bài giảng Kiểm soát cho phí đầu tư xây dựng theo các giai đoạn đầu tư - TS. L.Trường Văn
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 777
Lượt tải: 35
Bài giảng Kiểm soát cho phí đầu xây dựng theo các giai đoạn đầu nhằm trình bày về khái niệm, vai trò của kiểm soát cho phí đầu xây dựng, mục đích yêu cầu của việc kiểm soát chi phí. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí.
Bài giảng Quy trình và thủ tục kết thúc dự án - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 780
Lượt tải: 9
Bài giảng Quy trình thủ tục kết thúc dự án nhằm trình bày về sở pháp của dự án xây dựng, hồ hoàn thành công trình. Chủ đầu trách nhiệm nộp lưu trữ hồ thiết kế, bản vẽ hoàn công lưu trữ hồ thành công trình theo quy định.
Bài giảng Kế hoạch đấu thầu - Sơ tuyển nhà thầu - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 759
Lượt tải: 40
Bài giảng Kế hoạch đấu thầu - tuyển nhà thầu nhằm trình bày về các nội dung: thông báo mời thầu, hệ thống dữ liệu thông tin về đấu thầu, kế hoạch đấu thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ.
Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Việt Nam - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 3.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1330
Lượt tải: 18
Bài giảng Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Việt Nam nhằm nghiên cứu trong tình huống tranh chấp điều khoản hợp đồng không ràng. Từ đó rút ra bài học cần phải chặt chẽ trong soạn thảo hợp đồng kinh tế: càng cụ thể hóa càng tránh được những rắc rối về sau.
Bài giảng Đấu thầu tuyển chọn tư vấn thiết kế - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 824
Lượt tải: 21
Bài giảng Đấu thầu tuyển chọn vấn thiết kế nêu các nhà thầu phải chuẩn bị một gói thầu gồm 2 túi hồ đề xuất kỹ thuật đề xuất tài chính. Việc đánh giá hồ đề xuất kỹ thuật sẽ căn cứu theo tiêu chuẩn đánh giá trong hồ mời thầu.
Bài giảng Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1042
Lượt tải: 50
Bài giảng Đầu thầu rộng rãi, đầu thầu hạn chế nhằm trình bày về lựa chọn nhà thầu hợp đồng xây dựng. Đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựng, đấu thầu hạn chế trong hoạt động xây dựng, hình thức lựa chọn nhà thầu.
Bài giảng Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, bất động sản - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 773
Lượt tải: 26
Bài giảng Đánh giá hiệu quả dự án đầu xây dựng, bất động sản nhằm giải thích tại sao phải đánh giá hiệu quả dự án, thẩm định dự án bất động sản vốn nhân. Đất đai trong báo cáo ngân lưu dự án, khấu hao trong thẩm định dự án.
Bài giảng 9 Lĩnh vực của quản lý dự án theo PMBOK - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1736
Lượt tải: 43
Bài giảng 9 Lĩnh vực của quản dự án theo PMBOK nhằm trình bày về các chuẩn mực quản dự án trên thế giới, 9 lĩnh vực trong quá trình quản dự án theo PMI. Các lĩnh vực cốt lõi của quản dự án, các lĩnh vực tiện ích của quản dự án.
Bài giảng Các biểu mẫu và vai trò của biểu mẫu quản lý công trường xây dựng  - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1032
Lượt tải: 38
Bài giảng Các biểu mẫu vai trò của biểu mẫu quản công trường xây dựng nhằm trình bày về các biểu mẫu của hệ quản chất lượng tại công trường xây dựng. Biểu mẫu về thông tin chung về công trình, biểu mẫu kế hoạch kiểm tra nghiệm thu.
Bài giảng Các biểu mẫu quản lý công trường xây dựng - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 939
Lượt tải: 7
Bài giảng Các biểu mẫu quản công trường xây dựng nhằm trình bày về các biểu mẫu của quản chất lượng tại công trường xây dựng, nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu. Yêu cầu pháp về hệ thống quản chất lượng công trình xây dựng.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến