DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thenguyenb911@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

10 kỹ thuật giải sudoku nâng cao

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: niêm yết chứng khoán tr...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: các định chế tài chính ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: các định chế tài chính ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: thực trạng và giải pháp...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: một số biện pháp phát t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài bg điện tử bài thông điệp nhân ngày thế g...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài bg điện tử bài thông điệp nhân ngày thế g...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: phân tích thị trường ch...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trungghoul147@gmail
19/10/2019 18:24:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thenguyenb911@gmail
19/10/2019 17:40:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
canhtran.5xf@gmail.
19/10/2019 17:06:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
huynkimphuong4444@g
19/10/2019 16:52:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhkhoino131@gmail.
19/10/2019 16:50:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranquangtrongdat@g
19/10/2019 16:34:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhban1998@gmail.com
19/10/2019 16:11:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
chaucamtu1999@gmail
19/10/2019 12:23:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenminh82a@gmail
19/10/2019 10:53:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyensykhai2807201
19/10/2019 10:49:15

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 91-100 trong khoảng 1,629
Bài giảng Quản trị dự án - Quản trị rủi ro
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 535
Lượt tải: 17
Nội dung của bài giảng Quản trị dự án Quản trị rủi ro nêu Rủi ro sự đo lường xác suất các hệ quả nếu không đạt được mục tiêu của dự án. Rủi ro liên quan đếnbất định”.
Bài giảng Quản trị dự án - Quản lý tiến độ dự án
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 687
Lượt tải: 49
Bài giảng Quản trị dự án Quản tiến độ dự án nhằm nêu phân chia các công việc, thứ tự các công việc, quan hệ giữa các công việc, ứớc lượng thời gian công việc, các bước & công cụ xây dựng tiến độ.
Bài giảng Quản trị dự án: Chương 3 - Tổ chức quản lý dự án
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 604
Lượt tải: 16
Nội dung nghiên cứu của chương Tổ chức quản dự án trong bài giảng Quản trị dự án trình bày các hình thức cấu trúc, Ưunhược điểm của các hình thức, các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn hình thức tổ chức dự án.
Bài giảng Quản trị dự án - Dự án
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 573
Lượt tải: 17
Bài giảng Quản trị dự án trình bày về Dự án ? Nỗ lực thời hạn để tạo ra sản phẩm đơn nhất, công việc định hướng để tạo ra kết quả trong thời gian cụ thể. Hoạt động duy nhất nhằm đạt được kết quả định trước.
Bài giảng Quản trị dự án - Lập kế hoạch và ngân sách dự án
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 567
Lượt tải: 26
Nội dung chính của bài giảng Quản trị dự án Lập kế hoạch ngân sách dự án nhằm trình bày về các nguồn lực hoạch định nguồn nhân lực dự án. Các công cụ hoạch định nguồn nhân lực dự án.
Bài giảng Quản trị dự án - Khởi sự dự án
Dung lượng: 5.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 560
Lượt tải: 15
Nội dung nghiên cứu của bài giảng Quản trị dự án khởi sự dự án nêu các bước khởi sự nhu cầu hình thành dự án, phương pháp lựa chọn dự án, các nhóm hữu quan, hiến chương dự án, báo cáo phạm vi (Luận chứng).
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 8 - Phân tích rủi ro và nhạy cảm
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 551
Lượt tải: 36
Trong Chương 8 Phân tích rủi ro nhạy cảm của Phân tích kinh tế dự án trình bày về sự cần thiết của phân tích nhạy cảm, phân tích độ nhạy, nhược điểm của phân tích độ nhạy, phân tích rủi ro.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 7 - Phân tích chi phí hiệu quả
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 561
Lượt tải: 28
Nội dung chính của bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 7 Phân tích chi phí hiệu quả trình bày về phân tích chi phí - hiệu quả, phân tích chi phí - hiệu quả gia quyền. Để so sánh các phương án khác nhau, nhà phân tích thể so sánh chi phí giữa các phương án đạt được cùng mục tiêu nào đó.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 6 - Định giá ngoại ứng về môi trường
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 560
Lượt tải: 44
Nội dung bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 6 Định giá ngoại ứng về môi trường trình bày về chi phí nhân chi phí hội, định giá tác động môi trường. Các DA tạo ra những ngoại ứng đối với môi trường xung quanh (cả tiêu cực lẫn tích cực). Chủ đầu lại không gánh chi phí đối với những tiêu cực, cũng như không thu tiền đối với những tích cực.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 5 - Xác định giá trị kinh tế
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 414
Lượt tải: 30
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 5 Xác định giá trị kinh tế giới thiệu các khái niệm, các loại giá mờ, xác định giá trị kinh tế. Giá thị trường nhà phân tích tài chính sử dụng giá thị trường của các hàng hóa dịch vụ chủ thể dự án phả trả hoặc được nhận.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến