DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hongbich1998@gmail.com

vừa xem tài liệu

sắp xếp nội thất văn phòng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa xem tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tìm hiểu về encoder và resolver

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài thuyết trình nhóm : kỹ năng phỏng vấn và ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail
21/11/2019 16:19:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.
21/11/2019 15:57:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.c
21/11/2019 15:26:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimtuong777@gmail.c
21/11/2019 15:07:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mytranthily@gmail.c
21/11/2019 14:33:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
suonglamtieumi@gmai
21/11/2019 13:41:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maivoquynhnhu@gmail
21/11/2019 13:16:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lequochuy.2502@gmai
21/11/2019 12:45:26
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhphuong1997a@gm
21/11/2019 12:36:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthaomnlb@gmail
21/11/2019 12:32:52

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 101-110 trong khoảng 1,629
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 4  - Nhận dạng chi phí và lợi ích
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 403
Lượt tải: 31
Mục tiêu của chương 4 Nhận dạng chi phí lợi ích trong Phân tích kinh tế dự án nhằm trình bày về nhận dạng các khoản chi phí, lợi ích, hình thái lợi ích ròng. Phân tích tài chính chỉ đề cập đến những khoản chi phí lợi ích bằng tiền phát sinh khi thực hiện dự án, đó mối quan tâm chính của chủ dự án.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 3 Xem xét lựu chọn dự án
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 300
Lượt tải: 8
Nội dung bản của bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 3 Xem xét lựa chọn dự án trình giới thiệu so sánh dự án. Để đạt được một mục tiêu phát triển nào đó, thể nhiều phương án loại trừ lẫn nhau.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 2 - Lý luận chung về phân tích kinh tế dự án
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 340
Lượt tải: 11
Nội dung bàii giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 2 luận chung về phân tích kinh tế dự án nhằm trình bày về giới thiệu chung về chi phí hội kinh tế, phân tích rủi ro, qui trình phân tích kinh tế.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 1 - Tổng quan về phân tích kinh tế dự án
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 340
Lượt tải: 4
Trong chương 1 Tổng quan về phân tích kinh tế dự án nằm bài giảng Phân tích kinh tế dự án trình bày về mục tiêu của phân tích kinh tế, phân tích tài chính kinh tế. Những câu hỏi phân tích kinh tế phải trả lời.
Câu hỏi hệ thống môn học quản lý dự án
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 363
Lượt tải: 49
Câu hỏi hệ thống môn học quản dự án dưới đây gồm 17 câu hỏi thuyết, giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức quản dự án của mình, cũng như hệ thống kiến thức ôn luyện tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bài tập ôn Quản trị dự án
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 381
Lượt tải: 8
Tài liệu dưới đây gồm 21 bài tập quản trị dự án, gồm các câu hỏi bài tập thuyết bài tập tính toán, ngoài ra tài liệu còn kèm đáp án trả lời dành cho mỗi bài tập. Giúp các bạn dễ dàng ôn tập kiểm tra kết quả của mình. Mời các bạn cùng tham khảo ôn luyện với các bài tập quản trị dự án dưới đây thật tốt.
Câu hỏi ôn tập Quản lý dự án đầu tư kèm theo đáp án
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 396
Lượt tải: 5
Tài liệu dưới đây được tổng hợp câu hỏi hệ thống ôn tập môn Quản dự án đầu , hệ thống câu hỏi này kèm theo đáp án trả lời, giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn luyện hệ thống lại kiến thức của môn học thật tốt.
Bài giảng Lập dự án: Chương 6
Dung lượng: 4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 404
Lượt tải: 17
Chương 6 Nghiên cứu khía cạnh tài chính của dự án, nhằm mục đích đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án đầu trên các mặt: Xem xét nhu cầu nguồn huy động vốn cho việc thực hiện dự án, xác định các khoản chi các khoản thu trong từng năm hoạt động của dự án hiệu quả tài chính của dự án, Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu .
Bài giảng Lập dự án: Chương 8
Dung lượng: 26.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 353
Lượt tải: 10
Cùng đi vào tìm hiểu chương 8 Quản dự án đầu , với những nội dung về: Khái niệm, mục tiêu của việc quản dự án, nội dung quản dự án, hình quản dự án.
Bài giảng Lập dự án: Chương 7
Dung lượng: 5.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 352
Lượt tải: 43
Phân tích kinh tế hội dự án đầu việc so sánh, đánh giá một cách hệ thống giữa các chi phí các lợi ích thu được của dự án trên quan điểm của toàn bộ nền kinh tế hội. Mời các bạn cùng tham khảo chương 5 Phân tích khía cạnh kinh tế hội dự án đầu dưới đây để nắm hơn nội dung cụ thể.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến