DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hongbich1998@gmail.com

vừa xem tài liệu

sắp xếp nội thất văn phòng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa xem tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tìm hiểu về encoder và resolver

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài thuyết trình nhóm : kỹ năng phỏng vấn và ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail
21/11/2019 16:19:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.
21/11/2019 15:57:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.c
21/11/2019 15:26:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimtuong777@gmail.c
21/11/2019 15:07:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mytranthily@gmail.c
21/11/2019 14:33:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
suonglamtieumi@gmai
21/11/2019 13:41:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maivoquynhnhu@gmail
21/11/2019 13:16:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lequochuy.2502@gmai
21/11/2019 12:45:26
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhphuong1997a@gm
21/11/2019 12:36:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthaomnlb@gmail
21/11/2019 12:32:52

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 111-120 trong khoảng 1,629
Bài giảng Lập dự án: Chương 4
Dung lượng: 39.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 465
Lượt tải: 1
Chương 4 Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án, với mục đích xác định địa điểm, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho việc thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu của thị trường mục tiêu.
Bài giảng Lập dự án: Chương 3
Dung lượng: 22.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 345
Lượt tải: 21
Chương 3 Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu , nội dung trong chương học này tìm hiểu về: Nghiên cứu các điều kiện của dự án, nghiên cứu thị trường về sản phẩm dịch vụ của dự án.
Bài giảng Lập dự án: Chương 2
Dung lượng: 29.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 327
Lượt tải: 10
Chương 2 Trình tự, nội dung nghiên cứu công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu thuộc bài giảng Lập dự án, mời các bạn cùng tham khảo để nắm được kiến thức cần thiết trong chương học này hỗ trợ học lập dự án thật tốt.
Bài giảng Lập dự án: Chương 1
Dung lượng: 36 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 422
Lượt tải: 27
Đầu việc sử dụng các nguồn lực hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm thu được các kết quả, thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo chương 1 Tổng quan về về đầu phát triển dự án đầu , để tìm hiểu hơn kiến thức về đầu cũng như đầu phát triển dự án đầu .
Bài giảng Lập dự án: Chương 5
Dung lượng: 6.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 495
Lượt tải: 17
Chương 5 Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản dự án, với mục đích: việc tổ chức, điều phối quản các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại lợi ích kinh tế, tài chính của dự án đầu cao nhất.
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 7
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 462
Lượt tải: 16
Chương 7 Phân tích tài chính dự án đầu , chương học này trình bày các nội dung chính sau: Mục đích, vai trò yêu cầu của phân tích tài chính dự án đầu ; một số vấn đề cần xem xét khi tiến hành phân tích tài chính dự án đầu ; nội dung phân tích tài chính dự án đầu .
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 6
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 353
Lượt tải: 46
Cùng tìm hiểu chương 6 Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản nhân sự dự án, với những nội dung chính sau: Sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản nhân sự dự án, một số nhân tố ảnh hưởng đến khía cạnh tổ chức quản dự án, các hình thức tổ chức nguyên tắc tổ chức quản chủ yếu, cấu tổ chức quản vận hành dự án đầu , dự kiến nhân sự chi phí nhân lực thực hiện dự án.
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 5
Dung lượng: 5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 333
Lượt tải: 23
Chương 5 Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật dự án đầu , cùng đi vào tìm hiểu chương học này với những nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò yêu cầu của nghiên cứu kỹ thuật; nội dung của nghiên cứu kỹ thuật dự án đầu .
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 9
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 419
Lượt tải: 38
Chương 9 Những vấn đề bản về quản dự án, trong chương học này trình bày những nội dung chính sau: Tổng quan về quản dự án, lập kế hoạch quản dự án, giám sát đánh giá dự án.
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 4
Dung lượng: 4.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 320
Lượt tải: 18
Nội dung chính của chương 4 Nghiên cứu thị trường dự án đầu , trình bày về: Khái niệm, mục đích, vai trò yêu cầu của nghiên cứu thị trường; nội dung của nghiên cứu thị trường dự án đầu . Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng nắm nội dung cần thiết trong chương học này.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến