DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hongbich1998@gmail.com

vừa xem tài liệu

sắp xếp nội thất văn phòng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa xem tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tìm hiểu về encoder và resolver

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài thuyết trình nhóm : kỹ năng phỏng vấn và ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail
21/11/2019 16:19:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.
21/11/2019 15:57:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.c
21/11/2019 15:26:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimtuong777@gmail.c
21/11/2019 15:07:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mytranthily@gmail.c
21/11/2019 14:33:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
suonglamtieumi@gmai
21/11/2019 13:41:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maivoquynhnhu@gmail
21/11/2019 13:16:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lequochuy.2502@gmai
21/11/2019 12:45:26
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhphuong1997a@gm
21/11/2019 12:36:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthaomnlb@gmail
21/11/2019 12:32:52

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 121-130 trong khoảng 1,629
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 3
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 437
Lượt tải: 5
Cùng tìm hiểu chương 3 Nghiên cứu các điều kiện ảnh hưởng đến sự hình thành thực hiện dự án đầu , với những nội dung chính về: Môi trường ảnh hưởng đến sự ra đời thực hiện dự án đầu ; quy hoạch phát triển kinh tế hội của đất nước, quy hoạch phát triển ngành vùng liên quan đến dự án.
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 2
Dung lượng: 4.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 420
Lượt tải: 21
Chương 2 Trình tự, nội dung nghiên cứu công tác tổ chức soạn thảo dự án đẩu , cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung chính sau: Các cấp độ nghiên cứu trong quá trình soạn thảo dự án, công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu , bố cục thông thường của một bản dự án.
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 1
Dung lượng: 5.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 421
Lượt tải: 23
Cùng nghiên cứu chương 1 Một số vấn đề luận chung về đầu dự án đẩu thuộc bài giảng lập quản dự án, với những nội dung chính trong chương học này trình bày về: Đầu , đầu phát triển, dự án đầu .
Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 8
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 436
Lượt tải: 4
Chương 8 Phân tích khía cạnh kinh tế - hội dự án đầu , chương học này trình bày những nội dung chính về: Khái niệm sự cần thiết phải nghiên cứu khía cạnh kinh tế - hội dự án đầu ; sự khác nhau giữa phân tích tài chính phân tích kinh tế - hội dự án đầu ; xác định giá trong phân tích kinh tế - hội dự án đầu ; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu ; một số tác động về mặt hội môi trường của dự án đầu .
Bài giảng môn Kinh tế đầu tư: Chương 7
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 452
Lượt tải: 37
Chương 7 Kết quả hiệu quả của đầu phát triển, chương học này kết cấu nội dung tìm hiểu chia làm 2 phần: Phần 1 Kết quả của hoạt động đầu phát triển, phần 2 Hậu quả của hoạt động đầu phát triển.
Bài giảng môn Kinh tế đầu tư: Chương 4
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 433
Lượt tải: 38
Chương 4 Quản nhà nước kế hoạch hóa đầu , trong chương học này trình bày kiến thức về: Khái niệm, mục tiêu nguyên tắc quản đầu ; hệ thống tổ chức bộ máy quản hoạt động đầu ; chức năng, phương pháp công cụ quản hoạt động đầu ; nội dung quản hoạt động đầu ; kế hoạch hóa hoạt động đầu phát triển; kế hoạch chuyển dịch cấu đầu .
Bài giảng môn Kinh tế đầu tư: Chương 3
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 434
Lượt tải: 35
Cung tìm hiểu chương 3 Nguồn vốn đầu với những kiến thức sau: Khái niệm bản chất của nguồn vốn đầu , các nguồn huy động vốn đầu , điều kiện huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu .
Bài giảng môn Kinh tế đầu tư: Chương 2
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 329
Lượt tải: 6
Chương 2 Những vấn đề bản của đầu phát triển, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Bản chất của đầu phát triển, tác động của đầu phát triển đến tăng trưởng phát triển, các thuyết kinh tế về đầu phát triển.
Bài giảng môn Kinh tế đầu tư: Chương 1
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 413
Lượt tải: 37
Chương 1 Tổng quan về đầu môn học kinh tế đầu , trong chương trình bày nội dung gồm: Khái niệm phân loại hoạt động đầu , đối tượng nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu của môn học kinh tế đầu , sở luận sở phương pháp luận của môn học kinh tế đầu , khái quát các nội dung chính của môn học.
Bài giảng môn Kinh tế đầu tư: Chương 9
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 408
Lượt tải: 16
Chương 9 Đầu phát triển trong doanh nghiệp, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung về: Khái niệm, ý nghĩa phân loại đầu phát triển trong doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu của doanh nghiệp; nguồn vốn đầu của doanh nghiệp; nội dung bản của đầu phát triển trong doanh nghiệp.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến