DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hongbich1998@gmail.com

vừa xem tài liệu

sắp xếp nội thất văn phòng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa xem tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tìm hiểu về encoder và resolver

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài thuyết trình nhóm : kỹ năng phỏng vấn và ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail
21/11/2019 16:19:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.
21/11/2019 15:57:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.c
21/11/2019 15:26:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimtuong777@gmail.c
21/11/2019 15:07:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mytranthily@gmail.c
21/11/2019 14:33:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
suonglamtieumi@gmai
21/11/2019 13:41:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maivoquynhnhu@gmail
21/11/2019 13:16:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lequochuy.2502@gmai
21/11/2019 12:45:26
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhphuong1997a@gm
21/11/2019 12:36:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthaomnlb@gmail
21/11/2019 12:32:52

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 141-150 trong khoảng 1,629
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 538
Lượt tải: 39
Chương 4 thẩm định hiệu quả kinh tế hội của dự án thuộc Bài giảng Quản trị dự án nội dung trình bày về: một số khái niệm lợi ích kinh tế hội các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế hội của dự án.
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 431
Lượt tải: 26
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4 nội dung giới thiệu về các tiêu chuẩn đánh gia dự án trong đó nêu ra một số khái niệm suất chiết khấu trong dự án, chi phí vốn trung bình trọng số, các tiêu chuẩn đánh giá dự án... sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị thêm tài liệu tham khảo.
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 2
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 444
Lượt tải: 16
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 2: Phân tích tài chính dự án sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức bản về: Nhu cầu vốn cố định, nhu cầu vốn lưu động, tổng vốn đầu , nguồn vốn, dự tính chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm, ước lượng ngân lưu... Mơi các bạn cùng tham khảo.
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 401
Lượt tải: 4
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu dự án đầu nội dung giới thiệu về: Đầu phân loại đầu , đặc điểm hoạt động đầu ,...cùng tham khảo bài giảng để thêm kiến thức tổng hợp về đầu dự án đầu .
Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Đàm Lê Anh
Dung lượng: 4.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 464
Lượt tải: 35
Quản trị dự án công nghệ thông tin là một bài giảng nhằm hướng dẫn cách lập một dự án công nghệ thông tin từ khâu định hình đến xây dựng.Tài liệu sẽ hướng dẫn: Cách lập 1 kế hoạch, Hoạch định chiến lược cho dự án, Tổ chức một dự án công nghệ thông tin sao cho hiệu quả.
Bài giảng Tổng quan về quản lý chất lượng - Phạm Sanh
Dung lượng: 6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 485
Lượt tải: 38
Bài giảng Tổng quan về quản chất lượng nội dung trình bày về hình quản chất lượng theo ISO trong đó giới thiệu về ISO 9000; tám nguyên tắc quản chất lượng theo ISO bốn yêu cầu của ISO 9000. Nội dung còn lại trình bày với học viên về quản chất lượng theo EU.
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan về dự án
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 414
Lượt tải: 31
Những đặc trưng của dự án, dự án nhằm đáp ứng một nhu cầu đã đề ra, dự án bị khống chế bởi kỳ hạn, dự án bị ràng buộc về nguồn lực, dự án luôn tồn tại trong môi trường không chắc chắn....đó một trong những kiến thức chung ta được sau khi học xong bài giảng Quản trị dự án chương 1 Tổng quan về dự án.
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 7: Kiểm soát dự án
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 408
Lượt tải: 24
Bài giảng Quản trị dự án chương 7 Kiểm soát dự án trình bày về kiểm sóat dự án họat động cuối của giai đọạn triển khai trong chu kỳ họat động của dự án. Các báo cáo chi phí được giám sát một cách riêng lẽ được cho mỗi nhóm công việc.
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 6: Lập tiến độ dự án
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 434
Lượt tải: 44
Chương 6 Lập tiến độ dự án trong bài giảng Quản trị dự án trình bày tác dụng tiến độ dự án, xác định thời gian hồn thành, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, phản ánh mối quan hệ giữa các nhiệm vụ công việc, cho phép xác định các công việc găng thời gian dự trữ, cho phép tổ chức thực hiện, kiểm sốt, theo dõi điều hành dự án.
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 5: Lập kế hoạch và ngân sách dự án
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 447
Lượt tải: 9
Nội dung chính của bài giảng Quản trị dự án chương 5 Lập kế hoạch ngân sách dự án nhằm trình bày về các vấn đề bản về lập kế hoạch dự án, ý nghĩa của kế hoạch dự án, phân loại kế hoạch dự án, trình tự lập kế hoạch dự án. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến