DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hongbich1998@gmail.com

vừa xem tài liệu

sắp xếp nội thất văn phòng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa xem tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tìm hiểu về encoder và resolver

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài thuyết trình nhóm : kỹ năng phỏng vấn và ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail
21/11/2019 16:19:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.
21/11/2019 15:57:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.c
21/11/2019 15:26:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimtuong777@gmail.c
21/11/2019 15:07:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mytranthily@gmail.c
21/11/2019 14:33:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
suonglamtieumi@gmai
21/11/2019 13:41:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maivoquynhnhu@gmail
21/11/2019 13:16:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lequochuy.2502@gmai
21/11/2019 12:45:26
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhphuong1997a@gm
21/11/2019 12:36:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthaomnlb@gmail
21/11/2019 12:32:52

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 51-60 trong khoảng 1,629
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 5 - GV. Phạm Lê Thông
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 562
Lượt tải: 47
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 5: Xác định giá trị kinh tế trình bày khái niệm, các loại giá mờ, xác định giá trị kinh tế. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên giảng viên ngành Quản dự án.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 2 - GV. Phạm Lê Thông
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 592
Lượt tải: 36
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 2: luận chung về phân tích kinh tế giới thiệu chung, chi phí hội kinh tế, phân tích rủi ro, qui trình phân tích kinh tế. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên giảng viên ngành Quản dự án.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 1 - GV. Phạm Lê Thông
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 553
Lượt tải: 43
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 1: Tổng quan về phân tích kinh tế trình bày mục tiêu của phân tích kinh tế, phân tích tài chính kinh tế, những câu hỏi phân tích kinh tế phải trả lời. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên giảng viên ngành Quản dự án.
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Giới thiệu môn học  - GV. Phạm Lê Thông
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 531
Lượt tải: 31
Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Giới thiệu môn học giúp sinh viên nắm được kết cấu, mục tiêu nội dung môn học Phân tích kinh tế dự án. Đây tài liệu học tập tham khảo dành cho sinh viên giảng viên ngành Quản dự án.
Bài giảng Quản trị dự án (5 chương)
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 535
Lượt tải: 37
Bài giảng Quản trị dự án gồm 5 chương trình bày các nội dung tổng quan về quản trị dự án như: tổng quan về quản trị dự án, thiết lập thẩm định dự án đầu , điều phối trong quản trị dự án đấu , quản trị rủi ro, nhà quản trị dự án.
Bài giảng Quản lý dự án: Chương 8 - TS. Phùng Tấn Việt
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 448
Lượt tải: 33
Chương 8 Quy trình phát triển sản phẩm mới - Sự hoạch định từ ý tưởng đến khi tung ra sản phẩm thị trường nằm trong Bài giảng Quản dự án nhằm trình bày về tại sao phải 1 quy trình theo dạng cho các sản phẩm mới?
Bài giảng Quản lý dự án: Chương 7 - TS. Phùng Tấn Việt
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 384
Lượt tải: 44
Trong Bài giảng Quản dự án: Chương 7 Quản rủi ro dự án nhằm trình bày về thế nào rủi ro? kế hoạch quản rủi ro? phân biệt rủi ro, mạo hiểm phiêu lưu.
Bài giảng Quản lý dự án: Chương 6 - TS. Phùng Tấn Việt
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 421
Lượt tải: 33
Mục tiêu bản trong Bài giảng Quản dự án: Chương 6 Chất lượng, quản chất lượng quản dự án nhằm trả lời cho câu hỏi, sao phải quản chất lượng, vai trò của lãnh đạo trong , quản chất lượng dự án.
Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - TS. Phùng Tấn Việt
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 477
Lượt tải: 41
Nội dung chính của Bài giảng Quản dự án: Chương 5 Dự toán ngân sách quản chi phí dự án nhằm trình bày về tổng quát chi phí cho dự án, cân đối ngân sách. Dự toán Ngân sách kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu chi phí, chất lượng tiến độ dự án.
Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - TS. Phùng Tấn Việt
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 557
Lượt tải: 14
Mục tiêu của Bài giảng Quản dự án: Chương 4 Quản thời gian tiến độ dự án nhằm trình bày về mạng công việc, biểu diễn mạng công việc. Quản thời gian tiến độ dự án quá trình quản nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng thời hạn quy định trong phạm vi ngân sách nguồn lực cho phép, đáp ứng yêu cầu chất lượng quy định.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến