DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hongbich1998@gmail.com

vừa xem tài liệu

sắp xếp nội thất văn phòng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa xem tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tìm hiểu về encoder và resolver

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài thuyết trình nhóm : kỹ năng phỏng vấn và ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail
21/11/2019 16:19:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.
21/11/2019 15:57:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.c
21/11/2019 15:26:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimtuong777@gmail.c
21/11/2019 15:07:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mytranthily@gmail.c
21/11/2019 14:33:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
suonglamtieumi@gmai
21/11/2019 13:41:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maivoquynhnhu@gmail
21/11/2019 13:16:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lequochuy.2502@gmai
21/11/2019 12:45:26
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhphuong1997a@gm
21/11/2019 12:36:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthaomnlb@gmail
21/11/2019 12:32:52

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 61-70 trong khoảng 1,629
Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - TS. Phùng Tấn Việt
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 572
Lượt tải: 3
Nội dung trình bày trong chương 3 Xây dựng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch, dự đoán phân bổ nguồn lực nằm trong bài giảng Quản dự án trình bày về lập kế hoạch dự án, quá trình hoạch định chi tiết.
Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - TS. Phùng Tấn Việt
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 564
Lượt tải: 34
Nội dung chính trong Bài giảng Quản dự án: Chương 2 hình chọn lựa dự án nhằm trình bày về hình dự án chọn lựa dự án. Quản dự án 1 nguyên tắc. bao gồm các quy tắc, phương pháp, kỹ thuật được xây dựng hiệu quả kiểm chứng trong thực tiễn.
Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - TS. Phùng Tấn Việt
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pptx
Lượt xem: 486
Lượt tải: 1
Nội dung của Bài giảng Quản dự án: Chương 1 Quản dự án một sức mạnh chiến lược nhằm trình bày về tổng quan dự án, sự cần thiết 1 nguyên tắc sự khác biệt, các chức năng quản dự án.
Bài giảng Lập và quản lý dự án đầu tư - ThS. Nguyễn Văn Minh
Dung lượng: 11.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 915
Lượt tải: 41
Bài giảng Lập quản dự án đầu giới thiệu các nội dung: luận chung về đầu , trình tự nội dung nghiên cứu dự án đầu , phân tích tài chính dự án đầu , nghiên cứu căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu , nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án, nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản dự án, phân tích khía cạnh kinh tế hội của dự án.
Bài giảng Quản trị dự án: Suất sinh lời và rủi ro
Dung lượng: 3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 505
Lượt tải: 46
Bài giảng Quản trị dự án: Suất sinh lời rủi ro giới thiệu về suất sinh lời rủi ro, cách đánh giá được rủi ro, phân loại suất sinh lời, độ lệch chuẩn, danh mục đầu , đa dạng hóa đầu , rủi ro thị trường, rủi ro công ty, suất sinh lời đòi hỏi,... Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị dự án.
Bài giảng Quản trị dự án: Quy mô đầu tư và thời điểm đầu tư
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 487
Lượt tải: 26
Bài giảng Quản trị dự án: Quy đầu thời điểm đầu giới thiệu về quy đầu , thời điểm bắt đầu dự án, thời điểm kết thúc dự án. Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị dự án.
Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 7 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 471
Lượt tải: 32
Nội dung trọng tâm của Bài giảng Quản dự án xây dựng Chương 7 Quản chất lượng nhằm trình bày về vai trò của các phương pháp thống trong việc quản quy trình sản xuất, làm thế nào để thu thập dữ liệu, phiếu kiểm tra, phân tích Pareto, đồ nguyên nhân kết quả, biểu đồ tần suất, biểu đồ tiến trình.
Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 6 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh
Dung lượng: 3.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 398
Lượt tải: 20
Nội dung chính của chương 6 Quản chất lượng nằm trong bài giảng Quản dự án xây dựng trình bày về quản chất lượng trong dự án xây dựng, thuyết về quản chất lượng, truyền thống xây dựng, tiêu chuẩn thuật ngữ.
Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 468
Lượt tải: 0
Nội dung chính của Bài giảng Quản dự án xây dựng Chương 5 Quản rủi ro nhằm trình bày về tích hợp kiểm soát công việc chi phí với thời gian. tả việc sử dụng một tập hợp đường cong chữ S để kiểm soát chi phí, kiểm soát tiến trình.
Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 4 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh
Dung lượng: 4.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 667
Lượt tải: 46
Nội dung bản trong chương 4 Quản chi phí nằm trong bài giảng Quản dự án xây dựng trình bày về một số khái niệm bản về lợi ích của dự án, cấu trúc chi phí. Vốn đầu bao gồm các thành phần chi phí biến đổi.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến