DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hongbich1998@gmail.com

vừa xem tài liệu

sắp xếp nội thất văn phòng

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa xem tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tập bài giảng kinh doanh bất động sản - pgs.t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tìm hiểu về encoder và resolver

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa xem tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài thuyết trình nhóm : kỹ năng phỏng vấn và ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail
21/11/2019 16:19:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.
21/11/2019 15:57:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.c
21/11/2019 15:26:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimtuong777@gmail.c
21/11/2019 15:07:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mytranthily@gmail.c
21/11/2019 14:33:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
suonglamtieumi@gmai
21/11/2019 13:41:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maivoquynhnhu@gmail
21/11/2019 13:16:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lequochuy.2502@gmai
21/11/2019 12:45:26
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhphuong1997a@gm
21/11/2019 12:36:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangthaomnlb@gmail
21/11/2019 12:32:52

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 71-80 trong khoảng 1,629
Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 3 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh
Dung lượng: 6.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 692
Lượt tải: 44
Nội dung bản trong Bài giảng Quản dự án xây dựng Chương 2 Kiểm soát chi phí nhằm trình bày về kiểm soát chi phí theo công tác, đặc điểm của công trình xây dựng, hình thức kiểm soát chi phí truyền thống. Hình thức kiểm soát chi phí mới.
Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 2 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh
Dung lượng: 7.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 529
Lượt tải: 11
Nội dung chương 2 Quản thời gian nằm trong bài giảng Quản dự án xây dựng nhằm trình bày về Quản thời gian bao gồm các quy trình cần thiết để quản sự hoàn thành theo thời gian của dự án, bao gồm: Kế hoạch quản thời gian định các công việc tự các công việc chức thực hiện kế hoạch tính nguồn lực cho các công việc tính thời lượng cho các công việc lập tiến độ soát tiến độ.
Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 1 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 626
Lượt tải: 41
Nội dung của chương 1 Tổng quan quản dự án xây dựng nằm trong bài giảng Quản dự án xây dựng nhằm trình bày về định nghĩa dự án, dự án xây dựng, quản dự án, các thành phần của dự án, vòng đời dự án tiến trình quản dự án, các giai đoạn quản dự án, cấu trúc tổ chức.
Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 7
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 616
Lượt tải: 48
Chương 7 Chuyển giao CN, nội dung cần nắm được trong chương này: Khái niệm CGCN; đối tượng CGCN; nguyên nhân xuất hiện CGCN quốc tế; Ưu, nhược điểm của CN nội sinh CN ngoại sinh; những thuận lợi khó khăn trong CGCN các nước đang phát triển.
Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 6
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 638
Lượt tải: 4
Chương 6 Năng lực CN, nội dung cần nắm được trong chương này: Quan niệm về NLCN; các chỉ tiêu đánh giá NLCN của sở; nội dung phân tích NLCN quốc gia; nội dung phân tích NLCN sở; các biện pháp nâng cao NLCN.
Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 5
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 543
Lượt tải: 32
Chương 5 Đổi mới công nghệ, nội dung cần nắm được trong chương này: Quan niệm về ĐMCN; sự cần thiết phải ĐMCN; các sở ĐMCN; các chế ĐMCN; các hình ĐMCN; thời điểm ĐMCN; đánh giá hiệu quả của việc ĐMCN; quản ĐMCN.
Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 4
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 564
Lượt tải: 12
Chương 4 Lựa chọn CN, nội dung cần nắm được trong chương học này: Quan niệm về CN thích hợp; căn cứ xác định sự thích hợp của CN; các định hướng xác định CN thích hợp; các chỉ tiêu cần tham khảo khi lựa chọn CN thích hợp; một số phương pháp lựa chọn CN.
Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 3
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 550
Lượt tải: 27
Chương 3 Đánh giá công nghệ, nội dung cần nắm được trong chương học này: Quan niệm về ĐGCN, mục đích của ĐGCN, các đặc điểm trong ĐGCN, các nguyên tắc trong ĐGCN, nội dung tổng quát của một ĐGCN, các kỹ thuật phương pháp trong ĐGCN, phương pháp phân tích chi phí-lợi ích trong ĐGCN.
Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 2
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 644
Lượt tải: 44
Chương 2 Môi trường công nghệ, nội dung cần nắm được trong chương này: Khái niệm môi trường CN quốc gia, các yếu tố hình thành sở hạ tầng CN quốc gia, các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường CN của các nước đang phát triển, phương pháp xác định chỉ số môi trường CN.
Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 1
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 609
Lượt tải: 7
Chương 1 sở của quản công nghệ, nội dung cần nắm được trong chương này: Quan niệm về công nghệ; các thành phần cấu thành một công nghệ; chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần công nghệ; các đặc trưng của công nghệ; tại sao phải QLCN; khái niệm về QLCN; phạm vi QLCN; vai trò của CN trong sự phát triển KTKTXH.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến