DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tích phân hai lớp trong tọa độ cực. công thức...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài thuyết trình nhóm : kỹ năng phỏng vấn và ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
neukhi@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
neukhi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài tập lớn vi mạch tương tự: dùng các vi mạc...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
iamnotheonlyone233@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
iamnotheonlyone233@gmail.com

vừa xem tài liệu

trắc nghiệm sinh lý máu

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
iamnotheonlyone233@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

trắc nghiệm sinh lý máu

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
iamnotheonlyone233@
21/11/2019 18:16:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
neukhi@gmail.com
21/11/2019 18:10:01
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Minhtriarch84@gmail
21/11/2019 16:19:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangtubotbi@gmail.
21/11/2019 15:57:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhhuuvinh@gmail.c
21/11/2019 15:26:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimtuong777@gmail.c
21/11/2019 15:07:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
mytranthily@gmail.c
21/11/2019 14:33:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
suonglamtieumi@gmai
21/11/2019 13:41:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
maivoquynhnhu@gmail
21/11/2019 13:16:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lequochuy.2502@gmai
21/11/2019 12:45:26

Quản lý dự án

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Kết quả 81-90 trong khoảng 1,629
Bài giảng Quản lý công nghệ: Chương 8
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 503
Lượt tải: 7
Chương 8 Quản nhà nước về công nghệ thuộc bài giảng quản công nghệ, trong chương học này cần nắm các nội dung sau: Vai trò chức năng của nhà nước trong quản KH&CN, chức năng của Bộ KH&CN, quản KH&CN Việt Nam.
Bài giảng Dự án đầu tư xây dựng - Dự án bất động sản - Lưu Trường Văn
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 649
Lượt tải: 15
Bài giảng Dự án đầu xây dựng - Dự án bất động sản nhằm trình bày về khái niệm dự án đầu xây dựng, nội dung chính của dự án đầu , dụ minh họa về dự án bất động sản.
Bài giảng Lựa chọn dự án – thẩm định dự án - PGS.TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 436
Lượt tải: 9
Bài giảng Lựa chọn dự ánthẩm định dự án trình bày để lựa chọn một dự án, cần xem xét nhiều mặt, nhiều vấn đề nội dung liên quan đến dự án, khung phân tích để lựa chọn dự án: phân tích thị trường, phân tích kỹ thuật, phân tích nguồn lực dự án, phân tích tài chính dự án, phân tích kinh tế - hội, phân tích môi trường, phân tích rủi ro dự án.
Bài giảng Lập tiến độ dự án - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 517
Lượt tải: 40
Bài giảng Lập tiến độ dự án nêu tiến độ thực hiện mức độ tiến triển của công việc trong 1 khoảng thời gian nhất định, chúng ta phải lập tiến độ dự án bởi lập tiến độ dự án giúp ta theo dõi việc thi công, thưc hiện dự án được tiến hành như thế nào, gặp nhưng khó khăn .
Bài giảng Lập ngân sách dự án - PGS.TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 628
Lượt tải: 10
Ngân sách dự án kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu: chi phí, tiến độ & chất lượng dự án...Bài giảng Lập ngân sách dự án trình bày sâu hơn về ngân sách dự án.
Bài giảng Lập kế hoạch dự án - TS.GVC. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 469
Lượt tải: 46
Bài giảng Lập kế hoạch dự án nêu hoạch định dự án một phần của quản dự án liên quan đến việc sử dụng các tiến độ để lập kế hoạch sau đó báo cáo tiến trình thực hiện dự án cho các bên tham gia dự án Harold Kerzner (2003). Hoạch định dự án một công việc chuyên nghiệp, các nhân liên quan đến dự án nên tham gia vào quá trình lập kế hoạch dự án.
Bài giảng Kiểm soát dự án -  PGS.TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 648
Lượt tải: 17
Bài giảng Kiểm soát dự án nêu kiểm soát dự án quá trình đo lường thu thập ghi chép, so sánh đối chiếu, đánh giá, phân tích thông tin. Đưa ra giải pháp điều chỉnh quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo cho các mục tiêu, kế hoạch của dự án được hoàn tiêu, thành hiệu quả.
Bài giảng Giới thiệu về quản lý dự án - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 504
Lượt tải: 5
Bài giảng Giới thiệu về quản dự án nhằm trình bày kiến thức để trả lời các câu hỏi. Theo các anh chị mục tiêu của dự án trong tình huống nghiên cứu ? Dự án đạt được mục tiêu của hay không? Theo các anh chị dự án ? Các đặc điểm của dự án?
Bài giảng Hoạch định và lập kế hoạch công việc chiên trứng - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 699
Lượt tải: 22
Bài giảng Hoạch định lập kế hoạch công việc chiên trứng nhằm trình bày về các bước bản của lập kế hoạch, từ giấc đến kế hoạch, phác kế hoạch. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh
Đề cương môn học quản lý dự án - TS. Lưu Trường Văn
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 554
Lượt tải: 5
Môn học quản dự án sẽ được cung cấp các khái niệm về dự án quản dự án, các bước bản để thiết lập kế hoạch dự án, lập tiến độ cho công việc, theo dõi tiến trình dự án, kiểm soát dự án. Các học viên sẽ thực hiện một tiểu luận về quản dự án thực tế để vận dụng củng cố các kiến thức đã học. Ngoài ra, các học viên sẽ phải tham gia các bài thảo luận cũng như các bài tập giảng dạy tại lớp.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến