DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hathuhang.hy@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
liennguyen1787@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa xem tài liệu

bệnh thấp khớp _ gs. ts trần ngọc ân

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bệnh thấp khớp _ gs. ts trần ngọc ân

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa xem tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa đánh dấu tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

bài giảng nhập môn giải phẫu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhvinhluck@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
anhvinhluck@gmail.c
18/2/2020 06:22:30
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hoangyen21122004@gm
17/2/2020 23:44:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
liennguyen1787@gmai
17/2/2020 13:57:20
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
bs.duong.yhct@gmail
17/2/2020 13:53:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hathuhang.hy@gmail.
17/2/2020 06:51:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhlinhthuy29@gmai
16/2/2020 19:32:47
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranngochieubro@gma
16/2/2020 11:56:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoquanggtvtls@gmai
16/2/2020 08:46:03
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khietnghiem9812@gma
15/2/2020 23:29:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenanh91quangnam
15/2/2020 16:48:01

Kỹ năng tổ chức

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Kỹ năng tổ chức là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Khi bắt đầu một công việc mới, làm thế nào để triển khai công việc đó hoàn hảo? Kỹ năng tổ chức rất cần thiết mà bất cứ ai đều phải có và phải rèn luyện, vì nó giúp bạn tổ chức công việc logic, phân bổ thời gian hợp lý và hoàn thành theo đúng mục tiêu. Tài liệu Kỹ năng tổ chức tập hợp các chia sẻ kinh nghiệm và bài học giá trị về kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, sự kiện, chương trình, kế hoạch một cách khoa học. Hãy tham khảo các tài liệu dưới đây để xây dựng và phát triển kỹ năng tổ chức trong doanh nghiệp, công việc, trong đội, nhóm, trong gia đình hay trong đời sống hàng ngày để tạo nên một cuộc sống có kế hoạch, thoải mái và dễ chịu.
Kết quả 1-10 trong khoảng 593
Bài giảng chuyên đề Kỹ năng lập kế hoạch
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1890
Lượt tải: 32
Bài giảng chuyên đề Kỹ năng lập kế hoạch trình bày khái niệm, ý nghĩa, cách xác định công việc, phân loại kế hoạch, hoạch định kế hoạch năm, hoạch định kế hoạch tháng, hoạch định kế hoạch tuần. Đây tài liệu bổ ích để người đọc thể tự lập kế hoạch kiểm soát công việc của mình.
Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - Ths. Nguyễn Văn Chương
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 2131
Lượt tải: 48
Chương 7 Thông tin thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương này thể hiện các mục tiêu sau: Trình bày quá trình truyền thông, hiểu được lợi nhuận khó khăn giữa truyền thông bằng văn nói viết, so sánh hiệu quả của truyền thông, giải thích tầm quan trọng của việc hoàn thiện các kênh truyền thông để nâng cao hiệu quả chất lượng, xác định các rào cản chung ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông, các hành vi liên quan đến việc lắng nghe chủ động hiệu quả.
Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 6 - Ths. Nguyễn Văn Chương
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1722
Lượt tải: 39
Chương 6 Hành vi trong nhóm xung đột, trong chương học này muốn người học nắm các mục tiêu chính sau: Định nghĩa xung đột, phân biệt quan điểm truyền thống; các mối quan hệ giữa con người, tương tác về xung đột; so sánh sung đột nhiệm vụ, quan hệ quá trình; trình bày quá trình xung đột; phương pháp xử xung đột.
Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - Ths. Nguyễn Văn Chương
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1168
Lượt tải: 28
Chương 5 Những sở của hành vi nhóm thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này trình bày các mục tiêu chính sau: Phân biệt giữa nhóm chính thức nhóm không chính thức, trình bày các giai đoạn hình thành một nhóm, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm, nhận biết những điểm mạnh điểm yếu ra quyết định theo nhóm, các kỹ thuật ra quyết định nhóm.
Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - Ths. Nguyễn Văn Chương
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1265
Lượt tải: 43
Chương 4 Động viên thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này muốn người học nắm được các mục tiêu chính sau: Trình bày quy trình động viên, tả bậc thang nhu cầu của Maslow, giới thiệu học thuyết X học thuyết Y, trình bày học thuyết hai nhân tố, làm sáng tỏ học thuyết mong đợi, một số vấn đề đặc biệt trong động viên, ứng dụng thuyết động viên vào thực tiễn.
Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Ths. Nguyễn Văn Chương
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 2138
Lượt tải: 13
Chương 3 Giá trị, thái độ sự thỏa mãn đối với công việc thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này trình bày các mục tiêu chính sau: Phân biệt giữa giá trị sau cùng giá trị phương tiện, liệt những giá trị chủ yếu của lực lượng lao động ngày nay, tóm tắt mối quan hệ giữa thái độ hành vi, giới thiệu mối quan hệ giữa hành vi hài lòng trong công việc, trình bày 4 phản ứng của nhân viên khi bất mãn.
Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - Ths. Nguyễn Văn Chương
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1874
Lượt tải: 7
Chương 2 sở hành vi nhân thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương học này trình bày mục tiêu sau: Nhận biết được sở của hành vi nhân, ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến hành vi nhân trong tổ chức, biết cách ứng dụng các phương pháp định dạng hành vi, nhận dạng các lỗi nhận thức trong việc quy kết đánh giá cũng như ra quyết định các biện pháp khắc phục.
Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Ths. Nguyễn Văn Chương
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1322
Lượt tải: 7
Chương 1 Giới thiệu về hành vi tổ chức, trong chương học này mời trình bày các mục tiêu chính sau: Nhận dạng những thách thức của nhà quản phải đối mặt, giải thích giá trị của việc nghiên cứu hệ thống hành vi tổ chức, xác định những đóng góp của các lĩnh vực khoa học khác đến hành vi tổ chức, giải thích phương pháp tiếp cận nghiên cứu hành vi tổ chức.
Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - Ths. Nguyễn Văn Chương
Dung lượng: 0.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1329
Lượt tải: 46
Chương 8 Văn hóa tổ chức thuộc bài giảng hành vi tổ chức, trong chương này trình bày mục tiêu về: Định nghĩa các đặc điểm chung tạo văn hóa tổ chức, so sánh văn hóa mạnh đối với văn hóa yếu, xác định các hiệu quả chức năng phi chức năng của văn hóa tổ chức đến nhân viên tổ chức, nắm các yếu tố quyết định/duy trì văn hóa tổ chức, các thức chuyển đổi văn hóa đi vào các nhân viên, xác định các đặc điểm của văn hóa tinh thần.
Tổ chức hoạt động tập thể
Dung lượng: 0 MB
Kiểu file: docx
Lượt xem: 1079
Lượt tải: 2
Tài liệu Tổ chức hoạt động tập thể giới thiệu các trò chơi gỡ rối lòng, những viên bi không rơi, tôi tin bạn. Đây những trò chơi thường được tổ chức trong các hoạt động tập thể, đông người; phù hợp với các buổi cắp trại, picnic,... Tài liệu này dành cho những ai đang làm công tác Đoàn, Hội, Đội.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến