DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa xem tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 1 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa xem tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 2 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

phương pháp học đàn organ keyboard: tập 2 - l...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quocnp85@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề tài : hệ thống điều tốc của nhà máy thủy đ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quocnp85@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn thạc sĩ: nghiên cứu thiết kế hệ thốn...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tờ trình đề nghị thành lập nhóm, lớp mầm non ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhbonk35@gmail.co
21/9/2019 14:17:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Phuochuedcr01@gmail
21/9/2019 11:17:40
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kimxuancbs@gmail.co
21/9/2019 10:06:33
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvanlinh030219
21/9/2019 08:51:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyentrung901vhs@g
21/9/2019 08:40:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
zxcasc1999@gmail.co
21/9/2019 07:23:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenminhtriussh@g
21/9/2019 06:06:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamthibichngoc97@g
21/9/2019 00:17:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenvankhoi1005@g
20/9/2019 22:08:07
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltkloan.mnplan.ks@k
20/9/2019 21:14:09

Tự động hoá

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tự động hóa là ngành thuộc nhóm ngành điện-điện tử dùng để chỉ một công việc được thực hiện mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ sự can thiệp trưc tiếp của con người. Hệ thống tự động hóa là phần điện - điện tử của của một hệ thống có cả điện - điện tử và cơ khí. Một số kiến thức chuyên ngành và quan trọng của Tự động hóa gồm: Truyền động điện, Lý thuyết điều khiển tự động, Kĩ thuật đo lường - Cảm biến, Vi điều khiển, Vi xử lý, Ngôn ngữ lập trình, Robot học, ... Tài liệu Tự động hóa đa dạng, phong phú gồm cả tài liệu Tiếng Anh rất bổ ích, sẽ phục vụ tốt nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn, giúp bạn tiếp cận gần hơn với thế giới Tự Động Hóa - Ngành của tương lai.
Kết quả 1-10 trong khoảng 3,796
Bản thảo giáo trình Thực hành PLC - ThS. Trần Văn Trinh
Dung lượng: 4.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 3147
Lượt tải: 52
Bản thảo giáo trình Thực hành PLC gồm 2 phần: phần thuyết thực hành PLC các bài tập thực hành PLC. Với bản thảo giáo trình này, sinh viên sẽ được củng cố lại kiến thức về PLC vận dụng vào các bài tập thực hành về PLC.
Siemens: S7-200 Programmable Controller System Manual
Dung lượng: 6.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1757
Lượt tải: 22
This manual provides information about installing and programming the S7-200 Micro PLCs and is designed for engineers, programmers, installers, and electricians who have a general knowledge of programmable logic controllers.
Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 6
Dung lượng: 6.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1646
Lượt tải: 22
Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Chương 6: Tổng hợp hệ thống trình bày bài toán tổng hợp hệ thống, bộ điều khiển PID, các phương pháp tổng hợp bộ điều khiển PID, tổng hợp hệ thống trong không gian trạng thái.
Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 5
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1097
Lượt tải: 49
Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Chương 5: Khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển tự động trình bày khái niệm về chất lượng hệ thống, các chỉ tiêu về chất lượng quá trình quá độ, các chỉ tiêu về chất lượng tĩnh chế độ xác lập.
Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 4
Dung lượng: 9.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1248
Lượt tải: 20
Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động trình bày khái niệm về ổn định hệ thống, các tiêu chuẩn ổn định đại số, các tiêu chuẩn ổn định tần số, phương pháp quỹ đạo nghiêm số.
Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3
Dung lượng: 6.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1146
Lượt tải: 28
Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Chương 3: Khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục giới thiệu các đặc tính thời gian, đặc tính tần số, khảo sát động học của một số khâu động học bản, một số câu lệnh đồ họa trên Matlab.
Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 2
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1287
Lượt tải: 4
Bài giảng thuyết điều khiển tự động - Chương 2: tả toán học hệ thống điều khiển tự động giới thiệu về phương trình vi phân tả hệ thống, tả hệ thống dưới dạng hàm truyền đạt, hình trạng thái. Chương 2 sẽ giúp sinh viên năm được phương pháp tả toán học hệ thống tự động phương pháp chuyển đổi qua lại giữa các phương pháp tả toán học hệ thống điều khiển tự động, sử dụng Matlab - Simulink phỏng lại các dụ trong bài giảng.
Bài giảng học phần Kỹ thuật điều khiển tự động - ThS. Phan Văn Cường
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1046
Lượt tải: 14
Bài giảng học phần Kỹ thuật điều khiển tự động trình bày các nội dung: tổng quan hệ thống điều khiển tự động, tả toán học hệ thống điều khiển tự động, khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động, khảo sát chất lượng của hệ thống điều khiển tự động, tổng hợp hệ thống điều khiển tự động.
Giáo trình PLC toàn tập
Dung lượng: 7.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1319
Lượt tải: 55
Giáo trình PLC toàn tập giới thiệu với người đọc về PLC, các hệ thống đầu vào đầu ra, hoạt động của bộ nhớ cách ghi địa chỉ, lập trình bằng đồ thang tiêu chuẩn nâng cao, lập trình bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn, ngôn ngữ dạng soạn thảo cấu trúc ST ngôn ngữ bảng lệnh STL.
Giáo trình Kỹ thuật điều khiển
Dung lượng: 2.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1072
Lượt tải: 24
Giáo trình Kỹ thuật điều khiển trình bày các vấn đề của điều khiển các hệ thống tuyến tính bất biến với các chương: giới thiệu về các hệ thống điều khiển, hình toán học của hệ thống, các hình biên trạng thái, đặc trưng của các hệ thống điều khiển phản hồi, hiệu suất của các hệ thống điều khiển phản hồi, tính ổn định của hệ thống phản hồi tuyến tính, phương pháp quỹ tích nghiệm, phương pháp đáp ứng tần số, tính ổn định trong miền tần số, thiết kế các hệ thống điều khiển phản hồi trong miền tần số,...
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến