DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khái niệm từ vựng học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@gmail.com

vừa xem tài liệu

unit 49 vocabulary

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: chiến lược kinh doanh của cửa hàng ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Nguyen Duc

vừa đăng ký tài khoản thành công thông qua GOOGLE

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Nguyen Duc
19/1/2019 23:39:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Văn Nam Nguyễn
19/1/2019 23:26:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenlananh43210@g
19/1/2019 22:19:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ovi
19/1/2019 21:27:31
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Vũ Giang Nhật Anh
19/1/2019 20:26:27
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthikieu tien
19/1/2019 19:15:42
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thanh Lâm Trần
19/1/2019 18:17:23
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
duchoviet08@gmail.c
19/1/2019 18:04:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
alan.tween863@gmail
19/1/2019 17:01:52
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hanhminh8291@gmail.
19/1/2019 16:52:32

Luận Văn - Báo Cáo

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luận văn, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo là sản phẩm kiến thức, là công trình khoa học đầu tay của sinh viên, đúc kết những kiến thức của cả quá trình nghiên cứu và học tập một chuyên đề, chuyên ngành cụ thể. Tổng hợp các đồ án, khóa luận, tiểu luận, chuyên đề và luận văn tốt nghiệp đại học về các chuyên ngành: Kinh tế, Tài Chính & Ngân Hàng, Công nghệ thông tin, Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội, Y dược, Nông - Lâm - Ngữ... dành cho sinh viên tham khảo. Kho đề tài hay và mới lạ giúp sinh viên chuyên ngành định hướng và lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, thực hiện viết báo cáo luận văn và bảo vệ thành công đồ án của mình.
Kết quả 106351-106360 trong khoảng 106,354
Báo cáo y học: "Vascular injuries after minor blunt upper extremity trauma: pitfalls in the recognition and diagnosis of potential "near miss" injuries"
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 397
Lượt tải: 7
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Vascular injuries after minor blunt upper extremity trauma: pitfalls in the recognition and diagnosis of potential "near miss" injuries
Báo cáo y học: " Mechanical ventilation in the ICU- is there a gap between the time available and time used for nurse-led weaning?"
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 383
Lượt tải: 10
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Mechanical ventilation in the ICU- is there a gap between the time available and time used for nurse-led weaning?
Báo cáo y học: "Cardiopulmonary resuscitation; use, training and self-confidence in skills. A self-report study among hospital personnel"
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 352
Lượt tải: 9
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Cardiopulmonary resuscitation; use, training and self-confidence in skills. A self-report study among hospital personnel
Báo cáo y học: " Three decades (1978–2008) of Advanced Trauma Life Support (ATLS™) practice revised and evidence revisited Kjetil Søreide"
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 402
Lượt tải: 29
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Three decades (19782008) of Advanced Trauma Life Support (ATLS™) practice revised and evidence revisited Kjetil Søreide
Báo cáo y học: " Precision of field triage in patients brought to a trauma centre after introducing trauma team activation guidelines"
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 364
Lượt tải: 33
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Precision of field triage in patients brought to a trauma centre after introducing trauma team activation guidelines
Báo cáo y học: " Fibrinogen metabolic responses to trauma Wenjun Zhou Martini"
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 411
Lượt tải: 0
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Fibrinogen metabolic responses to trauma Wenjun Zhou Martini
Báo cáo y học: "Pediatric trauma deaths are predominated by severe head injuries during spring and summer"
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 423
Lượt tải: 26
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Pediatric trauma deaths are predominated by severe head injuries during spring and summer
Báo cáo y học: " Trauma and the acute care surgery model – should it embrace or replace general surgery?"
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 338
Lượt tải: 37
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Trauma and the acute care surgery modelshould it embrace or replace general surgery?
Báo cáo y học: " Successful use of inhaled nitric oxide to decrease intracranial pressure in a patient with severe traumatic brain injury complicated by acute respiratory distress syndrome: a role for an anti-inflammatory mechanism?"
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 384
Lượt tải: 29
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Successful use of inhaled nitric oxide to decrease intracranial pressure in a patient with severe traumatic brain injury complicated by acute respiratory distress syndrome: a role for an anti-inflammatory mechanism?
Báo cáo y học: "Incidence of hospital referred head injuries in Norway: A population based survey from the Stavanger region"
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 530
Lượt tải: 20
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Incidence of hospital referred head injuries in Norway: A population based survey from the Stavanger region
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến