DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề kiểm tra 45 phút toán hình học 6 chương 2

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhst23@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhst23@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

câu hỏi và đáp án bài tập tình huống quản trị...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhst23@gmail.com

vừa xem tài liệu

quản lí khách sạn

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Lethingoctien4@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Lethingoctien4@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

skkn: một số biện pháp giúp học sinh chậm phá...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thcs.tha.ltmay@dongtrieu.edu

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thcs.tha.ltmay@dongtrieu.edu

vừa xem tài liệu

biên bản giám sát của ban thanh tra nhân dân...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thcs.tha.ltmay@dongtrieu.edu

vừa tải thành công tài liệu

biên bản giám sát của ban thanh tra nhân dân...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thcs.tha.ltmay@dong
21/3/2019 09:08:48
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Lethingoctien4@gmai
21/3/2019 08:39:36
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
manhst23@gmail.com
21/3/2019 08:26:50
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phamnana@gmail.com
21/3/2019 08:16:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lothinuong27@gmail.
21/3/2019 07:32:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynquyndlqn@gmail.
21/3/2019 00:42:51
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhduyhd06@gmail.
20/3/2019 23:24:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
phuonganh6268@gmail
20/3/2019 22:37:44
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dunganlinh32@gmail.
20/3/2019 21:47:37
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
donnuocleo@gmail.co
20/3/2019 21:46:23

Luận Văn - Báo Cáo

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Luận văn, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo là sản phẩm kiến thức, là công trình khoa học đầu tay của sinh viên, đúc kết những kiến thức của cả quá trình nghiên cứu và học tập một chuyên đề, chuyên ngành cụ thể. Tổng hợp các đồ án, khóa luận, tiểu luận, chuyên đề và luận văn tốt nghiệp đại học về các chuyên ngành: Kinh tế, Tài Chính & Ngân Hàng, Công nghệ thông tin, Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội, Y dược, Nông - Lâm - Ngữ... dành cho sinh viên tham khảo. Kho đề tài hay và mới lạ giúp sinh viên chuyên ngành định hướng và lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, thực hiện viết báo cáo luận văn và bảo vệ thành công đồ án của mình.
Kết quả 106351-106360 trong khoảng 106,354
Báo cáo y học: "Vascular injuries after minor blunt upper extremity trauma: pitfalls in the recognition and diagnosis of potential "near miss" injuries"
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 419
Lượt tải: 7
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Vascular injuries after minor blunt upper extremity trauma: pitfalls in the recognition and diagnosis of potential "near miss" injuries
Báo cáo y học: " Mechanical ventilation in the ICU- is there a gap between the time available and time used for nurse-led weaning?"
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 393
Lượt tải: 10
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Mechanical ventilation in the ICU- is there a gap between the time available and time used for nurse-led weaning?
Báo cáo y học: "Cardiopulmonary resuscitation; use, training and self-confidence in skills. A self-report study among hospital personnel"
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 370
Lượt tải: 9
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Cardiopulmonary resuscitation; use, training and self-confidence in skills. A self-report study among hospital personnel
Báo cáo y học: " Three decades (1978–2008) of Advanced Trauma Life Support (ATLS™) practice revised and evidence revisited Kjetil Søreide"
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 420
Lượt tải: 29
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Three decades (19782008) of Advanced Trauma Life Support (ATLS™) practice revised and evidence revisited Kjetil Søreide
Báo cáo y học: " Precision of field triage in patients brought to a trauma centre after introducing trauma team activation guidelines"
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 384
Lượt tải: 33
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Precision of field triage in patients brought to a trauma centre after introducing trauma team activation guidelines
Báo cáo y học: " Fibrinogen metabolic responses to trauma Wenjun Zhou Martini"
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 429
Lượt tải: 0
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Fibrinogen metabolic responses to trauma Wenjun Zhou Martini
Báo cáo y học: "Pediatric trauma deaths are predominated by severe head injuries during spring and summer"
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 443
Lượt tải: 26
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Pediatric trauma deaths are predominated by severe head injuries during spring and summer
Báo cáo y học: " Trauma and the acute care surgery model – should it embrace or replace general surgery?"
Dung lượng: 2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 354
Lượt tải: 37
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Trauma and the acute care surgery modelshould it embrace or replace general surgery?
Báo cáo y học: " Successful use of inhaled nitric oxide to decrease intracranial pressure in a patient with severe traumatic brain injury complicated by acute respiratory distress syndrome: a role for an anti-inflammatory mechanism?"
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 408
Lượt tải: 29
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Successful use of inhaled nitric oxide to decrease intracranial pressure in a patient with severe traumatic brain injury complicated by acute respiratory distress syndrome: a role for an anti-inflammatory mechanism?
Báo cáo y học: "Incidence of hospital referred head injuries in Norway: A population based survey from the Stavanger region"
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 578
Lượt tải: 20
Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Incidence of hospital referred head injuries in Norway: A population based survey from the Stavanger region
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến