DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthilevan05@gmail.com

vừa xem tài liệu

5 đề kiểm tra hk1 môn sinh học lớp 9 - có đáp...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthilevan05@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

5 đề kiểm tra hk1 môn sinh học lớp 9 - có đáp...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kynkyn.elf@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: hoạt động marketing tru...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kynkyn.elf@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: hoạt động marketing tru...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lichpv031688@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lichpv031688@gmail.com

vừa xem tài liệu

công nghệ chế tạo máy tập 2 - nxb khoa học kỹ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lichpv031688@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

công nghệ chế tạo máy tập 2 - nxb khoa học kỹ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nphuongthuy444@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nphuongthuy444@gmail.com

vừa xem tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: giải pháp nâng cao chất...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nphuongthuy444@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

khóa luận tốt nghiệp: giải pháp nâng cao chất...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nphuongthuy444@gmai
13/12/2019 22:23:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lichpv031688@gmail.
13/12/2019 22:22:34
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kynkyn.elf@gmail.co
13/12/2019 22:05:45
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthilevan05@gm
13/12/2019 22:05:43
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
linhtung3012000@gma
13/12/2019 21:23:20
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
oaihuong16021996bmt
13/12/2019 20:55:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
myduyen15031999@gma
13/12/2019 20:52:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
caoduancaomuoi@gmai
13/12/2019 20:49:54
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhoangan678@gmai
13/12/2019 19:43:16
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hdung249@gmail.com
13/12/2019 15:58:23

Công nghệ thông tin

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Công nghệ Thông tin là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin. Đây là một ngành học đang nóng trong thời đại công nghệ số. Mục đích nhằm rèn luyện và nâng cao kỹ năng viết một báo cáo khoa học, viết báo cáo Đồ án môn học, viết báo cáo Khoá luận tốt nghiệp, viết báo cáo nghiên cứu về các đề tài trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Khoaluan.vn đã tổng hợp các đề tài, báo cáo, luận văn chất lượng nhất dành cho lĩnh vực này xoay quanh các đề tài về kỹ thuật máy tính, mạng máy tính, tin học văn phòng, phần cứng máy tính.... sẽ giúp các bạn hoàn thành bài nghiên cứu, luận văn Công nghệ thông tin của mình một cách hiệu quả nhất.
Kết quả 1-10 trong khoảng 3,086
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lượng giác lớp 11 của học sinh Trung học phổ thông bằng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1399
Lượt tải: 10
Việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) phải được đặt trong mối quan hệ với đổi mới mục tiêu, nội dung dạy học; đổi mới phương tiện dạy học; đổi mới các hình thức tổ chức dạy học để phù hợp giữa dạy học nhân các nhóm nhỏ hoặc cả lớp, giữa dạy học trong phòng học ngoài hiện trường; đổi mới môi trường giáo dục để học tập gắn với thực hành vận dụng
Số học số lớn cho mật mã
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 16404
Lượt tải: 14
Mật học một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực bảo mật an toàn thông tin. Trên thế giới, mật học đã đƣợc ra đời từ thời La cổ đại ngày càng được nghiên cứu, phát triển đạt đƣợc những thành tựu to lớn. Trong mật học, vấn đề bảo mật luôn đi đôi với vấn đề xác thực thông tin, đặc biệt trong hệ thống hóa khóa công khai vấn đề xác thực cùng quan trọng.
Kỹ thuật phát triển ứng dụng web bằng ngôn ngữ Ws-Bpel
Dung lượng: 1.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 2726
Lượt tải: 22
Kỹ thuật phát triển ứng dụng Web bằng ngôn ngữ WS-BPEL nhằm mục tiêu tiếp cận, nghiên cứu các đặc điểm,ứng dụng, sở hạ tầng, các hình triển khai dịch vụ dựa trên các dịch vụ sẵn để đề xuất lựa chọn hình dịch vụ kết hợp thay thế chúng. Trên sở các hình dịch vụ web đã tìm ra hình dịch vụ thay thế sử dụng ngôn ngữ thực thi tiến trình nghiệp vụ dịch vụ Web WS-BP
Tổ chức dữ liệu cho các thuật toán quay lui
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1615
Lượt tải: 14
Một năng cần thiết để giải được một bài toán hoàn chỉnh phải giải được bài toán kích thước dữ liệu vừa phải. Đây sẽ những bộ dữ liệu thử mang tính định hướng chiến lược cho việc giải bài toán. Với phương pháp này thể giải ngay bằng cách duyệt toàn bộ hoặc thể giải đƣợc một phần lớn của bài toán. Một thuật toán giúp duyệt toàn bộ hiệu quả, nhanh chóng thuật toán quay lui.
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Pon để quy hoạch, nâng cấp, tối ưu hóa việc phân bổ vị trí và tần số mạng truyền dẫn 3G-WCDMA tại khu vực Thành phố Bắc Giang
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1758
Lượt tải: 5
nhiều chuẩn thông tin di động thế hệ ba ñược ñề xuất, trong đó chuẩn W-CDMA đã được ITU chấp thuận hiện nay đang được triển khai một số khu vực. Hệ thống W-CDMA sự phát triển tiếp theo của các hệ thống thông tin di động thế hệ hai sử dụng công nghệ TDMA như GSM, PDC, IS-136...W-CDMA sử dụng công nghệ CDMA ñang mục tiêu hướng tới của các hệ thống thông tin di động trên toàn thế giới..
Tìm hiểu kỹ thuật nhúng thông tin để bảo vệ bản quyền cơ sở dữ liệu quan hệ
Dung lượng: 0.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1096
Lượt tải: 1
Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, việc sao chép phân phối sản phẩm số bất hợp pháp đang trở thành vấn đề nhức nhối với nhiều quan, tổ chức, nhân. Trong khi dữ liệu số lại đối tượng dễ dàng bị nhân rộng, thay đổi sao chép. Do đó, nếu việc vi phạm bản quyền trở nên phổ biến, thì sẽ làm suy yếu giá trị của thương mại của các sản phẩm số này,...
Tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động
Dung lượng: 1.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1291
Lượt tải: 7
Việc tạo ra các video chất lượng điều rất cần thiết,tuy nhiên nhiều nguyên nhân như: chất lượng thiết bị thu nhận video, do chuyển động của đối tượngviệc sử dụng kỹ thuật nội suy chuyển động để tái tạo khung hình bị thiếu khuyết trong video vẫn chưa nhiều sự đầu , nghiên cứu chuyên sâu. Xuất phát trong hoàn cảnh đó luận văn lựa chọn đề tài: Tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy
Báo cáo: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: doc
Lượt xem: 1666
Lượt tải: 35
Báo cáo: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin giới thiệu về internet, giới thiệu về PHP/MySQL, phân tích thiết kế hệ thống, cài đặt hệ thống demo chương trình. Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
Đồ án cung cấp điện - Đại học Điện Lực
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 2052
Lượt tải: 41
Đồ án cung cấp điện trình bày tính toán phụ tải điện, xác định đồ cấp điện, lựa chọn kiểm tra các thiết bị trong đồ nối điện của phân xưởng, tính toàn nâng cao hệ số công suất. Đây tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện.
Báo cáo bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 1713
Lượt tải: 34
Báo cáo bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống trình bày chương trình quản cửa hàng hoa, khảo sát hiện trạng thu thập thông tin, tả hệ thống, hình nghiệp vụ, biểu đồ luồng dữ liệu, thiết kế các giao diện.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến